МІЖНАРОДНІ ПІДХОДИ ДО КРИТЕРІЇВ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ПЕРИНАТАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2414-4436/2023-2-8

Ключові слова:

система перинатальної допомоги, міжнародні стандарти, медичні послуги, інтеграція послуг, ефективність управління, благополуччя матері та дитини.

Анотація

Актуальність статті зумовлена необхідністю підвищення ефективності управління системою охорони здоров’я, зокрема системою перинатального догляду, що за світовим досвідом має призвести до покращення показників здоров’я населення, економічного процвітання та загального людського розвитку в країнах по всьому світу. Мета статті полягає в аналізі міжнародних підходів до визначення критеріїв ефективності управління системою перинатальної допомоги, їх систематизації у групи критеріїв за якими можна було б оцінювати ефективність в реформуванні системи перинатальної допомоги в Україні в майбутньому. Проаналізовано останні розробки щодо визначення критеріїв ефективності управління і встановлено, що міжнародні підходи потребують систематизації, на основі якої можна напрацювати власну систему критеріїв для визначення ефективності управлінням системою перинатальної допомоги в Україні. В статті проаналізовано міжнародні регулюючі документи щодо стандартів та керуючих принципів надання перинатальної допомоги. На основі цього аналізу систематизовано декілька груп критеріїв, які можуть виступати показниками ефективності системи перинатальної допомоги та управління нею. Наголошено та обґрунтовано різницю між «критеріями ефективності перинатальної допомоги» та «критеріями ефективності управління системою перинатальної допомоги». Охарактеризовано важливість інтеграції послуг (медичних різного типу між собою, медичних та соціальних послуг), зокрема управління процесами інтеграції між різними рівнями перинатальної допомоги, такими як допологовий догляд, послуги пологів, післяпологовий догляд і догляд за новонародженими, дітьми до трьох років поза межами медичних закладів та установ. Визначено, що більшість міжнародних підходів до критеріїв ефективності управління системою перинатальної допомоги містять мінімальні стандарти, які потребують уточнення на національному рівні.

Посилання

Богомазова В. М. Аналіз перспективних світових наукових та технологічних напрямів досліджень за Ціллю сталого розвитку № 3 «Міцне здоров’я і благополуччя» з використанням інструментів платформ «Web of Science» та «Derwent Innovation»: науково-аналітична записка / В. М. Богомазова. – К. : УкрІНТЕІ, 2020. – 38 с.

Про вдосконалення організації надання медичної допомоги матерям та новонародженим у перинатальних центрах, Наказ МОЗ №726 від 31.10.2011 р. у редакції 2018 року, чинний. URL.: https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/z0068-12#Text

Співак М. В. (2015). Методологічні засади дослідження політики збереження здоров’я. Актуальні проблеми політики. Вип. 56. URL.: http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/ 11300

Цілі сталого розвитку – невід’ємна частина Плану відновлення України. (2022). UNDP. URL: https://www.undp.org/uk/ukraine/press-releases/tsili-staloho-rozvytku-nevidyemna-chastyna-planu-vidnovlennya- ukrayiny

Guidelines for perinatal care (2017). American Academy of Pediatrics and the American College of Obstetricians and Gynecologists .8th ed. 2017. USA 712 p. URL: https://www.acog.org/clinical-information/ physician-faqs/-/media/3a22e153b67446a6b31fb051e469187c.ashx

Kalashnyk N., Yukalo V., Yukalo M., Meduna B., Hukova-Kushnir H. Changing public policy emphasis: aspects of ethics and publicity in health care. AD ALTA: JOURNAL OF INTERDISCIPLINARY RESEARCH. 2022. URL.: http://www.magnanimitas.cz/12-01-xxv

Leonard TMB. 2017. Laying the foundations for a reproductive justice movement. In: Ross L, Roberts L, Derkas E et al. (eds). Radical Reproductive Justice. New York: First Feminist Press , 39–49. URL.:http:// ezaccess.libraries.psu.edu/login?url=https://doi.org/10.1007/978-3-031-24903-7

World Health Organization. Principles to guide health system recovery and transformation in Ukraine. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe; 2022». URL.: https://creativecommons.org/licenses/ by-nc-sa/3.0/igo

World Health Organization. 2016b. WHO Recommendations on Antenatal Care for a Positive Pregnancy Experience. Geneva, Switzerland: World Health Organization.

World Health Organization. 2016c. Standards for Improving Quality of Maternal and Newborn Care in Health Facilities. Geneva, Switzerland: World Health Organization.

Young, C. and Ayers, S. (2021). Risk and Resilience in Pregnancy and Birth. Multisystemic Resilience. Edited by: Michael Ungar, Oxford University Press. Oxford University Press. DOI: 10.1093/ oso/9780190095888.003.0004

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-10-18