ЗАХИСТ МАЙНОВИХ ПРАВ ТА ІНТЕРЕСІВ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ ПІД ЧАС ВІДЧУЖЕННЯ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ В УМОВАХ ДІЇ РЕЖИМУ ВОЄННОГО СТАНУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/LST/2023-2-2

Ключові слова:

адміністративно-правовий режим, відчуження майна, захист, майно, майнові права, військовий стан, транспортний засіб.

Анотація

У науковій статті розглядається проблематика здійснення процедур реалізації та захисту майнових прав особи в умовах воєнного стану. Акцентовано увагу на необхідності досягнення балансу публічного інтересу суспільства, що полягає у сприянні захисту країни та її оборони, та приватного інтересу, що розуміється як право власності та інші речові права особи на використання майна, що їй належить. Метою наукової статті є здійснення характеристики особливостей захисту майнових прав та інтересів фізичної особи під час відчуження транспортного засобу в умовах дії режиму воєнного стану. Визначено, що після скасування правового режиму воєнного стану, особи, у яких було відчужено майно, мають право на повернення такого майна або на відшкодування вартості такого майна у встановленому законом порядку. Підкреслено, що виплата повної компенсації здійснюється органами, що прийняли рішення про примусове відчуження майна, у порядку черговості оформлення висновків за рахунок і в межах коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати наступної повної компенсації за майно, примусово відчужене в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану. Наголошено, що у разі якщо після скасування правового режиму воєнного чи надзвичайного стану майно, яке було примусово відчужене, збереглося, а колишній власник або уповноважена ним особа наполягає на поверненні майна, таке повернення здійснюється в судовому порядку. Зроблено висновок, що підставою для повернення майна є рішення суду, яке набрало законної сили. Наголошено, що для повноцінного захисту майнових прав власників транспортних засобів, в яких відповідні транспортні засоби були відчужені, рекомендується зробити оцінку вартості автомобіля заздалегідь та правильно скласти акт про примусове вилучення/відчуження майна, при цьому копія акту та оцінки транспортного засобу має бути віднесена до належної та необхідної доказової бази при вирішенні спору в суді. Акцентовано, що до осіб, винних у порушенні законодавства про відшкодування вартості примусово відчуженого майна та про повернення примусово відчуженого майна, що збереглося, несуть відповідальність згідно із чинним законодавством України.

Посилання

Николайчук Л. М. Цивільно-правові договори як підстави виникнення права приватної власності громадян : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02. Івано-Франківськ, 2004. 188 с.

Пейчев К. П. Правове регулювання відчуження земельних ділянок : дис. ... канд. юрид наук : 12.00.06. Х., 2004. 185 с.

Уразова Г. О. Розмежування понять «відмова», «зречення» та «відчуження». Проблеми цивільного права та процесу : матеріали наук. практ. конф., присвяч. пам’яті проф. О. А. Пушкіна. Х. : Харк. нац. унт внутр. справ, 2013. С. 333–336.

Місяць А. П. Поняття «відчуження майна» у цивільному праві України. Актуальні проблеми юридичної науки : зб. тез міжнар. наук. конф. «Десяті осінні юрид. читання» (м. Хмельницький, 18–19 листоп. 2011 р.) / Хмельницький університет управління та права. Хмельницький : Хмельниц. ун-т управ. та права, 2011. Ч. 3 : Цивільне право. Сімейне право. Міжнародне приватне право. Комерційне право. Цивільний та господарський процес. С. 281–283.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-09-05

Номер

Розділ

ЦИВІЛЬНЕ ТА ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО І ПРОЦЕС