КОНТРОЛЬ (НАГЛЯД) У СФЕРІ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ В УКРАЇНІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/LST/2023-2-4

Ключові слова:

адміністративний акт, верховенство права, відновлення, законодавство, запобігання, покарання, суб’єкт публічної адміністрації.

Анотація

В статті розкрито юридичну природу контролю (нагляду) у сфері адміністративно-правового забезпечення охорони земель сільськогосподарського призначення в Україні. Доведено, що це головний інструмент публічного адміністрування, основним призначення якого є виявленні невідповідностей використання земель сільськогосподарського призначення діючому законодавству на всіх стадіях обігу земель, який здійснюється уповноваженими на те суб’єктами публічної адміністрації з гарантіями забезпечення законності та справедливості в системі адміністративних судів, юридичними наслідками якого є адміністративні акти сприятливого, відновлювального чи карного характеру. З'ясовано, що контроль (нагляд) є одним з головних інструментів публічного адміністрування, який має в адміністративному арсеналі суб’єкти публічної адміністрації, які здійснюють адміністративно-правове забезпечення охорони земель сільськогосподарського призначення. Основне призначення публічного контролю полягає у виявленні невідповідностей використання земель сільськогосподарського призначення діючому законодавству. Публічний контроль (нагляд) здійснюється суб’єктами владних повноважень виключно в межах засади законності їх діяльності, у порядок і спосіб перебачений Конституції і законами України, іншими словами у межах наданої законодавством компетенції. Доведено, що, як правило, заходи публічного контролю закінчуються прийняття позитивного чи негативного сприяння, стосовно певних осіб адміністративного акту. Несприятливі для осіб рішення, які приймаються по результатам контролю за землями сільськогосподарського призначення обґрунтовуються виключно аргументами порушення конкретної норми діючого законодавча (земельного, екологічного, адміністративного чи цивільного (господарського), зміст яких не підлягає розширеному трактуванню. Рішення винесені в ході здійснення контрольних заходів суб’єктами владних повноважень щодо земель сільськогосподарського призначення можуть бути оскаржені в системі адміністративного судочинства, що здійснюється у відповідності до принципу верховенства права.

Посилання

Правоторова О. Контроль і нагляд. Адміністративне право та адміністративний процес України в умовах воєнного стану : колективна монографія / за заг. ред. В. Фелика, В. Курила. 2023. Київ : «Видавництво Людмила». С. 339.

Контроль. Словник української мови. 2023. Словник української мови : в 11 томах. Том 4, 1973. С. 271. http://sum.in.ua/s/kontrolj

Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності (2007). Закон України від 5 квітня 2007 р.№ 877-V. Відомості Верховної Ради України. № 29. Ст. 389.

Постанова Великої Палати Верховного Суду у складі Верховного суду (2022). (Справа N 477/2330/18). Ligazakon. https://verdictum.ligazakon.net/document/109390160?utm_source=jurliga.ligazakon.ua&utm_medium= news&utm_content=jl03&_ga=2.205962835.1736221725.1689148001-315017517.1689148001#_gl=1*3qsudz*_ gcl_au*MzE0NDAwOTU2LjE2ODkxNDgwMDA

Земельний кодекс України. 2001. Відомості Верховної Ради України. № 3–4. Ст. 27.

Про охорону земель. 2003. Закон України. Відомості Верховної Ради України. № 39. Ст. 349.

Громадський контроль за використанням земель (2022). Інформаційне агентство «Антикорупційна правозахисна рада». https://com1.org.ua/hromadskyj-kontrol-za-vykorystanniam-zemel/

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-09-05

Номер

Розділ

ЕКОЛОГІЧНЕ І ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО