Головна

Назва видання: Електротехнічні та інформаційні системи.

Засновник видання: Національний технічний університет «Дніпровська політехніка».

Рік заснування: 1965.

До 2021 р. збірник виходив під назвою «Гірнича електромеханіка та автоматика».

Свідоцтво про державну реєстрацію (оновлене): серія КВ No 25286-15226ПР від 13.10.2022 р.

ISSN 2786-9059 (Online)

ISSN 2786-9040 (Print)

З 2023 року (№ 104) збірник виходить з новою назвою «Електротехнічні та інформаційні системи».

Галузь знань: інформаційні технології; електрична інженерія; електроніка, автоматизація та електронні комунікації; цивільна безпека.

Періодичність: 2 рази на рік.

Спеціальності: 124 – Системний аналіз, 126 – Інформаційні системи та технології, 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, 174 – Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка, 263 – Цивільна безпека.

Мови видання: українська, англійська, німецька, польська, румунська, французька, болгарська.

УДК 004; 621.3

Політика наукового видання: збірник є рецензованим виданням, у якому публікуються оригінальні статті, що розкривають результати наукових, практичних, навчально-методичних та науково-дослідних розробок у галузі інформаційних технологій; електричної інженерії; електроніки, автоматизації та електронних комунікацій; цивільної безпеки.