МЕРЕЖЕВА ВЗАЄМОДІЯ СТЕЙКГОЛДЕРІВ ПІД ЧАС РОЗРОБЛЕННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ СТРАТЕГІЙ СМАРТ-СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2414-4436/2023-2-11

Ключові слова:

публічне управління та адміністрування, смарт-спеціалізація, стейкголдери, стратегія, співпраця, процес підприємницького відкриття.

Анотація

У статті досліджено вплив взаємовідносин між стейкголдерами під час розроблення регіональних стратегій смарт-спеціалізації на результативність подальшої реалізації стратегічних пріоритетів на рівні територіальних громад. Виявлено, що реалізація стратегій смарт-спеціалізації має здійснюватися на основі партнерства, координації та узгодження діяльності всіх органів у форматі мережевої взаємодії, що забезпечують її успішну реалізацію за умов, що органи публічного управління спонукають і стимулюють підприємців, представників наукових установ та розробників інноваційних ідей і продуктів співпрацювати з підприємствами для найкращого розкриття головних напрямів та/чи секторів смарт-спеціалізації регіону. Розглянуто вимоги законодавства щодо залучення стейкголдерів до механізму реалізації стратегій розвитку смарт-спеціалізації як регіонів, так і територіальних громад та моделі взаємодії місцевих стейкголдерів. Визначено особливості залучення громадськості, важливості міжнародного партнерства та уроків з досвіду смарт-спеціалізації щодо «процесу підприємницького відкриття». Виокремлено ризики, які пов’язані із реалізацією підходу смарт-спеціалізації у регіонах України та взаємодією між стейкголдерами. З метою забезпечення ефективної комунікації між стейкголдерами в умовах правового режиму воєнного стану та повоєнного відновлення в Україні уточнено завдання подальших наукових досліджень, зокрема, розроблення із використанням досвіду країн ЄС базових методичних рекомендацій щодо взаємодії органів державного управління з іншими ключовими стейкголдерами, розроблення моделі знань у сфері регіональної смарт-спеціалізації як основи формування освітніх програм різного рівня, започаткування практики проведення тематичних онлайн семінарів для трансферу знань між різними групами стейкгоддерів.

Посилання

Методика розроблення, проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації регіональних стратегій розвитку та планів заходів з їх реалізації. No 79. (2016, Травень 31). Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. URL: https:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0632-16#Text.

Шевченко А. В. Інструменти активізації інноваційного розвитку у промисловості України на засадах СМАРТ-спеціалізації: аналітична записка. НІДС: Центр економічних і соціальних досліджень. 2021. С. 22. URL: https://niss.gov.ua/doslidzhennya/ekonomika/instrumenty-aktyvizatsiyi-innovatsiyno ho -rozvytku- u-promyslovosti-ukrayiny.

Смарт-спеціалізація в Україні – якою має бути цільова модель. Industry4ukraine : web-site. 2020. URL: https://www.industry4ukraine.net /publicati ons/smart-speczializacziya-v-ukrayini-yakoyu-maye-buty-czilova- model/.

Прасолова К., Данилишин Б. Основні детермінанти концепції смарт-спеціалізації регіонів. Економіка та суспільство. 2022. № 46. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-46-73.

Керівництво зі стратегії досліджень та інновацій для смарт спеціалізації. Неофіційна адаптована скорочена версія. Український інститут міжнародної політики, 2019. 23 с. URL: http://www.minregion.gov. ua/wp-content/uploads/2019/04/Kerivnitstvo-Smart-Spetsializatsiyi-DG-JRC-skrocheniy-ukr.-pereklad-1-1.pdf

Бородін Є., Маматова Т. Розвиток освіти та S3 навичок в межах «рамки смарт-спеціалізації регіону розширення та сусідства ЄС». Аспекти публічного управління. 2023. № 11(1). С. 72-78. DOI: https://doi. оrg/10.15421/1523 10.

Слинько М. Ю. Смарт-спеціалізація як інструмент інтеграції освіти, науки та бізнесу в межах регіону. Інтеграція освіти, науки та бізнесу в сучасному середовищі: зимові диспути: тези доп. II Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. Т. 2. Дніпро, 2021. С. 284-285.

Швець Н. В. Розвиток концепції смарт-спеціалізації та її роль в управлінні Національною економікою. Території інновацій: стратегії, цінності та пріоритети (TISVP-2022): Матеріали Міжнародної наукової конференції. Суми : Інститут стратегій інноваційного розвитку і трансферу знань, 2022. С. 150.

Брич В. Я., Пуцентейло П. Р., Костецький Я. І., Гунько С. І. Смарт-спеціалізація як драйвер системи інноваційного регіонального розвитку. Інноваційна економіка. 2022. № 1 (90). С. 141-151. DOI: https://doi. org/10.37332/ 2309-1533.2022.1.19.

Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на 2021–2027 роки : Постанова Кабінету Міністрів України від 05.08.2020 р. № 695. URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/prozatverdzhennya- derzha vnoyistrategiyi-regionalnogo-rozvitku-na-20212027-t50820.

Планування розвитку територіальних громад : навч. посіб. для посадових осіб місцевого самоврядування ; за ред. Васильченко Г., Парасюк І., Єременко Н. Київ: ТОВ «ПІДПРИЄМСТВО «ВІ ЕН ЕЙ», 2015.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-10-18