СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВИ В СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ В УМОВАХ ВІЙНИ В УКРАЇНІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2414-4436/2023-2-1

Ключові слова:

відповідальність, соціальна відповідальність, соціальна відповідальність держави, соціальний захист, соціальне забезпечення.

Анотація

Актуальність дослідження зумовлена тим фактом, що розвиток сучасної держави неможливий без відповідного забезпечення соціальних гарантій, котрі забезпечуватимуть належний рівень життя населення. Крім того останні роки спостерігається високий рівень соціальної напруги: війна, значний поділ населення у відповідності до рівнів доходів, відсутність стабільності, збільшення пенсійного віку тощо – вказане потребує прийняття нагальних мір, в першу чергу, в сфері соціального захисту населення, що дозволять підвищити ефективність реалізації соціальної політики сучасної держави та її стабільність. Саме тому в статті аналізуються різноманітні підходи щодо поняття та змісту соціальної відповідальності на основі зарубіжного та вітчизняного досвіду. Здійснено спробу розкрити взаємозв’язок соціальної відповідальності держави та державної соціальної політики в сфері соціального захисту населення. Визначено взаємозв’язок державної соціальної політики та сталого розвитку, зважаючи на наявні цілі в сфері сталого розвитку, що встановлені та закріплені на міжнародному рівні. Розглянуто можливість прийняття в межах соціальної відповідальності держави державних мінімальних соціальних стандартів, а також реалізація моделі соціального партнерства. Наголошено, що встановлення та дотримання соціальної відповідальності, що включатиме законодавчо закріплені соціальні стандарти та прийняття відповідної моделі соціального партнерства, сприятиме на державному рівні спростити процес регулювання соціально-економічних взаємовідносин та адаптацію населення країни до нових викликів в сфері соціального захисту. При цьому, всі необхідні заходи, що реалізуються в сфері соціальної відповідальності держави, необхідно проводити лише комплексно, в межах постійної взаємодії державних органів влади та суспільства, із залученням бізнесу та висококваліфікованих спеціалістів.

Посилання

Безрукова О. А. Соціальна відповідальність в сучасному українському суспільстві: соціологічна концептуалізація та досвід емпіричного дослідження: дис. докт. соц. наук : 22.00.04. Київ, 2015. 427 с.

Андрущенко В. П., Бакіров В. С., Бойченко М. І. Відповідальність соціальна. Філософський словник соціальних термінів. Харків : Р.И.Ф., 2005. С. 141-142.

Власна справа Режим доступу: https://www.dcz.gov.ua/storinka/mikr

Деякі питання виплати допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам : Постанова КМУ від 20.03.2022 № 332 Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/332-2022-%D0%BF#Text

Деякі питання надання державної соціальної допомоги та пільг на період введення воєнного стану : Постанова КМУ від 07.03.2022 № 214 Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/214-2022- %D0%BF#Text

єДопомога Режим доступу: https://aid.edopomoga.gov.ua/

єРобота Режим доступу: https://diia.gov.ua/services/categories/biznesu/yerobota

Марчук О. Трансформація соціальної відповідальності держави у безпековому контексті глобального світу: архетипний підхід. Публічне урядування. 2020. № 1(21). С. 203-219.

Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії : Закон України № 107-VI від 28.12.2007 Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2017-14#Text

Про затвердження переліку адміністративно-територіальних одиниць, на території яких надається допомога застрахованим особам в рамках Програми «єПідтримка» : Розпорядження КМУ від 6 березня 2022 р. № 204-р Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/204-2022-%D1%80#Text

Про особливості виплати та доставки пенсій, грошових допомог на період введення воєнного стану» (зі змінами) : Постанова КМУ від 267.02.2022 № 343 Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/162-2022-%D0%BF#Text

Про реалізацію спільного з Міжнародним надзвичайним фондом допомоги дітям при Організації Об’єднаних Націй (ЮНІСЕФ) проекту щодо додаткових заходів соціальної підтримки найбільш вразливих категорій населення : Постанова КМУ від 05.04.2022 № 405 Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/405-2022-%D0%BF#Text

Ушенко Н.В. Соціальна відповідальність держави. Глобальні та національні проблеми економіки. 2017. №17. С. 931-936.

Цілі сталого розвитку Режим доступу: https://www.undp.org/uk/ukraine/tsili-staloho-rozvytku

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-10-18