РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОУПРАВЛІНСЬКИХ РЕФОРМ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ: ГАЛУЗЕВИЙ АСПЕКТ

Автор(и)

  • Олексій Миколайович ГАЦУЛЯ

DOI:

https://doi.org/10.33287/102062

Ключові слова:

галузевий аспект, держава, державне управління, інститути управління, реформування державного управління

Анотація

Доводиться, що при формуванні пропозицій щодо інституціональних змін в Україні важливим завданням є визначення стратегії, тактики та конкретних заходів щодо повного застосування норм Конституції України та базових законів, що регулюють інституціональний розвиток підсистем управління. Основою інституціональних змін визначається галузеве спрямування сучасного публічного управління, удосконалення законодавства, поширення суспільного позитивного сприйняття таких змін та формування суспільної та особистої потреби у змінах. Встановлюється, що ефективність реалізації реформ в Україні у галузевому вимірі, крім наявності політичної програми, вимагає правового забезпечення, формування дієвої системи державних органів з реалізації таких змін, забезпечення координації зусиль органів влади щодо галузевих реформ. Обгрунтовуються нові теоретико-методологічні підходи до практичних завдань у сфері інституціонального забезпечення реформ. Державноуправлінські реформи зумовлюються необхідністю мінімізації суперечностей інституціональної взаємодії, що формалізовані принципами управління. Встановлюється, що державноуправлінські реформи мають реалізовувати завдання державного будівництва на основі ціннісних засад конституційного ладу в межах процесу внесення змін до Конституції України. Досліджується процес конституційних змін та вплив таких змін на систему публічного управління з позицій галузевого аспекту. Визначаються методологічні основи та практичні аспекти розробки та впровадження конституційних змін у публічноуправлінській діяльності. Основою конституційних змін визначається удосконалення законодавства, поширення суспільного позитивного сприйняття таких змін та формування суспільної та особистої потреби у змінах. Надаються рекомендації та пропозиції щодо вирішення завдання впровадження конституційних змін як на державному, так і на регіональному рівні.

Посилання

Кампо В. М., Нижник Н. Р., Шльоер Б. П. Становлення нового адміністративного права України: науково-популярний нарис / за заг. ред. В. М. Кампо. Київ: Юрид. кн., 2009. 60 с.

Ківалов С. В., Біла Л. Р. Адміністративне право України: навч. метод. посіб. 4-е вид. перероб. і доп. Одеса: Юрид. літ., 2012. 312 с.

Конституція України в редакції від 28 червня 1996 року, із змінами і доповненнями, внесеними законами України від 8 груд. 2004 р. № 2222-IV. Відом. Верховноі" Ради Украі"ни. 2005. № 2. Ст. 44.

Погорілко В. Ф., Фєдорєнко В. Л. Конституційне право України. Академічний курс: підручник. У 2 т. Т. 1 / за ред. В. Ф. Погорілка. Київ: Юрид. думка, 2006. 544 с.

Президент обговорив з народними депутатами питання реформи децентралізації. URL: www.https://www.president.gov.ua/news/prezident-obgovoriv-z-narodnimi-deputatami- pitannya-reformi-59297 (дата звернення: 12.12.2020).

Проблеми і перспективи розвитку України: аналіт. матеріали / за заг. ред. В. М. Князєва. Київ: Вид-во НАДУ, 2005. 180 с.

Уткин З. А., Денисов А. Ф. Государственное и муниципальное управление. Москва: ЗКМОС, 2001. 304 с.

Шаров Ю. П. Нова парадигма управління в суспільному секторі. Акт. пробл. держ. упр. 2000. Вип. 3(3). С. 173 – 181.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-04-18

Номер

Розділ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ