ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ РИЗИКІВ ВИЗНАННЯ ПРАВА НА МОДЕРНІЗАЦІЮ ТІЛА ЛЮДИНИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/LST/2021-4-2

Ключові слова:

трансгуманізм, модифікація тіла, штучний інтелект, права людини, права людини четвертого покоління, інформаційне суспільство, digital-суспільство.

Анотація

Метою наукової статті є доктринальний аналіз можливості поповнення переліку прав людини правом на модернізацію тіла людини та здійснення теоретико-правового дослідження ризиків реалізації такого права. Методологія дослідження базується на використанні системного, діалектичного методів, методу екстраполяції, кібернетичного та синергетичного методів, формально-юридичного методу, а також методу правового моделювання. Охарактеризовано можливе місце права на модернізацію тіла людини в міжнародному праві (як елемент Конвенції про захист прав і гідності людини щодо застосування біології та медицини від 1997 р.) з урахуванням ризиків, які потрібно враховувати при подальшій легалізації такого права (у випадку, якщо міжнародною спільнотою буде визнана доцільність його правового закріплення). Досліджено Маніфест трансгуманістів як одне з першоджерел фактичного закріплення модерного права. Проаналізовано шляхи впливу права на модифікацію тіла на право свободи людини. Сформовано базові правила, яких варто дотримуватися, якщо ідеться про досягнення абсолютної свободи в контексті реалізації права на модернізацію тіла людини, аби уникнути/знизити рівень небезпеки, яку несе технологічний прогрес, пов’язаний зі штучним інтелектом, для прав людини. Це такі правила: 1) право на свободу є беззаперечним, але воно також має межі, якщо йдеться про свободу інших; 2) обсяг свободи дорівнює обсягу відповідальності; 3) право на свободу в аспекті права на модернізацію тіла може бути реалізованим за умови, що особа ознайомлена з можливими ризиками експериментів, з власної волі погоджується на них, усвідомлює наслідки для себе та інших; 4) має бути чіткий поділ відповідальності тих, хто здійснює експеримент, та тих, хто погоджується на цей експеримент, що можливий шляхом чіткої регламентації правил поведінки в процесі злиття людини та ШІ, а також у разі максимального забезпечення відсутності двоякого трактування цих норм. Виокремлено ризики реалізації права на модернізацію тіла (можливого виходу штучного інтелекту з-під контролю людини, втручання в медико-технологічні експерименти третіх осіб) та шляхи їх уникнення: 1) передбачити здатність вимкнути ШІ; 2) забезпечити створення резервних систем захисту; 3) створити механізми правового та технічного захисту від втручання сторонніх осіб в експеримент з модернізації тіла людини.

Посилання

Вовк В.М. Соматичні права як кластер юридичних гарантій «самовласності» в контексті трансгуманізму. Філософські та методологічні проблеми права. 2020. № 2 (20). С. 68–72.

Миронець О.М. Право людини на техномодифікацію власного тіла в епоху трансгуманізму. Сучасне право в епоху соціальних змін : матер. ХІ Міжнар. наук.-практ. конф. (26 лютого 2021 р.) Київ. Т. 1. С. 185–187.

Стратегія розвитку штучного інтелекту в Польщі. Вебсайт Юридична Газета Online. URL: https:// cutt.ly/tWQRsq0 (дата звернення: 25.08.2021).

Некіт К.Г. Щодо можливості самостійної майнової відповідальності роботів (штучного інтелекту). Модернізація цивільно-правової відповідальності : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (18 жовтня 2019 р.). Київ, 2019. С. 189–193.

Радутний О.Е. Мораль і право для штучного інтелекту та цифрової людини: закони робототехніки та «проблема вагонетки». Інформація і право. 2019. № 3 (30). С. 78–95.

Турянський Ю.І. Соматичні права як новітня юридична категорія. Право і суспільство. 2020. Вип. 1. С. 110–115.

Fuller S. Morphological Freedom and the Question of Responsibility and Representation in Transhumanism. Confero Essays on Education Philosophy and Politics. 2016. Vol. 4. № 2. P. 33–45.

Конвенція про захист прав і гідності людини щодо застосування біології та медицини від 4 квітня 1997 р. Офіційний вебпортал Верховної Ради України. URL: https://cutt.ly/CWQTV4e (дата звернення: 26.08.2021).

The Transhumanist Manifesto. Вебпортал Humanity+. URL: https://cutt.ly/CWQQCAK (дата звернення: 17.08.2021).

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 4 листопада 1950 р. Офіційний вебпортал Верховної Ради України. URL: https://cutt.ly/SWQYI8i (дата звернення: 27.08.2021).

Право на свободу та особисту недоторканність. Офіційний вебпортал Конституційного суду України. URL: https://cutt.ly/4WQY99y (дата звернення: 28.08.2021).

Капустіна Н., Попсуєнко Л. Трансгуманізм як проєкт покращення людини: філософсько-етичний вимір. Юридичний вісник. 2019. Вип. 2. С. 94–99.

Мелякова Ю.В. До питання про цінності: трансгуманізм чи негуманізм. Modern science: problems and innovations: the 2nd International scientific and practical conference (May 3–5, 2020). SSPG Publish, Stockholm, Sweden. 2020. С. 763–770.

Карчевський М.В. Перспективи правового регулювання в контексті гіпотези розвитку технологій трансгуманізму. Вісник ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка. 2019. Вип. 1 (85). С. 115–127.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-09-02

Номер

Розділ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА