Редакційна колегія

Головний редактор – БЕШТА Олександр Степанович, д.т.н., член-кореспондент НАН України, професор кафедри електропривода Національного технічного університету «Дніпровська політехніка».

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4648-0260

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=58298389500

Заступник головного редактора – ЯВОРСЬКА Олена Олександрівна, к.т.н., доцент, професор кафедри охорони праці та цивільної безпеки Національного технічного університету «Дніпровська політехніка».

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5516-5310

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55319849800

Відповідальний секретар – ЦИПЛЕНКОВ Дмитро Володимирович, к.т.н., доцент, завідувач кафедри електротехніки Національного технічного університету «Дніпровська політехніка».

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0378-5400

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55998534500

Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/95112

Члени редакційної колегії:

АЗЮКОВСЬКИЙ Олександр Олександрович, к.т.н., доцент, професор кафедри електропривода, ректор Національного технічного університету «Дніпровська політехніка», Україна.

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1901-4333

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57204490690

АЛЕКСЄЄВ Михайло Олександрович, д.т.н., професор, завідувач кафедри програмного забезпечення комп’ютерних систем Національного технічного університету «Дніпровська політехніка», Україна.

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8726-7469

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=8987142500

БЄЛІКОВ Анатолій Серафімович, д.т.н., професор, завідувач кафедри безпеки життєдіяльності Придніпровської державної академії будівництва й архітектури, Україна.

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5822-9682

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57211914449

БУБЛІКОВ Андрій Вікторович, д.т.н., доцент, завідувач кафедри кіберфізичних вимірювальних систем Національного технічного університету «Дніпровська політехніка», Україна.

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3015-6754

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55998596600

ГУСЄВ Олександр Юрійович, к.фіз-мат.наук, доцент, професор кафедри безпеки інформації та телекомунікацій Національного технічного університету «Дніпровська політехніка», Україна.

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0548-728X

Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/769856

https://www.webofscience.com/wos/author/record/22829459

КАЛДА Галина Станіславівна, д.т.н., професор, завідувач кафедри будівництва та цивільної безпеки Хмельницького  національного університету, Україна.

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6309-7661

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6602653895

КАШТАН Віта Юрїівна, к.т.н., доцент, доцент кафедри інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії Національного технічного університету «Дніпровська політехніка», Україна.

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0395-5895

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57201902879

Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/1002729

КОРНІЄНКО Валерій Іванович, д.т.н., професор, завідувач кафедри безпеки інформації та телекомунікацій Національного технічного університету «Дніпровська політехніка», Україна.

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0800-3359

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56446921900

Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/488242

КУЗНЄЦОВ Віталій Вадимович, к.т.н., доцент, доцент кафедри електротехніки Українського університету науки та технологій, Україна.

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8169-4598

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57188644610

Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/2365414

КУПІН Андрій Іванович, д.т.н., професор, завідувач кафедри комп’ютерних систем та мереж Криворізького національного університету, Україна.

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7569-1721

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=24722874000

Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/1520000

ЛИСЕНКО Олександра Геннадіївна, к.т.н., доцент, доцент кафедри електропривода, Національного технічного університету «Дніпровська політехніка», Україна.

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7041-671X

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57200284834

Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/30560490

МУХА Андрій Миколайович, д.т.н., професор, завідувач кафедри електротехніки та електромеханіки Українського університету науки та технологій, Україна.

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5629-4058

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57210557369

Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/25941851

НАЛИСЬКО Микола Миколайович, д.т.н., доцент, професор кафедри безпеки життєдіяльності Державного вищого навчального закладу «Придніпровська державна академія будівництва й архітектури», Україна.

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4039-1571

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57196469303

НІКОЛЕНКО Анатолій Васильович, к.т.н., доцент, завідувач кафедри електротехніки Українського університету науки та технологій, Україна.

ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3808-4249

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=14628962100

Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/4221157

НОЙБЕРГЕР Ніколаус, професор, доктор інженерії Есслінгенського університету прикладних наук, Німеччина.

ORCID: https://orcid.org/0009-0004-9651-5208

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55998724100

Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/12548722

ОЛЕВСЬКИЙ Віктор Ісаакович, д.т.н., професор, професор кафедри інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії Національного технічного університету «Дніпровська політехніка», Україна.

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3824-1013

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56419822400

Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/1559506

ОСТАПЧУК Олександр Володимирович, д.т.н., доцент, Професор кафедри відновлюваних джерел енергії Національного технічного університету «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна.

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3397-2423

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57742555800

ПАПАЇКА Юрій Анатолійович, д.т.н., професор, завідувач кафедри електроенергетики Національного технічного університету «Дніпровська політехніка», Україна.

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6953-1705

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55340910300

ПОЗДЄЄВ Сергій Валерійович,  д.т.н., доцент, професор кафедри будівельних конструкцій Державного вищого навчального закладу «Придніпровська державна академія будівництва й архітектури», Україна.

ORCID: https://orcid.org/0000-0002- 9085-0513

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57195064365

ПОПОВ Станіслав Олегович, д.т.н., професор, професор кафедри автоматизації, комп’ютерних наук і технологій Криворізького національного університету, Україна.

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4874-997X

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56209236800

РАДЧУК Дмитро Ігорович, к.т.н., доцент, доцент кафедри охорони праці та цивільної безпеки Національного технічного університету «Дніпровська політехніка», Україна.

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8034-541X

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55320621400

Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/463900

https://www.webofscience.com/wos/author/record/13017072

РОГОЗА Михайло Валентинович, к.т.н., доцент, професор кафедри електроенергетики Національного технічного університету «Дніпровська політехніка», Україна.

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2395-227X

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6507622924

Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/13369471

САДОВОЙ Олександр Валентинович, д.т.н., член-кореспондент НАН України, професор кафедри електропривода Національного технічного університету «Дніпровська політехніка», Україна.

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9739-3661

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57205432765

СЕЛІВЬОРСТОВА Тетяна Віталіївна, к.т.н., доцент, доцент кафедри інформаційних технологій і систем Українського університету науки та технологій, Україна.

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2470-6986

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56996195600

СЄРГЄЄВА Катерина Леонідівна, к.т.н., доцент, доцент кафедри інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії Національного технічного університету «Дніпровська політехніка», Україна.

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7345-2209

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55999106800

Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/604935

СОКОЛОВА Наталя Олегівна, к.т.н., доцент кафедри інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії Національного технічного університету «Дніпровська політехніка», Україна.

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2493-3553

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57216951893

ТКАЧОВ Віктор Васильович, д.т.н., професор, професор кафедри кіберфізичних вимірювальних систем Національного технічного університету «Дніпровська політехніка», Україна.

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2079-4923

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55999144100

ТРИПУТЕНЬ Микола Мусійович, к.т.н., доцент, доцент кафедри кіберфізичних вимірювальних систем Національного технічного університету «Дніпровська політехніка», Україна.

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4523-927X

Scopus: http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=57209004713

ХУДОЛІЙ Сергій Сергійович, к.т.н., доцент, завідувач кафедри електропривода Національного технічного університету «Дніпровська політехніка», Україна.

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2342-1556

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57205286739 

Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/1355614

ЧЕБЕРЯЧКО Юрій Іванович, д.т.н., професор, професор кафедри охорони праці та цивільної безпеки Національного технічного університету «Дніпровська політехніка», Україна.

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7307-1553

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55217741300

ШЕДЛОВСЬКА Яна Ігорівна, к.т.н., доцент, Національний технічний університет «Дніпровська Політехніка», Україна.

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4931-4070

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57191853306

ЯВОРСЬКИЙ Андрій Васильович, к.т.н., доцент, професор кафедри гірничої інженерії та освіти Національного технічного університету «Дніпровська політехніка», Україна.

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4484-3723

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56449362100