ТЕОРЕТИЧНЕ ПІДҐРУНТЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕЗІЛЬЄНТНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД В УКРАЇНІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2414-4436/2023-2-9

Ключові слова:

публічне управління, територіальна громада, резільєнтність, ризик, безпека, сталий розвиток, стандарт ISO.

Анотація

Актуальність дослідження зумовлена необхідністю забезпечення резільєнтності територіальних громад в Україні в умовах численних ризиків і загроз безпеці й життю людей, цілісності й відновленню місцевої інфраструктури. Схарактеризовано резільєнтність як категорію галузі знань «Публічне управління» як здатність системи – території/громади/спільноти – поглинати руйнівні впливи і при цьому зберігати основні функції та структуру, є якістю, яку необхідно набути, розвинути та безупинно вдосконалювати в межах держави, регіону чи громади. Акцентовано на тому, що для забезпечення резільєнтності територіальних громад в умовах воєнного стану та повоєнного відновлення в Україні найбільшою мірою застосовні два технічні підходи (концепції) до резільєнтності, як головного стратегічного імперативу для складних адаптивних систем: резільєнтність як протилежність якості «крихкості» («допустима розширюваність»), що забезпечує отримання додаткової адаптивної здатності, та «резільєнтність як мережева архітектура», що підтримує здатність адаптуватися до майбутніх ризиків, викликів і травматичних подій. Визначено, що умовах правового режиму воєнного стану та повоєнного відновлення потребують обов’язкового урахування під час здійснення процесів публічного управління шість фундаментальних основ резільєнтності громади: люди (члени громади); системне мислення; адаптивність; спроможність до трансформування; сталість; мужність. Надано перелік основних міжнародних стандартів у сфері забезпечення резільєнтності територій і громад. До напрямів подальших наукових розвідок належить вирішення наукового завдання обґрунтування комплексу концептуальних положень щодо забезпечення резільєнтності сільської територіальної громади в Україні, а також розроблення методико-технологічного забезпечення відповідних процесів та їх безупинного вдосконалення.

Посилання

Кондратенко М. Забезпечення якості публічних послуг як умова формування резільєнтності об’єднаних територіальних громад. Становлення публічного адміністрування в Україні : матеріали ХІ Конф. студентів та молодих учених за міжнар. участю. Дніпро : ДРІДУ НАДУ. 2020. С. 191-193. URL: https://palsg.nmu.org.ua/ua/Sci/konf/2020_05_08_mup_material_stud.pdf.

Kirmayer L., Sedhev M., Whitley R., Dandeneau S., Isaac C. Community Resilience: Models, Metaphors and Measures. Journal of Aboriginal Health. 2009. Vol. 5. № 1. P. 62-117. URL: https://jps.library.utoronto.ca/ index.php/ijih/article/view/28978/23910.

Lyon C. Place Systems and Social Resilience: A Framework for Understanding Place in Social Adaptation, Resilience, and Transformation. Society & Natural Resources. 2014. Vol. 27. № 10. Р. 1009-1023. DOI: https://doi.org/10.1080/08941920.2014.918228.

Vaneeckhaute L. E., Vanwing T., Jacquet W., Abelshausen B., Meurs P. Community resilience 2.0: Toward a comprehensive conception of community-level resilience. Community Development. 2017. Vol. 48. № 5. Р. 735-751. DOI: https://doi.org/10.1080/15575330.2017.1369443.

Cavaye J., Ross H. Community resilience and community development: What mutual opportunities arise from interactions between the two concepts? Community Development. 2019. Vol. 50. № 2. P. 181-200. DOI: https://doi.org/10.1080/15575330.2019.1572634

Haggard R., Cafer A., Green J. Community resilience: A meta-study of international development rhetoric in emerging economies. Community Development. 2019. Vol. 50. № 2. Р. 160-180. DOI: https://doi.org/10.108 0/15575330.2019.1574851.

Koliou M., van de Lindt J. W., McAllister T. P., Ellingwood B. R., Dillard M., Cutler H. State of the research in community resilience: progress and challenges. Sustainable and Resilient Infrastructure. 2020. Vol. 5. № 3. P. 131-151. DOI: https://doi.org/10.1080/23789689.2017.1418547.

Auckland S., Kilpatrick S. Restoring community cohesion through positive education: applying a community resilience model. International Journal of Lifelong Education. 2021. Vol. 40. №. 5-6. Р. 561-575. DOI: https://doi.org/10.1080/02601370.2021.2009584.

Slingerland G., Edua-Mensah E., van Gils M., Kleinhans R., Brazier F. We’re in this together: Capacities and relationships to enable community resilience. Urban Research & Practice. 2022. Vol. 16. № 3. P. 418-37. DOI: https://doi.org/10.1080/17535069.2022.2036804.

Корольчук О. Л., Арнаутова В. В. До питань формування національної резільєнтності: 4 базові концепти розвитку. Проблеми управління соціальним і гуманітарним розвитком : матеріали ХІІІ наук.-практ. конф. за міжнар. участю, присвяченої пам’яті Решетніченка А. В. Дніпро : ДРІДУ НАДУ, 2019. С. 349-352. URL: https://palsg.nmu.org.ua/ua/Sci/konf/2019_11_29_Material_Social_ develop.pdf.

Корольчук О. Л. Характеристики резильєнтності системи охорони здоров’я: міжнародний досвід для України. Публічне управління і адміністрування в Україні. 2021. № 23. С. 35-41. DOI: https://doi. org/10.32843/pma2663-5240-2021.23.6.

Пахненко О. Сутність та складові резильєнтності громад в контексті COVID-19. Економіка та суспільство. 2022. (39). DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-39-51.

Six Foundations for Community Resilience. Resilience : web-site. 2023. URL: https://www.resilience. org/six-foundations-for-community-resilience.

Cinderby S., Haq G., Cambridge H., Lock K. Practical Action to Build Community Resilience – The Good Life Initiative in New Earswick. Joseph Rowntree Foundation: York. UK, 2014. 74 p. DOI: https://doi. org/10.13140/RG.2.1.4126.9609.

Norris F. H., Stevens S. P., Pfefferbaum B., Wyche K. F., Pfefferbaum R. L. Community Resilience as a Metaphor, Theory, Set of Capacities and Strategy for Disaster Readiness. American Journal of Community Psychology. 2008. Vol. 41, Iss. 1-2, P. 127-150. DOI: https://doi.org/10.1007/s10464-007-9156-6.

De Iuliisa M., Kammouhb O., Cimellaroa G. P. Measuring and improving community resilience: A fuzzy logic approach. International Journal of Disaster Risk Reduction. 2022. Vol.78. 103118. DOI: https://doi. org/10.1016/j.ijdrr.2022.103118.

Steiner A., Atterton, J. Exploring the Contribution of Rural Enterprises to Local Resilience. Journal of Rural Studies. 2015. Vol. 40, P. 30-45. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2015.05.004.

Steiner A., Markantoni M. Unpacking Community Resilience through Capacity for Change. Community Development Journal. 2013. Vol. 49. Iss. 3, P. 407-425. DOI: https://doi.org/10.1093/cdj/bst042.

Naden C. Stronger cities for the future: a new set of international standards just out. ISO : web-site. 6 July 2018. URL: https://www.iso.org/news/ref2305.html.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-10-18