СПІВРОБІТНИЦТВО ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я: ВИКЛИКИ ТА ІННОВАЦІЙНІ ІНСТРУМЕНТИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ ТА ПОВОЄННОГО ВІДНОВЛЕННЯ В УКРАЇНІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2414-4436/2023-2-3

Ключові слова:

публічне управління, місцеве самоврядування, міжмуніципальне співробітництво, територіальна громада, медична послуга, охорона здоров’я, спільнота співпраці.

Анотація

У статті досліджено та узагальнено особливості співробітництва територіальних громад у сфері охорони здоров’я в умовах воєнного стану та повоєнного відновлення в Україні. Акцентовано на тому, що співробітництво територіальних громад має значний потенціал у сфері охорони здоров’я, а відповідні процеси потребують експертно-консультативного супроводу та розроблення науково обґрунтованого методико-технологічного забезпечення. За результатами аналізування складових структурованого спільного експертного бачення ключових пріоритетів і планів раннього відновлення для сектору охорони здоров’я України на наступні 18–24 місяці (2023–2024 рр.) окреслено виклики, що зумовлюють особливості процесів співробітництва територіальних громад у сфері охорони здоров’я в умовах воєнного стану та повоєнного відновлення в Україні: відновлення доступу до послуг охорони здоров’я та задоволення нових потреб; капітальні інвестиції задля сталого розвитку; підтримання й підвищення ефективності фінансування охорони здоров’я; захист інституцій та базових засад реформи. Визначено, що до інноваційних інструментів співробітництва територіальних громад в умовах воєнного стану та повоєнного відновлення в Україні належать кластеризація і створення «спільнот співпраці», які розуміються як сталі «форуми», де представники державного, приватного та громадського секторів активно співпрацюють для досягнення спільних цілей і результатів, вирішення спільних проблем й використання колективних можливостей в атмосфері довіри, поваги, емпатії та відкритості. Здійснено моделювання «спільноти співпраці» із додаванням територіальних громад, які беруть участь у міжмуніципальному співробітництві у сфері охорони здоров’я, що дозволило визначити коло її потенційних учасників. Узагальнено, що «спільноти співпраці» у сфері охорони здоров’я не є робочими групами чи комісіями, які зазвичай вирішують вузькоспеціалізовані проблеми і розформовуються після отримання кінцевого результату. За наявності суспільної потреби вони можуть існувати безстроково, підкріплюючи відносини співпраці спільною відповідальністю за досягнення суспільно значущих результатів та підзвітністю.

Посилання

Медична реформа. Кабінет міністрів України : веб-сайт. URL: https://www.kmu.gov.ua/diyalnist/ reformi/rozvitok-lyudskogo-kapitalu/reforma-sistemi-ohoroni-zdorovya (дата звернення: 20.06.2023).

Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки : Постанова Кабінету міністрів України від 05.08.2020 р. № 695. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/695-2020-п#Text.

Ресурси системи охорони здоров’я в умовах війни. Національний інститут стратегічних досліджень : веб-сайт. 26.10.2022. URL: https://niss.gov.ua/news/komentari-ekspertiv/resursy-systemy-okhorony- zdorovya-v-umovakh-viyny-zhovten-2022r.

Шаров Ю. П. Потенціал та інструменти співробітництва спроможних громад в умовах децентралізації. Аспекти публічного управління. 2015. Т. 3. № 4. С. 102-110. DOI: https://doi.org/10.15421/151539.

Чайка А. Кластерний підхід при співробітництві територіальних громад. SAMOORG : веб-сайт. 11.09.2019. URL: https://samoorg.com.ua/blog/2019/09/11/klasterniy-pidhid-pri-spivrobitnitstvi-teritorialnih-gromad/.

Максимчук М. В., Кльоба С. М. Міжмуніципальне співробітництво як інструмент підвищення інклюзивності розвитку об’єднаних територіальних громад України. Регіональна економіка. 2019. № 2(92). С. 26-35. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2019-2-4.

Arabadzhyiev D. Yu., Buryk Z., Barshatska H. Yu., Huba M. I., Shashyna M. V. Establishing Interterritorial Cooperation of Amalgamated Territorial Communities as a Tool to Increase their Capacity. International Journal of Management. 2020. Vol. 11. № 5. Р. 1036-1044. URL: https://iaeme.com/Home/article_id/IJM_11_05_095.

Лозинська Т. М., Аранчій Г. А. Напрями удосконалення співробітництва територіальних громад в Україні. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2021. № 1. DOI: https://doi.org/10.32702/2 307-2156-2021.1.6.

Лозинська Т. М., Глазов О. М. Роль інститутів громадянського суспільства у забезпеченні співробітництва територіальних громад. Публічне адміністрування та національна безпека. 2023. № 1. DOI: https://doi.org/10.25313/2617-572X-2023-1-8607.

Ігнат О., Маматова Т. Співробітництво територіальних громад задля забезпечення стійкості та сталого розвитку. Knowledge, Education, Law, Management. 2022. Т. 49. № 5. С. 109-116. DOI: https://doi. org/10.51647/kelm.2022.5.18.

Височанський В. І., Мікуліч В. О. Методологічні рекомендації щодо підписання угоди про міжмуніципальне співробітництво щодо створення спільного підприємства ПМД. Програма «U-LEAD з Європою»: Рівне, 2019. 53 с. URL: https://decentralization.gov.ua/uploads/library/file/497/Recommendations_for_ Health_InterMunicipal_Cooperation.pdf.

Intermunicipal Cooperation. Council of Europe : website. https://www.coe.int/en/web/good-governance/ imc-eap (retrieved date: 20.06.2023).

Про співробітництво територіальних громад : Закон України від 17.06.2014 р. № 1508-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/1508-18#Text.

Врублевський О. Про роль міжмуніципального співробітництва у становленні та розвитку громад. Децентралізація : веб-сайт. 04.12.2020. URL: https://decentralization.gov.ua/news/13041.

Міжнародне і міжмуніципальне співробітництво громад: дані Моніторингу реформи від Мінінфраструктури. Децентралізація : веб-сайт. 19.07.2023. https://decentralization.gov.ua/news/16923.

Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення : Закон України від 19.10.2017 р. № 2168-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2168-19#Text.

Децентралізація у сфері медицини. Експертне обговорення. Національний інститут стратегічних досліджень : веб-сайт. 04.02.2021. URL: https://niss.gov.ua/news/novini-nisd/decentralizaciya-u-sferimedicini- ekspertne-obgovorennya.

Priorities for health system recovery in Ukraine : joint discussion paper. WHO Health Emergencies Programme (WHE), 2022. 24 p. URL : https://www.who.int/europe/publications/m/item/priorities-for-healthsystem- recovery-in-ukraine-joint-discussion-paper.

Collaborative Communities: Addressing Health Care Challenges Together. The US Food and Drug Administration : web-site. 23.06.2023. URL: https://www.fda.gov/about-fda/cdrh-strategic-priorities-andupdates/ collaborative-communities-addressing-health-care-challenges-together#whatis.

Collaborative Communities Toolkit. The US Food and Drug Administration, 2019. 15 р. URL: https:// www.fda.gov/media/116467/download.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-10-18