ЦИФРОВА ІНФРАСТРУКТУРА ЯК СКЛАДНИК ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКСТРЕНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33287/102078

Ключові слова:

екстрена медична допомога, електронний запис, електронна картка, охорона здоров'я, механізми, трансформація, цифрова інфраструктура

Анотація

Розглядається значення цифрової інфраструктури для трансформації екстреної медичної допомоги як однієї з пріоритетних сфер державної політики та діяльності органів публічної влади. Досліджуються окремі підходи до визначення цифрової інфраструктури. Виокремлюються складові елементи цифрової інфраструктури екстреної медичної допомоги та окреслюється її роль в екосистемі охорони здоров'я. Розглядається підхід до застосування модульної архітектури цифрової інфраструктури екстреної медичної допомоги як концептуальної основи інтеграції інформаційних систем різних відомств в єдину систему екстреної допомоги. Виділяються дві групи механізмів, що впливають на формування цифрової інфраструктури екстреної медичної допомоги. Окреслюється коло завдань, вирішуваних завдяки цифровій інфраструктурі, спрямованих на підвищення точності діагностики та надання екстреної медичної допомоги. Надаються рекомендації щодо розв'язання проблем, формулювання яких засновано на аналізі існуючих практик та власному багаторічному досвіді роботи в системі екстреної медичної допомоги.

Посилання

Директива ЄС 2018/1972 про створення Європейського кодексу електронних комунікацій, прийнята у 2018 році. URL: http://eump.org/media/2019/EECC_informal_translation_EMP.pdf.

Концепція розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018 – 2020 роки: розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 січ. 2018 р. № 67-р. URL: https:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/67-2018-%D1%80#Text.

Перспективні напрямки цифрової трансформації публічного управління / Квітка С., Новіченко Н., Гусаревич Н. та ін. Аспекти публічного управління. 2020. Вип. 8(4). С. 129 – 146. doi: 10.15421/152087.

Про затвердження Порядку функціонування системи екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112: розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 жовт. 2012 р. № 1031. URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/245779758.

Про розвиток інфраструктури для цифрової трансформації економіки та суспільства: проект Закону України від 28 жовт. 2019 р. № 2320. URL: http://search.ligazakon.ua/ l_doc2.nsf/link1/JI00680A.html.

Про систему екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112: Закон України від 13 берез. 2012 р. № 4499-VI. Відом. Верховноі" Ради Украі"ни. 2012. № 49. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4499-17.

Скрипник О. А, Хожило І. І., Мороз С. М. Телемедична комунікація як складова частина управління медичними закладами на регіональному рівні. Державне управління та місцеве самоврядування. 2020. Вип. 3(46). С. 199 – 205. doi: 10.33287/102061.

Україна 2030Е – країна з розвинутою цифровою економікою / Фіщук В. та ін. URL: https://strategy.uifuture.org/kraina-z-rozvinutoyu-cifrovoyu-ekonomikoyu.html.

Фіщук В. Цифрова інфраструктура економічного зростання. URL: https://nv.ua/ukr/ biz/experts/cifrova-infrastruktura-ekonomichnogo-zrostannya-1408403.html.

Atkinson, R. D., Castro, D., Ezell, S., MCquinn, A., & New, J. (2016). A Policymaker’s Guide to Digital Infrastructure. Retrieved May 16, 2016 from https://pdfs.semanticscholar.org/ c5f9/5fb0944c5a7e4193ce56b32ca3d7adcf49ec.pdf.

Constantinides, P., Henfridsson, O., & Parker, G. G. (2018). Platforms and Infrastructures in the Digital Age. Information Systems Research, 29(2), 1 – 20. doi: 10.1287/isre.2018.0794.

Institute of Medicine. (2007). Emergency Medical Services: At the Crossroads. Washington, DC: The National Academies Press. doi: 10.17226/11629.

Parker, G. G, & Van Alstyne, M. (2017). Innovation, openness, and platform control. Management Science. 64(7), 3015 – 3022. doi: 10.1287/mnsc.2017.2757.

Public Digital Infrastructure. (2020). URL: https://www.digital.nsw.gov.au/ transformation/public-digital-infrastructure.

Sydow, J., Schreyogg, G., & Koch, J. (2009). Organizational path dependence: opening the black box. Academy of Management Review, 34(4), 689 – 709.

Tiwana, A., Konsynski, B., & Bush, A. A. (2010). Platform Evolution: Coevolution of Platform Architecture, Governance, and Environmental Dynamics. Information Systems Research, 21(4), 675 – 687. doi: 10.1287/isre.1100.0323.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-04-18

Номер

Розділ

ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я