АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗДІЙСНЕННЯ ПРОЦЕДУРИ БАНКРУТСТВА

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/LST/2022-3-6

Ключові слова:

адміністративно-правове регулювання, відновлення платоспроможності, банкрутство, контроль, прогнозування, планування, функції

Анотація

У статті визначено особливості адміністративно-правового регулювання здійснення процедури банкрутства. Метою статті є встановлення змісту адміністративно-правового регулювання здійснення процедури банкрутства. Автором до прогалин здійснених науково-практичних досліджень у сфері банкрутства віднесено фрагментарність висвітлення проблематики специфіки визнання неплатоспроможними державних підприємств. Встановлено, що відповідно до чинного законодавства до державних підприємств може бути застосована судова процедура розпорядження майном. З’ясовано, що чинним законодавством України встановлюється імперативна заборона із недопущення застосування процедури неплатоспроможності казенних підприємств. Автором встановлено, що для таких підприємств застосовується процедури санації чи ліквідації після їх вилучення із переліку об’єктів, що не підлягають приватизації, тобто встановлення нормативного дозволу на їх вилучення із об’єктів права державної власності. Автором зроблено висновок, що здійснення адміністративно-правового регулювання відносин у сфері банкрутства має досягати ефективності реалізації ряду функцій. До спеціальних функцій адміністративно-правового регулювання у сфері банкрутства віднесено: 1) функція аналітичного дослідження внутрішніх та зовнішніх чинників прогнозування економічного розвитку суб’єктів господарювання; 2) функція розробки, обґрунтування та реалізації плану заходів санації боржника; 3) функція кореляції розподілу здобутих від продажу майна та акумуляції ресурсів; 4) функція співробітництво на національному та міжнародному рівнях із забезпечення взаємодії судів, спрямоване на захист інтересів та прав суб’єктів господарювання; 4) функція відновлення платоспроможності боржника; 5) функція здійснення контролю за своєчасністю та об’єктивністю справляння податків, інших загальнообов’язкових платежів та соціальних внесків.

Посилання

Кодекс України з процедур банкрутства: Закон України від 18 жовтня 2018 року № 2597-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2597-19#Text

Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. Відомості Верховної Ради. 2003. № 18, № 19–20, № 21–22. Ст. 144.

Берлач А.І. Адміністративне право України: [навч. посіб. для дист. навч.]. Київ : Ун-т «Україна», 2005. 472 с.

Чорна Ю. В. Світові системи банкрутства: господарсько-правовий аспект: автореф. дис. канд. юр. наук за спец. 12.00.04. Інститут економічно-правових досліджень Національної академія наук України. Київ, 2018. 19 с.

Чорна Ю. В. Світові системи банкрутства: господарсько-правовий аспект: дис. ... канд. юрид. наук. Київ, 2018. 292 с.

Бутирська І. А. Правовий статус учасників справи про банкрутство. Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. Чернівці: Технодрук, 2017. 182 с.

Бутирська І. А. Учасники провадження у справі про банкрутство: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.04. НАН України, Ін-т екон.– прав. дослідж. Київ, 2017. 20 с.

Левшина Я. О. Відповідальність у процедурі банкрутства: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.04. Донец. юрид. ін-т МВС України. Кривий Ріг, 2020. 20 с.

Яринко Б. В. Адміністративно-правові засади здійснення контролю за діяльністю арбітражних керуючих: автореф. дис ... канд. юрид. наук: 12.00.07. Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. Київ, 2020. 21 с.

Про визнання таким, що втратив чинність, Закону України «Про перелік об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації»: Закон України від 2 жовтня 2019 року № 145-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/145-20#n5

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-01-03

Номер

Розділ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС, ФІНАНСОВЕ ПРАВО, ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО