ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ КЕРУВАННЯ РЕЖИМАМИ РОБОТИ ВИДОБУВНИХ КОМБАЙНІВ ДЛЯ ТОНКИХ ПЛАСТІВ СУЧАСНИМИ РЕГУЛЯТОРАМИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/EIS/2023-104-6

Ключові слова:

видобувний комбайн, тонкі вугільні пласти, регулятор навантаження

Анотація

Метою є виконання аналізу ефективності роботи сучасних регуляторів навантаження в умовах обмеженої завантажувальної здатності виконавчих органів видобувних комбайнів для формування рекомендацій щодо адаптації існуючих алгоритмів автоматичного керування комбайном з урахуванням гірничо-геологічних умов тонких вугільних пластів. Метод. Для отримання робочих характеристик видобувного комбайна з метою аналізу на їх основі ефективності роботи регулятора навантаження використане імітаційне моделювання процесів руйнування вугільного масиву виконавчим органом, завантаження ним вугілля на забійний конвеєр, а також процесів перетворення енергії в електроприводі різання. За вихідні дані взяті реальні технічні характеристики комбайна та гірничо-геологічні параметри одного із пластів, що в минулому розроблявся шахтним підприємством України. Результати. Аналіз ефективності роботи сучасних регуляторів навантаження видобувних комбайнів показав, що в умовах тонких вугільних пластів основним обмеженням швидкості подачі комбайнів є запобігання заштибуванню виконавчого органу. Саме це обмеження суттєвим чином впливає на ефективність роботи сучасних регуляторів навантаження на комбайнах за критерієм мінімальних питомих енерговитрат. Ефективність регулятора можна оцінити за розташуванням точки, що відповідає поточному режиму роботи комбайна, на графіку статичної залежності потужності двигуна приводу різання та питомих енерговитрат на видобуток вугілля від швидкості подачі комбайна. Аналіз цього графіка дозволив виділити умови ефективної роботи комбайна за критеріями продуктивності, питомих енерговитрат і якості вугілля, запропонувати відповідні рекомендації щодо вдосконалення алгоритмів керування, що використовуються в сучасних регуляторах навантаження комбайнів. Практичне значення. Виявлені закономірності щодо залежності продуктивності видобувного комбайна та питомих енерговитрат на видобуток вугілля від режимів роботи комбайна дозволять урахувати явище заштибування виконавчого органу в алгоритмі автоматичного керування сучасних регуляторів навантаження, завдяки цьому зменшити невиправдані витрати електроенергії під час роботи комбайна.

Посилання

Руйнування вугілля виїмковими машинами / Є. Позін та ін. 1984. 288 с.

Бойко М. Навантаження вугілля очисними комбайнами. РВА Донецького національного технічного університету. 2002. 157 с.

Фальштинський В. Удосконалення технології свердловинної підземної газифікації : монографія. Дніпропетровськ : Національний гірничий університет, 2009. 131 с.

Очисні комбайни УКД200 та УКД300 для ефективного відпрацювання тонких пластів / М. Стаднік та ін. Вугілля України. 2003. № 9. С. 19–22.

Мала гірнича енциклопедія. Донецьк : Донбас, 2004. 640 с.

Бубліков А., Ткачов В. Використання імітаційного моделювання для дослідження системи автоматичного керування видобувним комбайном : монографія. Дніпро : Національний гірничий університет, 2015. 182 с.

Модифікований алгоритм автоматичного керування видобувним комбайном за навантаженням двигуна приводу різання / А. Бубліков та ін. Збірник наукових праць Національного гірничого університету. 2022. № 69. С. 179–192.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-11-13

Номер

Розділ

АВТОМАТИЗАЦІЯ, КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА РОБОТОТЕХНІКА