СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ БЕЗПЕКИ: НАЦІОНАЛЬНИЙ ТА ГЛОБАЛЬНИЙ АСПЕКТИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33287/102063

Ключові слова:

державне управління, національна безпека, воєнна безпека, сек'юритизація політичного життя, національна ідентичність

Анотація

Сучасні тенденції в розвитку державного управління розглядаються в контексті імперативів національної безпеки, зокрема щодо запобігання та ліквідації військових конфліктів, досягнення міжнародного порозуміння та формування глобального середовища безпеки. Упродовж останніх десятиліть військові конфлікти різної інтенсивності й масштабів залишаються потенційною загрозою для України та всіх європейських країн. Методологія дослідження базується на системному підході, за допомогою якого, зокрема, узагальнюються сучасні інтерпретації розвитку державного управління та визначаються проблемні аспекти реформування сучасних управлінських структур на фоні глобалізації, інформатизації та демократизації суспільства й управління. Обгрунтовується позиція щодо ефективності та політичної перспективи демократичних реформ. Аналогічні процеси наявні і в державному управлінні у сфері безпеки в межах демократичної тенденції, спрямованої на розвиток діалогу між суспільством та владою завдяки активному залученню широкого кола недержавних учасників. На основі діалектичного методу розкриваються тенденції розвитку державного управління усфері воєнної безпеки й аргументується їх амбівалентність. Відзначається глобальний контекст нового консолідованого погляду на захист спільного майбутнього людства. Аксіологічний метод надав можливість охарактеризувати процеси сек'юритизації суспільно- політичного життя та визначити перспективи зниження його конфліктогенності. Послідовно проводиться думка, що найбільш дієвим і результативним є поєднання трьох рівнів ідентичності в інтегрованих європейських суспільствах: збереження міцних позицій звичного національного рівня самоідентифікації, транснаціонального рівня спільних європейських цінностей та етнічного рівня ідентичності – збереження історичної пам'яті.

Посилання

Зелінський А. Політика сек'юритизації як модель ідеології національної безпеки. Магістеріум. Політичні студіі". 2016. Вип. 64. С. 8 – 14.

Макарьчев А. Безопасность и возвращение политического: критические дебать в Европе. Индекс безопасности. 2008. № 4(87), т. 14. С. 25 –40.

Політика суспільних реформ: стратегія, механізми, ресурси / за ред. О. О. Рафальського, О. М. Майбороди. Київ: Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. 2018. 472 с.

Хельберг У. Сек'юритизація як політичний феномен Магістеріум. Політичні студіі". 2011. Вип. 46. С. 31 – 40.

Зйвазов Д. Секьюритизация и региональная активность держав на примере политики России в украинском кризисе. Международнье процессь. 2017. Т. 15, № 4. С. 156 – 173. doi: 10.17994/IT.2017.15.4.51.9.

Althusser, L. (1971). Ideology and ideological state apparatuses. In Lenin and philosophy and other essays. London: New Left Books.

Barnes, Richard A. (2000). Democratic Governance and International Law, edited by Gregory H. Fox and Brad R. Roth. Indiana Journal of Global Legal Studies, 8(1), 281 – 299. Retrieved from https://www.repository.law.indiana.edu/ijgls/vol8/iss1/15.

Bassam, T. (1998). Europa ohne Identitat? Die Krise der multikulturellen Gesellschaft. Munchen: C. Bertelsmann.

Castells, M. (2009). The Power of Identity. Hoboken, N I: Wiley-Blackwell.

Grote, J. R. Social Cohesion and the State: Improving governability, legitimacy, accountability. Retrieved August 23, 2018 from https://www.g20-insights.org/policy_briefs/ improving-governability-legitimacy-accountability.

Hooghe L., & Marks, G. (2002). Types of multi-level governance. Les Cahiers europeens de Sciences Po, 03, 6 – 7 Retrieved from https://www.sciencespo.fr/centre-etudes-europeennes/ sites/sciencespo.fr.centre-etudes-europeennes/files/n3_2002_final.pdf.

Kalyayev, А., Efimov, G., Motornyy, V., Dzianyy, R., & Akimova, L. (2019). Global Security Governance: Conceptual Approaches and Practical Imperatives. Proceedings of the 33rd International Business Information Management Association Conference. Spain: Granada, (pp. 4484 – 4495).

Kalyayev, A. Kozlowski, R., Wozniak-Krakowian, A., Podolchak, N., & Dziurakh, Y. (2019, November). Collective identity and multiculturalism in modern society and governance: European context. Proceedings of the 34th International Business Information Management Association Conference. Spain: Madrid, (pp. 9762 – 9771).

Laclau, E., & Mouffe, Ch. (1985). Hegemony and socialist strategy: towards a radical democratic politics. London: Verso.

Novak-Kalyayeva, L., Kuczabski, A., Yasnyska, N., Andreyeva S., & Shapovalova, I. (2018, November). Changing the paradigm of public governance in the context of the challenges of sustainable development. Proceedings of the 32th International Business Information Management Association Conference. Spain: Seville, (pp. 2023 – 2031).

Smith, A. (1994). National Identity. London: Penguin books.

Taliaferro, J. W. (2000). Security Seeking under Anarchy Defensive Realism Revisited. International Security, 25(3), 128 – 161.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-04-18

Номер

Розділ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ