Редакційна колегія

Головний редактор – БЕШТА Олександр Степанович, д.т.н., член-кореспондент НАН України, професор кафедри електропривода Національного технічного університету «Дніпровська політехніка».

Заступник головного редактора – ЯВОРСЬКА Олена Олександрівна, к.т.н., доцент, професор кафедри охорони праці та цивільної безпеки Національного технічного університету «Дніпровська політехніка».

Відповідальний секретар – ЦИПЛЕНКОВ Дмитро Володимирович, к.т.н., доцент, завідувач кафедри електротехніки Національного технічного університету «Дніпровська політехніка».

Члени редакційної колегії:

АЗЮКОВСЬКИЙ Олександр Олександрович, к.т.н., доцент, професор кафедри електропривода, ректор Національного технічного університету «Дніпровська політехніка», Україна.

АЛЕКСЄЄВ Михайло Олександрович, д.т.н., професор, завідувач кафедри програмного забезпечення комп’ютерних систем Національного технічного університету «Дніпровська політехніка», Україна.

БЄЛІКОВ Анатолій Серафімович, д.т.н., професор, завідувач кафедри безпеки життєдіяльності Придніпровської державної академії будівництва й архітектури, Україна.

БУБЛІКОВ Андрій Вікторович, д.т.н., доцент, завідувач кафедри кіберфізичних вимірювальних систем Національного технічного університету «Дніпровська політехніка», Україна.

ГУСЄВ Олександр Юрійович, к.фіз-мат.наук, доцент, професор кафедри безпеки інформації та телекомунікацій Національного технічного університету «Дніпровська політехніка», Україна.

КАЛДА Галина Станіславівна, д.т.н., професор, завідувач кафедри будівництва та цивільної безпеки Хмельницького  національного університету, Україна.

КАШТАН Віта Юрїівна, к.т.н., доцент, доцент кафедри інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії Національного технічного університету «Дніпровська політехніка», Україна.

КОВАЛЕНКО Віктор Леонідович, д.т.н., доцент, завідувач кафедри електротехніки та енергоефективності Запорізького національного університету, Україна.

КОРНІЄНКО Валерій Іванович, д.т.н., професор, завідувач кафедри безпеки інформації та телекомунікацій Національного технічного університету «Дніпровська політехніка», Україна.

КОСОБУЦЬКИЙ Гжегож, кандидат наук, доцент, викладач Вроцлавського університету науки і техніки, Польща.

КУЗНЄЦОВ Віталій Вадимович, к.т.н., доцент, доцент кафедри електротехніки Українського університету науки та технологій, Україна.

КУПІН Андрій Іванович, д.т.н., професор, завідувач кафедри комп’ютерних систем та мереж Криворізького національного університету, Україна.

ЛИСЕНКО Олександра Геннадіївна, к.т.н., доцент, доцент кафедри електропривода, Національного технічного університету «Дніпровська політехніка», Україна.

МУХА Андрій Миколайович, д.т.н., професор, завідувач кафедри електротехніки та електромеханіки Українського університету науки та технологій, Україна.

НАЛИСЬКО Микола Миколайович, д.т.н., доцент, професор кафедри безпеки життєдіяльності Державного вищого навчального закладу «Придніпровська державна академія будівництва й архітектури», Україна.

НІКОЛЕНКО Анатолій Васильович, к.т.н., доцент, завідувач кафедри електротехніки Українського університету науки та технологій, Україна.

НОЙБЕРГЕР Ніколаус, професор, доктор інженерії Есслінгенського університету прикладних наук, Німеччина.

ОЛЕВСЬКИЙ Віктор Ісаакович, д.т.н., професор, професор кафедри інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії Національного технічного університету «Дніпровська політехніка», Україна.

ОСТАПЧУК Олександр Володимирович, д.т.н., доцент, Професор кафедри відновлюваних джерел енергії Національного технічного університету «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна.

ПАПАЇКА Юрій Анатолійович, д.т.н., професор, завідувач кафедри електроенергетики Національного технічного університету «Дніпровська політехніка», Україна.

ПОЗДЄЄВ Сергій Валерійович,  д.т.н., доцент, професор кафедри будівельних конструкцій Державного вищого навчального закладу «Придніпровська державна академія будівництва й архітектури», Україна.

ПОПОВ Станіслав Олегович, д.т.н., професор, професор кафедри автоматизації, комп’ютерних наук і технологій Криворізького національного університету, Україна.

РОГОЗА Михайло Валентинович, к.т.н., доцент, професор кафедри електроенергетики Національного технічного університету «Дніпровська політехніка», Україна.

САДОВОЙ Олександр Валентинович, д.т.н., член-кореспондент НАН України, професор кафедри електропривода Національного технічного університету «Дніпровська політехніка», Україна.

СЕЛІВЬОРСТОВА Тетяна Віталіївна, к.т.н., доцент, доцент кафедри інформаційних технологій і систем Українського університету науки та технологій, Україна.

СЄРГЄЄВА Катерина Леонідівна, к.т.н., доцент, доцент кафедри інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії Національного технічного університету «Дніпровська політехніка», Україна.

СОКОЛОВА Наталя Олегівна, к.т.н., доцент кафедри інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії Національного технічного університету «Дніпровська політехніка», Україна.

СТОЛБЧЕНКО Олена Володимирівна, к.т.н., доцент, доцент кафедри інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії Національного технічного університету «Дніпровська політехніка», Україна.

ТКАЧОВ Віктор Васильович, д.т.н., професор, професор кафедри кіберфізичних вимірювальних систем Національного технічного університету «Дніпровська політехніка», Україна.

ТРИПУТЕНЬ Микола Мусійович, к.т.н., доцент, доцент кафедри кіберфізичних вимірювальних систем Національного технічного університету «Дніпровська політехніка», Україна.

ХУДОЛІЙ Сергій Сергійович, к.т.н., доцент, завідувач кафедри електропривода Національного технічного університету «Дніпровська політехніка», Україна.

ЧЕБЕРЯЧКО Юрій Іванович, д.т.н., професор, професор кафедри охорони праці та цивільної безпеки Національного технічного університету «Дніпровська політехніка», Україна.

ШЕДЛОВСЬКА Яна Ігорівна, к.т.н., доцент, Національний технічний університет «Дніпровська Політехніка», Україна

ЯВОРСЬКИЙ Андрій Васильович, к.т.н., доцент, професор  кафедри охорони праці та цивільної безпеки Національного технічного університету «Дніпровська політехніка», Україна.