ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ АДВОКАТА В УМОВАХ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/LST/2023-4-6

Ключові слова:

адвокат, адвокатура, воєнний стан, диджиталізація, Єдина судова інформаційно-телекомунікаційна система, пандемія, професійний обов’язок адвоката; інформаційні платформи, інформаційні технології

Анотація

Застосування нових технічних інструментів і комплексних підходів до задоволення потреб клієнтів в правовій допомозі дозволяє забезпечити більш якісний рівень юридичного бізнесу. Цифровізація судочинства, дистанційність у комунікації з клієнтами та колегами спричинило попит на покращення навиків роботи з різноманітними інформаційними платформами (наприклад, Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, Join.Me) у адвокатів та інших представників юридичного бізнесу. Адвокат розглядається не як кінцевий споживач правової інформації, а особа, яка споживає, аналізує та використовує в подальшому таку інформацію з метою захисту законних прав та інтересів клієнта. Метою статті виступає дослідження процесу диджиталізації у вітчизняній адвокатурі та перспективам подальшого розвитку адвокатської діяльності. Реалізація поставленої мети передбачає вирішення низки завдань, серед яких виступає визначення проблематики у забезпеченні належної якості правової допомоги в умовах пандемії COVID-19 та війни на території України. Наукова новизна. Визначено центральні на думку автора проблеми у забезпеченні якісної правової допомоги в сучасній Україні, такі як: неможливість проведення оффлайн зустрічей із клієнтами; паперовий документообіг засобами поштового зв’язку; необхідність оперативного формування електронних доказів з метою фіксації злочинів (правопорушень) та підтвердження понесеної майнової шкоди, завданої юридичним, фізичним особам. Цифровізація судочинства розглядається як основний шлях подолання таких проблем. У висновку констатовано, що розвиток інформаційних технологій протягом останнього десятиліття та сучасні умови в Україні спричинили швидке впровадження інформаційних ресурсів та сервісів в усі сфери життєдіяльності, і вітчизняна адвокатська діяльність не стала винятком. У підсумку, сприйнято процес диджиталізації юриспруденції як явище суто позитивне, оскільки може зберегти рівень забезпечення ефективного захисту прав та законних інтересів фізичних та юридичних осіб, які проживають або перебуваються на території України в умовах воєнного стану та пандемії.

Посилання

Яворська Г. Х. Імплементація інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний процес вищого навчального закладу юридичного спрямування. Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. 2016. №. 12(1). С. 186–193.

Бірюкова А. «Правовий статус адвоката і адвокатури: вітчизняна модель у контексті процесів глобалізації» дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.10 – «Судоустрій; прокуратура та адвокатура». – Академія адвокатури України, Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2018, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Міністерство освіти і науки України. Київ, 2018.

Бисага Ю.М., Заборовський В.В., Манзюк В.В. Інформація та інформаційні технології як невід'ємна частина професійної діяльності адвоката. Вісник кримінального судочинства. 2019. № 5. С. 104–114.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обов’язкової реєстрації та використання електронних кабінетів в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі або її окремій підсистемі (модулі), що забезпечує обмін документами: Закон України від 29.06.2023 року № 3200-IX/ Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3200-20#Text (дата звернення: 30.11.2023).

Демченко С.В. Інформаційні технології як обов'язковий інструмент у професійній діяльності адвоката в умовах воєнного стану. Національна парадигма правового розвитку сучасної України: збірник тез Всеукраїнського науково-практичного юридичного форуму (Дніпро, 18 травня 2023 р.). Дніпро: Ліра, 2023. 328 с.

Кримінальний кодекс України : Закон України від 05.04.2001 р. № 2341-III/ Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text (дата звернення: 30.11.2023).

Про електронні довірчі послуги: Закон України від 05.10.2017 р. № 2155-VIII. Законотворчість : база даних / Верхов. Рада України. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2155-19 (дата звернення: 30.11.2023).

EyeWitness to Atrocities app reaches 10,000 milestone of verifiable photos and videos relating to war in Ukraine [Електронний ресурс] : сайт Міжнародної асоціації юристів (IBA) – Режим доступу: https://www.ibanet.org/eyeWitness-to-Atrocities-app-10000-milestone-reached-of-verifiable-photos-and-videos-relatingto-war-in-Ukraine (дата звернення: 30.11.2023).

Святоцька В. О., автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук «Стандарти організації та професійної діяльності адвокатури: порівняльно-правове дослідження», Харків, 2021.

Стратегія розвитку Національної асоціації адвокатів України на 2021–2025 роки (затверджена рішенням №38 НААУ 02.07.2021 р.) URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/vr038871-21 (дата звернення: 30.11.2023).

Кодекс адміністративного судочинства України: Закон України від 06.07.2005. № 2747-IV/ Верховна Рада України. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15#Text (дата звернення: 30.11.2023).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-26

Номер

Розділ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС, ФІНАНСОВЕ ПРАВО, ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО