АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ АЗАРТНИХ ІГОР: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/LST/2024-2-7

Ключові слова:

адміністративно-правове регулювання, азартні ігри, гральний бізнес, оподаткування, державний контроль та нагляд

Анотація

Метою статті визначено встановлення кола проблемних питань, що визначають вектор наукового пошуку автору у сфері адміністративно-правового регулювання здійснення діяльності у сфері грального бізнесу та проведення азартних ігор в Україні. З’ясовано, що належний рівень адміністративно-правового забезпечення здійснення діяльності, пов’язаної із гральним бізнесом та проведенням азартних ігор, має визнаватися як гарантія дотримання норм моралі у суспільстві та усунення негативного впливу, що може мати така діяльність на психіку, і особливо уразливу психіку малолітні та неповнолітніх дітей. Підкреслено, що розгляд адміністративно-правового регулювання здійснення діяльності, пов’язаної із проведенням азартних ігор, визначається як діяльність, пов’язана із проведенням будь-якої гри, умовою участі в якій є внесення гравцем ставки, що дає право на отримання виграшу (призу), імовірність отримання і розмір якого повністю або частково залежать від випадковості, а також знань і майстерності гравця. Обґрунтовано, що ознаками азартних ігор є залежність такої діяльності від рівня ймовірності таких процесів, залежності таких процесів від випадковості, ініціативності участі задля отримання матеріального збагачення. Зроблено висновок, що зміст азартних ігор та їх значення в суспільстві та державі розуміється як: певний вид дозвілля, що дозволяє людині розважитися, відволіктися від проблем сьогодення; як певний господарської діяльності; певний вид прибуткової частини Державного бюджету; сфера суспільних відносин, що вимагає додаткового адміністративно-правового регулювання у частині забезпечення контролюта нагляду задля запобігання формування у людей схильності та залежності від азартних ігор, що вимагає пошуку напрямів оптимізації впливу на такий бізнес з боку держави. Підкреслено, що важливим є забезпечення належного адміністративно-правового регулювання за діяльністю, пов’язаною із гральним бізнесом та азартними іграми, що дозволить використовувати таку сферу суспільних відносин як певний засіб економічного зростання країни, та сприятиме мінімізації протиправності та корумпованості такої діяльності та отримання ліцензії на її здійснення, що має сприяти підвищенню надходжень до Державного бюджету.

Посилання

Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор: Закон України від 14 липня 2020 року № 768-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/768-20#Text

Філютович-Герасименко В. С. Адміністративно-правові засади протидії незаконному гральному бізнесу в Україні: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.07; Харківський національний університет внутрішніх справ. Харків, 2016. 12 с.

Філютович-Герасименко В. С. Адміністративно-правові засади протидії незаконному гральному бізнесу в Україні: к.ю.н.: спец. 12.00.07 – Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. Харківський національний університет внутрішніх справ. Харків, 2016. 245 с.

Філютович-Герасименко В. С. Державна політика України у сфері протидії незаконному гральному бізнесу у період незалежності: історико-правовий аналіз. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». 2016. Вип. 1. Т. 3. С. 98–104.

Мазярчук В., Пірникоза П. Економічні аспекти легалізації грального бізнесу в Україні. Офіс з фінансового та економічного аналізу. URL: https://feao.org.ua/wp-content/uploads/2016/09/FEAO_Gambling_A5_04_print.pdf

Капітаненко Н. П. Адміністративно-правова відповідальність за порушення у сфері грального бізнесу: к.ю.н.: спец. 12.00.07 – Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. Класичний приватний університет. Запоріжжя, 2011. 230 с.

Дорогих В. М. Адміністративно-правове регулювання грального бізнесу в Україні.: к.ю.н.: спец. 12.00.07 – Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. Національна академія внутрішніх справ України. К., 2003. 197 с.

Про Державний бюджет на 2023 рік: Закон України від 3 листопада 2022 року № 2710-IX. URL.: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2710-20#Text

Фрідман О. В. Психологічні особливості концептуалізації особистісного досвіду: індивідуально-тиипологічний підхід: автореф. дис. на здобуття наук.ступеня канд.психол.наук: спец. 19.00.01 «загальна психологія, історія психології». Київ, 2010. 20 с.

Булатова Я. В. Особливості особистості, психологічно схильної до азартних ігор. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук (доктора філософії) за спеціальністю 19.00.01 «Загальна психологія, історія психології». Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2017. 135 с.

Ставлення українців до легалізації азартних ігор у грудні 2019 року: соціологічне опитування. Київський міжнародний інститут соціології. URL: https://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=909&page=1

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-07-09

Номер

Розділ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС, ФІНАНСОВЕ ПРАВО, ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО