ТЕОРЕТИЧНІ, ІСТОРИЧНІ ТА НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ В УКРАЇНІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2414-4436/2023-3-2

Ключові слова:

публічне управління, державна політика розвитку фізичної культури та спорту, правовий режим воєнного стану, повоєнне відновлення, програмно-цільові документи, Національна доктрина розвитку фізичної культури і спорту, стратегія розвитку фізичної культури та спорту

Анотація

У статті відображено результати дослідження теоретичних, історичних та нормативно-правових засад публічного управління розвитком фізичної культури та спорту в Україні. Проаналізовано понятійно-категоріальний апарат та ключові директивні та програмно-цільові документи у цій сфері. В історичному аспекті було визначено, що еволюція вітчизняної системи фізичної культури та спорту відбувалася на різних етапах розвитку українського суспільства – з часів його виникнення і до сьогодення. Водночас показано, що особливої актуальності питання розвитку фізичної культури та спорту набули в умовах отримання суверенітету України, а також у контексті набуття Україною у червні 2022 року статусу повноправного члена Європейського Союзу. Проаналізовано нормативно-правові документи у сфері розвитку фізичної культури та спорту. Показано, що протягом майже двох десятиріч в Україні розроблялися директивні та програмно-цільові документи у цій галузі, прийняття яких було зумовлено сучасними реформами, зокрема у сфері освіти та у сфері розвитку фізичної культури та спорту. Проведення даного дослідження дозволило зробити певні висновки та запропонувати шляхи удосконалення діяльності органів публічного управління у цій сфері, зокрема, шляхом перегляду Національної доктрини розвитку фізичної культури і спорту на предмет її актуалізації з урахуванням сучасних умов та реалій, а також перегляду та оновлення Стратегії розвитку фізичної культури і спорту до 2028 року, яка була підготовлена на виконання Указу Президента України № 837/2019 від 8 листопада 2019 року «Про невідкладні заходи з проведення реформ та зміцнення держави» відповідно до засад Олімпійської Хартії Міжнародного олімпійського комітету, Міжнародної хартії фізичного виховання, фізичної активності та спорту ЮНЕСКО, Європейської Спортивної Хартії, Національної стратегії «Рухова активність – здоровий спосіб життя – здорова нація». Також особливу увагу після закінчення правового режиму воєнного стану слід приділити виконанню міжнародних зобов’язань у сфері розвитку фізичної культури та спорту.

Посилання

Вербицький В.А., Бондаренко І.Г. Історія фізичної культури та спорту в Україні : навч. посіб. Миколаїв : ЧДУ ім. Петра Могили, 2014. 340 c.

Сучасний словник-мінімум іншомовних слів: Близько 6000 слів / Ред. Г. Г. Германенко. 2-е вид. Київ : Довіра, 2002. 445 с.

Словник основних понять з фізичної культури : для студентів факультетів фізичного виховання вищих пед. навч. закладів / уклад. О. А. Согоконь, О. В. Донець. Полтава : Сімон, 2020. 111 с. URL: https://is.gd/Q98zex.

Про фізичну культуру і спорт : закон України від 24.12.1993 № 3808-XII. Редакція від 16.07.2019, підстава – 2704-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3808-12.

Оробець С.П., Юдін В.А., Вишенський С.А., Чернощоков О.Г. Активний відпочинок студентської молоді. URL: http://www.rusnauka.com/6_NITSHB_2011/Sport/1_80543.doc.htm.

Про Національну доктрину розвитку фізичної культури і спорту : указ президента України від 28.09.2004 № 1148/2004 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1148/2004#Text.

Стратегія розвитку фізичної культури і спорту до 2028 року. Міністерство молоді та спорту України. URL: https://mizhiria-osvita.gov.ua/uploads/1-1.pdf.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-19