ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ В КОНТЕКСТІ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33287/102070

Ключові слова:

земельні ресурси, управління земельними ресурсами, організаційно- правовий механізм, децентралізація, територіальна громада.

Анотація

Досліджуються основні особливості організаційно-правового механізму управління земельними ресурсами з урахуванням змін, запроваджених відповідно до Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні. Обгрунтовується, що практична реалізація ефективного управління земельними ресурсами можлива за рахунок досконалості організаційно-правового механізму державного управління.

Посилання

Боклаг В. А. Механізми державного управління земельними відносинами в Україні. Вісн. нац. ун-ту цивільного захисту Украі"ни. Сер. «Державне управління». 2014. Вип. 2. С. 40 – 48.

Ботезат О. П. Державне управління використанням земельних ресурсів України: дис канд. наук з держ. упр.: 25.00.02. Запоріжжя, 2011. 228 с.

Васильченко Г., Парасюк І., Єременко Н. Планування розвитку територіальних громад: навч. посіб. для осіб місцевого самоврядування. Київ: ВІ ЕН ЕЙ, 2015. 256 с.

Горлачук В., Клименко О. Управління земельними ресурсами об'єднаних територіальних громад у контексті децентралізації. Агросвіт. 2019. № 20. С. 56 – 63.

Гриневич В. Децентралізація влади як складова політичної реформи в Україні: питання концепції та ідеології. Актуальні проблеми державного управління. 2014. № 1(57). С. 16 – 19.

Жаліло Я. А., Шевченко О. В., Романова В. В. Децентралізація влади: порядок денний на середньострокову перспективу: аналіт. доп. Київ: НІСД, 2019. 192 с.

Земельний кодекс України / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/2768-14#Text.

Концепція реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні: розпорядження Кабінету Міністрів України від 1 квіт. 2014 р. № 333-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-р.

Павлюк Н. В. Організаційно-правовий механізм розвитку публічного управління у контексті децентралізації в Україні: дис. … канд. наук з держ. упр.: 25.00.02. Львів, 2018. 312 с.

Приходченко Л. Л. Організаційно-правовий механізм забезпечення ефективності державного управління: теоретико-методологічні засади. Теорія та практика державного управління. 2009. № 1(24). С. 59 – 65.

Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21 трав. 1997 р. № 280/ 97-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80#Text.

Шарий Г. І., Тимошевський В. В., Міщенко Р. А., Юрко І. А. Управління земельними ресурсами: навч. посіб. Полтава, 2019. 175 с.

Food and Agriculture Organization (n. d.). Land Policy. Retrieved from http:// www.fao.org/land-water/land/land-governance/land-policy/en.

Meinzen-Dick, R., Gregorio, M., & Dohrn, S. (2008). Decentralization, pro-poor land policies, and democratic governance. CAPRi Working Paper, 80, 1 – 36. doi: 10.2499/ CAPRiWP80.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-04-18

Номер

Розділ

МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ