ПИТАННЯ СПІВВІДНОШЕННЯ ОБОВ’ЯЗКІВ, ЩО ПОКЛАДАЮТЬСЯ НА ОСОБУ У ЗВ’ЯЗКУ З ЗАСТОСУВАННЯМ ЩОДО НЕЇ ОБМЕЖУВАЛЬНИХ ЗАХОДІВ (СТ. 91-1 КК УКРАЇНИ), ТА ОБОВ’ЯЗКІВ, ЩО ПОКЛАДАЮТЬСЯ НА ОСОБУ ПРИ ЗВІЛЬНЕННІ ВІД ВІДБУВАННЯ ПОКАРАННЯ З ВИПРОБУВАННЯМ (СТ. 76 КК УКРАЇНИ)

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/LST/2021-4-16

Ключові слова:

домашнє насильство, інтереси потерпілого, обмежувальні заходи, обов’язки звільнених від відбування покарання з випробуванням, обов’язки, що передбачені обмежувальними заходами.

Анотація

У статті аналізуються норми кримінального права, що закріплюють обов’язки, що покладаються на особу у зв’язку із застосуванням щодо неї обмежувальних заходів (ст. 91-1 КК України), та обов’язки, що покладаються на особу при звільненні від відбування покарання з випробуванням (ст. 76 КК України). Встановлено співвідношення таких обов’язків. Констатовано, що інститут обмежувальних заходів, передбаче- них ст. 91-1 Кримінального кодексу України, та обов’язки, які вони породжують, відносно нові для вітчизняного права. Звернено увагу, що відповідно до ч. 1 ст. 91-1 Кримінального кодексу України обмежувальні заходи застосовуються до особи, яка вчинила домашнє насильство, не тільки одночасно з призначенням покарання, не пов’язаного з позбавленням волі, але і при звільненні від кримінальної відповідальності або покарання відповідно до Кримінального кодексу України. З огляду на це обсяги покладання на осіб зобов’язань за ст. 76 та зобов’язань за ст. 91-1 частково переплітаються, що актуалізує визначення співвідношення між обов’язками, покладеними на особу внаслідок застосування обмежувальних заходів, та обов’язками, покладеними судом на особу, звільнену від відбування покарання з випробуванням. Метою статті є аналіз співвідношення обов’язків, що покладаються на особу у зв’язку з застосуванням щодо неї обмежувальних заходів (ст. 91-1 КК України), та обов’язків, що покладаються на особу при звільненні від відбування покарання з випробуванням (ст. 76 КК України). Реалізація поставленої мети передбачає вирішення низки завдань: 1) розкрити спільне і відмінне між досліджуваними обов’язками; 2) виявити недоліки правового регулювання таких обов’язків та запропонувати шляхи їх усунення. Наукова новизна. У статті встановлено співвідношення обов’язків, що покладаються на особу у зв’язку з застосуванням щодо неї обмежувальних заходів, та обов’язків, що покладаються на особу при звільненні від відбування покарання з випробуванням. Автор дійшов висновку про відмінність підстав та умов покладення на особу таких обов’язків. Звернено увагу на охоплення ч. 3 ст. 76 КК України частини обов’язків, передбачених ст. 91-1 КК України, а також на відсилання в ч. 2 ст. 76 КК України до ст. 91-1 КК України. Запропоновано внести зміни до ч. 3 ст. 76 КК України з огляду на те, що при покладенні на особу обов’язків, визначених ст. 91-1 КК України, слід виходити саме з інтересів потерпілого.

Посилання

Про запобігання та протидію домашньому насильству : Закон України від 07.12.2017 р. № 2229-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2229-19/print (дата звернення: 13.09.2021).

Дудоров О.О., Хавронюк М.І. Відповідальність за домашнє насильство і насильство за ознакою статі : науково-практичний коментар новел Кримінального кодексу України / за ред. М.І. Хавронюка. К. : Ваіте, 2019. 288 с.

Кримінальний кодекс України : Закон України від 05.04.2001 р. № 2341-III. URL: https://zakon.rada. gov.ua/laws/show/2341-14/print (дата звернення: 13.09.2021).

Ліпіна В.В. До проблеми застосування обмежувальних заходів у кримінальному праві України. Молодий вчений. 2019. № 11 (75), листопад, C. 340–343.

Письменський Є.О. Обов’язки, які покладає суд на особу, звільнену від відбування покарання з випробуванням (кримінально-правовий аспект). Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. 2015. № 1. С. 143–151.

Новікова К.А. Ознаки та поняття обмежувальних заходів у Кримінальному кодексі України. Питання боротьби зі злочинністю. 2020. Вип. 39. С. 54–60.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-09-02

Номер

Розділ

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС, КРИМІНАЛІСТИКА