ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ В УКРАЇНІ: ІСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧНИЙ ЗРІЗ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2414-4436/2023-2-4

Ключові слова:

державне регулювання, сімейна медицина, розвиток, інтегрований підхід, механізми державного управління.

Анотація

Наукова стаття присвячена висвітленню проблеми щодо актуалізації державного регулювання розвитку сімейної медицини в Україні. В контексті постійних змін у медичній сфері та зростаючих вимог населення до якісної та доступної медичної допомоги, в умовах воєнного стану надзвичайно важливою проблемою управлінського змісту постає питання застосування ефективних механізмів розвитку та регулювання сімейної медицини. Метою даної статті є аналіз актуальних проблем та викликів, які існують у сфері державного регулювання розвиток сімейної медицини в Україні. Стаття враховує сучасні тенденції у галузі охорони здоров’я, такі як зростання вимог до якості медичної допомоги, демографічні зміни, зміни у підходах до пацієнт-центрованої допомоги тощо. Це дозволяє більш точно визначити виклики та можливості для розвитку сімейної медицини в умовах воєнного стану та післявоєнної відбудови. Визначено, що глобальні зобов’язання національних урядів щодо охорони здоров’я вимагають також від уряду України застосування суттєвих стратегічних важелів щодо розвитку системи первинної медико-санітарної допомоги. Мова йде про механізм інтегрованого впливу кожного з важелів один на одного, а саме: політична підтримка, стратегічні плани, адекватне фінансування та партнерство з громадами. Перелічено характеристики, які виокремила ВООЗ для визначення сімейної медицини. Визначено перелік проблем у розвитку сімейної медицини в Україні на сучасному етапі. Передусім, це мінімальний обсяг державного фінансування, який обмежує якість медичних послуг і може призвести до дефіциту обладнання та ліків. Проблема ефективності кадрової політики, яка утримує низьку привабливість професії сімейного лікаря. Визначено, що недостатня прозорість державного регулювання може призвести до невикористання ресурсів та створити підґрунтя для корупції. Для подолання проблем розвитку сімейної медицини в Україні важливо залучити інвестиції та створити стимули для молодих фахівців через підвищення рівня заробітної плати, розширення переліку соціальних пільг та можливостей професійного розвитку. Також потрібно удосконалити чинне законодавство та посилити контроль за його дотриманням, забезпечити прозорість розподілу коштів та протидіяти корупції.

Посилання

Барзилович А. Д. Механізми державного регулювання надання медичних послуг в Україні. Публічне управління та митне адміністрування. 2020. № 1(24). С. 86-90.

Ємець А. Стан та перспективи підготовки фахівця сімейної медицини в Україні. Витоки педагогічної майстерності. Сер.: Педагогічні науки. 2014. № 14. С. 85-92.

Запровадження електронних послуг у сфері охорони здоров’я із технологій Інтернету речей: веб- сайт. URL: https://knute.edu.ua

Корж О.М. Сімейна медицина в Україні і за кордоном: відмінності і подібності. Схiдноєвропейський журнал внутрiшньої та сiмейної медицини. 2018. № 2. С. 54-57.

Лемішко Б. Модернізаційний розвиток системи охорони здоров’я. Демократичне врядування. 2011. № 7. С. 62-70.

Лехан В. М., Крячкова Л. В., Заярський М. І. Аналіз реформ охорони здоров’я в Україні: від здобуття незалежності до сучасності. Здоров’я нації. 2018. № 4 (52). C. 5-11.

Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення: закон України від 19 жовтня 2017 року № 2168. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2168-19#Text

Про організацію роботи закладів (підрозділів) загальної практики-сімейної медицини: наказ МОЗ України від 23.07.2001 року № 303. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/ v0303282-01#Text

Про стан національної системи охорони здоров’я та невідкладні заходи щодо забезпечення громадян України медичною допомогою: рішення Ради нацбезпеки та оборони України від 30 липня 2021 року. http://surl.li/jzfhu

Свінціцький, А. С., Висоцька, О. І. Актуальні питання щодо впровадження медичних інноваційних технологій у закладах охорони здоров’я. Практикуючий лікар. 2015. № 1. C. 7-13.

Терзі О. О. Шляхи удосконалення нормативно-правового регулювання адміністративного управління у сфері охорони здоров’я. Юридична наука. Сер.: адміністративне право; фінансове право; інформаційне право. 2020. Вип. № 3 (105). С. 284-293.

Ходаківський Є. І. та ін. Інвестиційно-проєктне управління розвитком первинної медичної допомоги: адміністративні та соціально-психологічні аспекти. Інвестиції: практика та досвід. 2021. №№13-14. С. 14-19.

Юристовська Н. Я. Теоретичні аспекти державного забезпечення рівних можливостей доступу до медичних послуг та доступності медичного обслуговування сільського населення. Ефективність державного управління. 2017, № 2. С. 136-140. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efdu_2017_2_18

Яремчук О. В. Генезис сімейної медицини та перспективи його розвитку на теренах України. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 24. С.130-134.

Thirteenth General Programme of Work 2019–2023. URL: https://www.who.int/about/what-we-do/ thirteenth-general-programme-of-work-2019-2023

WHO.Regional Office for Europe (2023). Primary health care in Ukraine: progress review and way forward: assessment and data collection 2020–2021. Health policy papers series. URL: https://apps.who.int/ iris/handle/10665/366447

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-10-18