ПРОЦЕСНА МОДЕЛЬ ВИРОБЛЕННЯ ПУБЛІЧНОЇ ПОЛІТИКИ РЕВІТАЛІЗАЦІЇ МІСТА

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33287/102075

Ключові слова:

ревіталізація міста, деградована територія, публічна політика ревіталізації міста, місто

Анотація

Обгрунтовується сутність публічної політики ревіталізації міста, наводиться її процесна модель. Описуються основні етапи цієї політики: підготовка до ревіталізації, планування ревіталізації – розроблення відповідної програми, практичне впровадження програми ревіталізації та моніторинг, оцінювання політики. Акцентується увага на принципах дій та здійсненні політики загалом. Виділяються базові (субсидіарності, інклюзивності, розумного зростання, сталого розвитку) та специфічні (територіально сконцентрованого впливу, інтегрованості й просторової синергії, партиципації та багаторівневого локально орієнтованого партнерства) принципи здійснення політики. Окреслюються можливості застосування процесної моделі публічної політики ревіталізації міста.

Посилання

Вакуленко В. М., Берданова О. В. Інструменти регіонального розвитку в Україні. Київ: НАДУ, 2013. 286 с.

Говлет М., Рамеш М. Дослідження державної політики: цикли та підсистеми політики. Львів: Кальверія, 2004. 264 с.

Дем'янчук О. П. «Державна політика» та «публічна політика»: варіант перехідного періоду. Наук. зап. Нац. ун-ту «Києво-Могилянська академія». Сер. «Політичні науки». 2000. Т. 18. С. 31 – 36.

Дослідження державних політик: методологія, процедури та європейські практики: монографія / авт. кол.: [Л. В. Гонюкова, В. М. Козаков, В. А. Ребкало та ін.] ; за заг. ред. Л. В. Гонюкової, В. М. Козакова. Київ: НАДУ, 2018. 400 с.

Загорський В. С., Буник М. З. Публічна політика // Енциклопедія держ. упр.: у 8 т. / наук.-ред. кол.: Ю. В. Ковбасюк [та ін.]. Київ: НАДУ, 2011. Т. 8. Публічне врядування / наук.-ред. кол.: В. С. Загорський [та ін.]. Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2011. С. 484 – 485.

Розенфельд Р. А. Лекції з державної політики. Київ: КІС, 2002. 60 с.

Рябов С. Г. Політологія: словник понять і термінів. 2-ге вид., переробл. і допов. Київ: КМ Академія, 2001. 256 с.

Телешун С., Ситник С., Рейтерович І. Публічна політика в Україні: генерація нових смислів управління в контексті світових викликів (досвід євроінтеграції) // Глобалізований світ: випробування людського буття: міжнар. наук.-теорет. конф. Житомир: Вид-во Євенок О. О., 2017. С. 12 – 18.

Тертичка В. Суспільна політика: чи стала вона сферою наукового пошуку і прикладних досліджень в Україні? Політичний менеджмент. 2007. № 1. С. 10 – 23.

Anderson, J. E. (2014). Public policymaking. Inc, United States: Cengage Learning.

Houk, M., Koutsomarkou, J., Moulin, E., Scantamburlo, M., & Tosics, I. (Eds.). (2015). State of the Art: Sustainable Regeneration in Urban Areas. Urban II Capitalization. Saint Denis, France: URBACT.

Heywood, A. (2008). Politologia, tlum. M. Masojc, B. Maliszewska, N. Orlowska. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Janas, K., Jarczewski, W., & Wankowicz, W. (2010). Model rewitalizacji miast. Krakow: Wydawnictwo Instytutu Rozwoju Miast.

Mallach, A. (2017). State Government and Urban Revitalization: How States Can Foster Stronger, More Inclusive Cities. Washington, DC: Lincoln Institute of Land Policy.

Patton, C. V., Sawicki, D. S., & Clark, I. I. (1993). Basic methods of policy analysis and planning. London & New York: Taylor & Francis Group.

Roberts, P., Sykes, H., & Granger, R. (Eds.). (2016). Urban regeneration. London: Sage Publications.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-04-18

Номер

Розділ

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ