ЦІННІСНЕ ЗНАЧЕННЯ ГАЛУЗІ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА У СИСТЕМІ ПРАВА УКРАЇНИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/LST/2024-2-4

Ключові слова:

адміністративно-правова аксіологія, правова аксіологія, ціннісне значення галузей права, цінності системи права, принципи системи права

Анотація

У статті підкреслено, що у важких історичних умовах завжди активізуються ціннісні пошуки, і юридична наука не є виключенням. Зараз в Україні, в умовах повномасштабного вторгнення, відкриваються нові аспекти таких традиційних для юридичної науки питань, як сучасне розуміння справедливості, рівності та інших важливих категорій, що неодмінно приводить до опрацювання питання цінностей. Сформульовано, що ціннісне значення галузі адміністративного права України для системи права України обумовлюється кількома чинниками. По-перше, адміністративне право встановлює правові основи для функціонування органів виконавчої влади, визначає їхні повноваження та компетенцію, що забезпечує ефективність та належне виконання державних функцій. Це сприяє організації та регулюванню відносин між державою і особистістю, забезпечуючи порядок і стабільність у суспільстві. По-друге, адміністративне право виконує важливу роль у захисті прав і свобод особистості. Воно надає інструменти для контролю за діяльністю органів публічної влади, забезпечує можливість оскарження неправомірних рішень та дій посадових осіб. Це підвищує рівень відповідальності органів публічної влади у цілому та зміцнює довіру громадян до окремих систем цих органів (наприклад, до системи правосуддя). По-третє, адміністративне право сприяє реалізації принципів законності, прозорості та підзвітності у державному управлінні. Воно забезпечує нормативну базу для таких рішень і дій органів виконавчої влади, які відповідають вимогам законодавства та публічним інтересам. По-четверте, адміністративне право України сприяє інтеграції національної системи права до європейського правового простору. Впровадження європейських стандартів адміністративного права підвищує ефективність публічного управління та захист прав особистості, що відповідає стратегічним цілям розвитку України.

Посилання

Авер’янов В. Нова доктрина українського адміністративного права: концептуальні позиції. Право України. 2006. № 5. С. 11–17.

Рябовол Л. Т. До питання про соціальну цінність права. Право та державне управління. № 2. Т. 1. С. 30–36.

Селіванов А. Новітня доктрина адміністративного права. Голос України. 2016. 18 березня.

Шмідт-Ассманн Е. Загальне адміністративне право як ідея врегулювання: основні засади та завдання систематики адміністративного права. Київ: К.І.С., 2009. 552 с.

Leheza Yu. O. Public environmental funds as a source of the formation of local budgets of Ukraine. Юридичний науковий електронний журнал. 2022. №7. С. 522–524.

Mishyna N. V. Role of local and regional authorities in the implementation of ECtHR judgments: bibliographical review. Юридичний вісник. 2023. № 3. С. 146–151.

Mishyna N. Ukrainian Legislation on Associations: Constitutional Axiology And The European Court Of Human Rights’ Case Koretskyy and Others v. Ukraine. Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». Одеса, 2022. Т. 31. С. 57–63.

Qaracayev C. Axiological Function оf The Constitutional Court оf The Republic оf Azerbaijan. Juris Europensis Scientia. 2022. №3. C. 135–138.

Qaracayev C. Local Self-government in the Republic of Azerbaijan:Problems of the Administrative Supervision. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція. 2022. № 57. C. 24–27.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-07-09

Номер

Розділ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС, ФІНАНСОВЕ ПРАВО, ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО