АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ ПАТЕНТНИХ ПРАВ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ТА НАЦІОНАЛЬНИЙ ДОСВІД РЕГУЛЮВАННЯ

Автор(и)

  • Антон БОРИСЕНКО
  • Євген КУШНЄРОВ

DOI:

https://doi.org/10.32782/LST/2022-3-3

Ключові слова:

адміністративно-правове забезпечення, електронне врядування, механізм, патент, патентні права, право інтелектуальної власності, принципи, публічна адміністрація, статус, суб’єкт

Анотація

Актуальність статті обумовлена необхідністю забезпечення ефективності розбудови демократичної та розвинутої держави, здатної забезпечити реалізацію та захист прав та інтересів приватної особи в цілому, і зокрема у сфері інтелектуальної власності. в соціальному плані країни є належне забезпечення прав та свобод людини і громадянина. Підкреслено, що основою для ефективного здійснення патентних прав пов’язується із вирішенням проблематики функціонування адміністративно-правового механізм забезпечення реєстрації, реалізації та захисту права інтелектуальної власності в Україні. Зазначено, що необхідність забезпечення ефективності нормативно-правового регулювання патентних прав в Україні обґрунтувало актуальність здійснення даного дослідження. Метою статті визначено здійснення системного аналізу законодавства у сфері інтелектуальної власності, наукових публікацій та підходів, узагальнень статистичних показників діяльності у сфері патентування задля встановлення адміністративно-нормативних засад реалізації патентних прав та інтересів приватної особи. Зроблено висновок про доцільність розуміння під адміністративно-правовим забезпеченням реалізації та захисту патентних прав приватної особи має розумітися нормативно встановлена, комплексна, організаційна діяльність суб’єктів владних повноважень із встановлення, здійснення та гарантування умов обіг об’єктів промислової власності. Підкреслено, що адміністративно-правове забезпечення патентних прав творця та винахідника перебуває в процесі реформування та постійних трансформацій, при цьому ефективність такого механізму є фактором стимулювання інтенсивності розвитку міжнародних та внутрішньо національних економічних, організаційно-правових та науково-технічних зв’язків. Зроблено акцент, що в умовах підписання Угоди про Асоціацію з ЄС Україна є необхідним систематизація та узагальнення чинного національного законодавства у сфері захисту прав інтелектуальної власності згідно із стандартами законодавства європейських країн, що вимагає нормативного закріплення класифікації патентів, різновидів торговельних марок, обґрунтування використання географічних зазначень, захисту промислових зразків.

Посилання

Актуальні проблеми прав і свобод людини і громадянина в Україні : навч. посібник. Київ : КНТ, 2009. 232 с.

Римарчук Г.С. Адміністративно-правове забезпечення права інтелектуальної власності в Україні : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Львів, 2013. 20 с.

Про охорону прав на винаходи і корисні моделі: Закон України від 15 грудня 1993 року № 3687-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3687-12#Text

Цибульов П.М. Введення до інтелектуальної власності : навчальний посібник. Київ : «Держ. інст. інтел. власн.», 2008. 124 с.

Юридична енциклопедія : В 6 т. / редкол.: Ю.С. Шемшученко (голова редкол.) та ін. Київ : «Укр. енцикл.», 1998. 1130 с.

Юридичні терміни. Тлумачний словник / ред.-упоряд. В.Г. Гончаренко. Київ : Либідь, 2003. 320 с.

Паризька конвенція про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_123#Text

Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів. Паризький Акт від 24 липня 1971 року, змінений 2 жовтня 1979 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_051#Text

Право Европейского Союза. Под ред. С. Ю. Кашкина. М.: Юрист, 2003. С. 697–721.

Капіца Ю. Напрямки адаптації законодавства України у сфері охорони інтелектуальної власності до законодавства Європейського Союзу. Право України. 2005. № 1. С. 66–70.

Статут Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності». URL: https://ukrpatent.org/uk/articles/about

Угода про Асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011#Text

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-01-03

Номер

Розділ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС, ФІНАНСОВЕ ПРАВО, ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО