ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВОДОПОСТАЧАННЯМ ТЕРИТОРІЙ ТА ГРОМАД ЯК ПРІОРИТЕТНИЙ НАПРЯМ ВЗАЄМОДІЇ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2414-4436/2023-2-12

Ключові слова:

публічне управління, місцеве самоврядування, комунальні підприємства, централізоване водопостачання, питна вода, правовий режим воєнного стану, повоєнне відновлення, програми та проєкти розвитку.

Анотація

В статті обґрунтовуються підходи до організації ефективної взаємодії органів державної влади та органів місцевого самоврядування під час реалізації антикризових заходів щодо забезпечення водопостачанням населення Дніпропетровської області в умовах мирного часу та правового режиму воєнного стану. Крім безпосереднього ураження об’єктів централізованого водопостачання в результаті ракетних обстрілів причиною виведення їх з ладу є відключення електроенергії. Дієвим рішенням для підтримки роботи насосних станцій стало використання генераторів там, де це технологічно можливо та доцільно. Для забезпечення роботи альтернативного джерела струму створювались запаси палива. Після подій 06 червня 2023 року, коли російські окупаційні війська підірвали греблю, стрімко обміліло Каховське водосховище, внаслідок чого Нікопольський і частина Криворізького району залишились без централізованого водопостачання. Органи публічного управління місцевого рівня змогли запобігти повному дефіциту питної води через організацію процесів буріння артезіанських свердловин, облаштування пунктів розливу з цистерн та створення запасів бутильованої води. У співпраці з американсько-українським фондом «RAZOM» планується встановити 20 очисних станцій води з колодязів. Другим кроком стало впровадження багатомільйонного експериментального проєкту – будівництво нового магістрального водогону протяжністю 145 км. При цьому для досягнення мети об’єднались держава, місцеві органи влади, а також підприємства приватної та комунальної форм власності. Отже розв’язання органами публічного управління сьогоденних проблем, пов’язаних із забезпеченням територій та громад питною водою під час війни, зокрема з урахуванням зарубіжного досвіду та кращих практик публічноуправлінської діяльності у цій сфері, стає більш дієвим в умовах, коли влада працює консолідовано, відкрито та прозоро. Створені під час війни військові державні адміністрації одночасно виконують функції військових та державних органів влади, а органи місцевого самоврядування здійснюють повноваження, надані їм Конституцією України, в рамках дії Закону України «Про правовий режим воєнного стану». Оптимальною моделлю реформування вітчизняної водопостачальної галузі у мирний час повинні бути критерії самоокупності та самофінансування підприємств водопровідно-каналізаційного комплексу з мінімальним втручанням органів влади, але це стане можливим лише у повоєнний період.

Посилання

Про правовий режим воєнного стану: Закон України від 12 травня 2015 року № 389-VIII. Дата онов- лення: 27.07.2023. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19 (дата звернення: 17.08.2023).

Рашкевич Н.В., Шевченко Р.І. Стійкість водопостачання як пріоритетний напрям забезпечення без- пеки. Продовольча та екологічна безпека в умовах війни та повоєнної відбудови: виклики для України та світу: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 25 трав. 2023 р. Київ, 2023. С. 521-522.

Підрив Каховської ГЕС. Матеріал з Вікіпедії – вільної енциклопедії. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/ %D0%9F%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B2_%D0%9A%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2% D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%93%D0%95%D0%A1 (дата звернення: 17.08.2023).

Зелінський С.Е. Українські водні питання в умовах воєнного стану. Водопостачання та водна безпека у контексті російської агресії: аналіт. звіт, м. Кропивницький, 2022. URL: https://www.irf.ua/ ukrayinski-vodni-pytannya-v-umovah-voyennogo-stanu-stattya/ (дата звернення 17.08.2023).

Новицький Д. Вода під тиском: як реформувати водопровідну галузь, не знищивши її. Українська правда. URL: https://www.epravda.com.ua/columns/2021/06/15/675009/ (дата звернення 17.08.2023).

Про затвердження Державних санітарних норм та правил «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною»: Наказ Міністерства охорони здоров’я від 12 травня 2010 року № 400. Дата оновлення: 22.03.2022. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0452-10#Text (дата звернення 17.08.2023).

Про Загальнодержавну цільову програму «Питна вода України» на 2011-2020 роки: Закон України від 3 березня 2005 року № 2455-IV. Дата оновлення: 16.10.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/2455-15#Text (дата звернення 17.08.2023).

Про зняття з контролю рішення обласної ради від 16 вересня 2005 року № 657-28/IV „Про затвердження регіональної програми „Питна вода Дніпропетровщини” на 2006 – 2020 роки” (зі змінами): рішення Дніпропетровської обласної ради від 16.06.2021 № 74-6/VIII. URL: https://view.officeapps.live.com/op/ view.aspx?src=https%3A%2F%2Foblrada.dp.gov.ua%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F06%2F%D 0%A0-%D0%86-%D0%A8-%D0%95-%D0%9D-%D0%9D-%D0%AF-%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%B0- %D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE% D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B8.docx (дата звернення 17.08.2023).

Про Загальнодержавну цільову соціальну програму "Питна вода України" на 2022 – 2026 роки: Проект Закону України від 02.07.2021 № 5723. Дата оновлення: 13.12.2021. URL: https://itd.rada.gov.ua/ billinfo/Bills/CardByRn?regNum=5723&conv=9 (дата звернення 17.08.2023).

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30 липня 2021 року «Про стан водних ресурсів України»: Указ Президента України від 13 серпня 2021 року № 357/2021. URL: https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/357/2021#Text (дата звернення 17.08.2023).

Про затвердження Програми діяльності Кабінету Міністрів України: Постанова Кабінету Міністрів України від 12 червня 2020 року № 471. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/471-2020-%D0%BF#Text (дата звернення 17.08.2023).

Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності»: проект Закону України від 15.09.2021 № 6060. URL: https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/pubFile/921968 (дата звернення 17.08.2023).

Про внесення зміни до статті 7 Закону України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності» щодо передачі з державної у комунальну власність цілісних майнових комплексів підприємств водопровідно-каналізаційного господарства: Закон України від 29 липня 2022 року № 2493- IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2493-20#Text (дата звернення 17.08.2023).

Про затвердження Положення про порядок подання заяв до Антимонопольного комітету України про попереднє отримання дозволу на концентрацію суб’єктів господарювання (Положення про концентрацію): розпорядження Антимонопольного комітету України від 19.02.2002 № 33-р. URL: https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/z0284-02#Text (дата звернення 17.08.2023).

Про виділення коштів з фонду ліквідації наслідків збройної агресії для реалізації експериментального проекту з будівництва магістральних водогонів Карачунівське водосховище – Кривий Ріг – Південне водосховище, Марганець – Нікополь, Хортиця (ДВС2) – Томаківка у зв’язку з необхідністю ліквідації негативних наслідків, пов’язаних із знищенням Каховської гідроелектростанції: Постанова Кабінету Міністрів України від 06 червня 2023 року № 566. URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vydilennia-koshtiv-z-fondulikvidatsii- naslidkiv-zbroinoi-ahresii-dlia-realizatsii-s56660623 (дата звернення 17.08.2023).

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України: новини. Дата оновлення: 13.08.2023. URL: https://restoration.gov.ua/press/news/56440.html (дата звернення 17.08.2023).

Ситниченко Є. У Криворізькому районі реалізують чотири проєкти з будівництва водогонів. Укрінформ. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-vidbudova/3736273-u-krivorizkomu-rajoni-realizuut-cotiri-proektiz- budivnictva-vodogoniv.html (дата звернення 17.08.2023).

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України: Фонд ліквідації наслідків збройної агресії. URL: https://mtu.gov.ua/content/fond-likvidacii-naslidkiv-zbroynoi-agresii.html (дата звернення 17.08.2023).

Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування: Постанова Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 року № 1178. Дата оновлення: 07.09.2023. URL: https://zakon.rada. gov.ua/laws/show/1178-2022-%D0%BF#Text (дата звернення 17.08.2023).

Фінансова угода між Україною та Європейським інвестиційним банком проект «Програма розвитку муніципальної інфраструктури України» від 23 липня 2015 року. Дата оновлення: 12.02.2021. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/971_020#n929 (дата звернення 17.08.2023).

Про ратифікацію Фінансової угоди (проект "Програма розвитку муніципальної інфраструктури України") між Україною та Європейським інвестиційним банком: Закон України від 3 лютого 2016 року № 975-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/975-19#n2 (дата звернення 17.08.2023).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-10-18