ЕКОНОМІЧНЕ ВРЯДУВАННЯ В ЄС: РОЗБУДОВА В КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ВИКЛИКІВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33287/102067

Ключові слова:

державне управління, державна політика, європейська інтеграція, європейське економічне врядування, координація економічної та фіскальної політик

Анотація

Розглядаються ключові віхи еволюції системи економічного врядування в ЄС в контексті сучасних викликів, з якими стикається європейська економіка. Введення єдиної європейської валюти є одним із найважливіших досягнень об'єднаної Європи, оскільки забезпечує надійну основу для більш глибокої інтеграції економік держав-членів з метою підтримки стабільності та процвітання ЄС. Система економічного врядування в ЄС пройшла у своєму розвитку складний шлях: від Маастрихтського договору, який запровадив євро як спільну валюту держав- членів ЄС та обмежив державний дефіцит і рівень державного боргу, прийняття на цій основі Пакту стабільності та зростання, метою якого було посилення нагляду та координації фіскальної та економічної політик держав-членів, потім запровадження в практику «Європейського семестру» – циклу координації економічної та фіскальної політики держав-членів, прийняття пакетів із шести і двох законодавчих актів, спрямованих на посилення економічного врядування та уникнення макроекономічних дисбалансів та пов'язаних з ними негативних побічних ефектів, удосконалення положень Економічного і монетарного союзу і, нарешті, до огляду основних елементів економічного врядування та ініціювання дебатів щодо його майбутнього. Отже, економічне врядування в ЄС з часом посилювалось і вдосконалювалось, розвиваючись в контексті історичних подій. Його майбутнє залежатиме, зокрема, від того, який сценарій подальшого розвитку врешті-решт обере ЄС.

Посилання

A strong social Europe for just transitions: Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Central Bank, the European Economic and Social Committee, the Committee of the Regions. Brussels, 14.1.2020 COM(2020) 14 final. Retrieved from https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/attachment/860460/ Strong_Social_Europe_Communication_and_Annex.pdf.pdf.

Annual Sustainable Growth Strategy 2020: Communication from the Commission to the

European Parliament, the Council, the European Central Bank, the European Economic and Social Committee, the Committee of the Regions and the European Investment Bank. Brussels, 17.12.2019 COM(2019) 650 final. Retrieved from https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ TXT/PDF/?uri=CELEX:52019DC0650&from=EN.

Council Regulation (EC) No 1466/97 of 7 July 1997 on the strengthening of the surveillance of budgetary positions and the surveillance and coordination of economic policies, Council Regulation (EC) No 1467/97 on speeding up and clarifying the implementation of the excessive deficit procedure and the Resolution of 17 June 1997 on the Stability and Growth Pact. Retrieved from https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX% 3A31997R1466.

Economic governance review: Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Central Bank, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. Brussels, 5.2.2020 COM(2020) 55 final. Retrieved from https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/com_2020_55_en.pdf.

Economic Governance Review: Taking stock at a time of new challenges. Retrieved from https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/economic_governance_review_ factsheet_01_en.pdf.

Economic governance. Retrieved from https://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/ sheet/87/economic-governance.

Europe 2020 – Overview. Retrieved from https://ec.europa.eu/eurostat/web/europe-2020- indicators.

EU Economic governance «Six-Pack» enters into force. Retrieved from https:// ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/MEMO_11_898.

Legal basis of the Stability and Growth Pact. Retrieved from https://ec.europa.eu/info/business- economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring- prevention-correction/stability-and-growth-pact/legal-basis-stability-and-growth-pact_en.

The corrective arm. Retrieved from https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/ economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention- correction/stability-and-growth-pact/corrective-arm-excessive-deficit-procedure_en.

The EU’s economic governance explained. Retrieved from https://ec.europa.eu/ commission/presscorner/detail/en/MEMO_13_318.

The European Green Deal: Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Central Bank, the European Economic and Social Committee, the Committee of the Regions. Brussels, 11.12.2019 COM(2019) 640 final. Retrieved from https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/european-green-deal-communication_en.pdf.

The preventive arm. Retrieved from https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/ economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention- correction/stability-and-growth-pact/preventive-arm_en.

The Vade Mecum on the Stability and Growth Pact - 2019 Edition. Retrieved from https://ec.europa.eu/info/publications/vade-mecum-stability-and-growth-pact-2019-edition_en.

Two-Pack completes budgetary surveillance cycle for euro area and further improves economic governance. Retrieved from https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ MEMO_13_196.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-04-18

Номер

Розділ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ