ПІДВИЩЕННЯ НАДІЙНОСТІ ВИБУХОЗАХИСТУ ГІРНИЧИХ ВИРОБОК ШАХТ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/EIS/2024-105-7

Ключові слова:

рудникова атмосфера, датчик, метан, газовий захист.

Анотація

Метою цієї публікації є проведення досліджень щодо виявлення випадків несанкціонованого втручання в роботу засобів вибухозахисту гірничих виробок шахт. Для досягнення поставленої мети проведено дослідження особливостей роботи стаціонарних аналізаторів метану за несанкціонованого обмеження доступу контрольованої атмосфери до датчика. Отримані експериментальні дані та їх статистичний аналіз апробованими методами дали змогу обґрунтувати алгоритм обробки сигналу про вміст метану й автоматично, дистанційно виявляти факт несанкціонованого втручання в роботу апаратури газового захисту, чим підвищити надійність контролю вибухонебезпечності гірничих виробок шахт.

Посилання

Безпека та гігієна праці у гірничодобувній галузі та вугільній промисловості в Україні / Міжнародна організація праці. Група технічної підтримки з питань гідної праці та Бюро МОП для країн Центральної та Східної Європи. Київ : МОП, 2018. 36 с.

Голинько В. И., Котляров А. К. Контроль взрывоопасности среды в горных выработках и оборудовании угольных шахт : монография / В. И. Голинько, А. К. Котляров. Днепропетровск : Лира, 2010. 368 с.

Tahani Aldhafeeri. A Review of Methane Gas Detection Sensors: Recent Developments and Future Perspectives / Tahani Aldhafeeri, Manh-Kien Tran, Reid Vrolyk, Michael Pope, Michael Fowler / Inventions 2020, 5, 28.

Вовна О. В. Підвищення точності оптоелектронного вимірювача концентрації метану вугільних шахт / О. В. Вовна, А. А. Зорі, Р. М. Ахмедов. Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Збірник наукових праць. «Електроенергетика та перетворювальна техніка». Харків : НТУ «ХПІ», 2017. № 4 (1226). С. 19–24.

Triki M., Nguyen B.T., Vicet, A. Compact sensor for methane detection in the mid infrared region based on quartz enhanced photoacoustic spectroscopy. Infrared Phys. Technol. 2015, 69, 74–80.

Голінько В. І., Голінько О. В. Методи та алгоритми підвищення швидкодії систем автоматичного газового захисту. Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: «Проблеми моделювання та автоматизації проектування». 2021. № 1 (17). С. 79–87.

Теорія статистика : навчальний посібник / М. К. Шапочка, О. М. Маценко. Суми : Університетська книга, 2014. 312 с.

Сеньо П. С. Теорія ймовірностей та математична статистика : підручник / С. П. Сеньо ; Мін-во освіти і науки України, ЛНУ. Київ : Центр навчальної літератури, 2004. 448 с.

Голінько В. І., Голінько О. В. Методи та алгоритми контролю стану газодифузійного фільтра аналізаторів метану. Наукові праці ДонНТУ. Серія: «Інформатика, кібернетика та обчислювальна техніка». № 2–35, 2022, № 1–36, 2023. С. 22–29.

Алексеєв М. О., Голінько О. В. Автоматична діагностика стану стаціонарних термокаталітичних газоаналізаторів. Збірник наукових праць НГУ. Дніпро : ДВНЗ «НГУ», 2018. № 53. С. 223–229.

Пат. 76648 Україна, МПК E21F 17/18, G01F 15/00. Спосіб підвищення механічної стійкості термокаталітичного датчика горючих газів / О. К. Котляров, В. І. Голінько, О. В. Білоножко, В. В. Білоножко. Опубл. 15.08.06. Бюл. № 8.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-03

Як цитувати

Голінько, В. І., Голінько, О. В., & Муха, О. А. (2024). ПІДВИЩЕННЯ НАДІЙНОСТІ ВИБУХОЗАХИСТУ ГІРНИЧИХ ВИРОБОК ШАХТ. Електротехнічні та інформаційні системи, (105), 45–51. https://doi.org/10.32782/EIS/2024-105-7