СВІТОВИЙ ДОСВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ТА НАДАННЯ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2414-4436/2023-3-3

Ключові слова:

державна політика, медичні послуги, механізми реалізації, міжнародний досвід, охорона здоров’я, ринок медичних послуг, фінансування

Анотація

У статті приділено значну увагу дослідженню міжнародного досвіду державної політики фінансування галузі охорони здоров’я, що дало змогу обґрунтувати необхідність формування додаткових джерел фінансового забезпечення галузі в Україні за рахунок розвитку медичного страхування як елементу соціального захисту населення. Розроблено концептуальний підхід до організації фінансування галузі охорони здоров’я на основі медичного страхування з урахуванням міжнародного досвіду, застосування якого дасть змогу підвищити ефективність функціонування галузі охорони здоров’я, знизити витрати населення на охорону здоров’я за рахунок формування раціональної структури джерел фінансування галузі охорони здоров’я у вигляді медичного страхування через систему ДМС та покращити якість медичного обслуговування населення залежно від розміру бюджету держави, можливі витрати на охорону здоров’я, наявність відповідної інфраструктури медичної галузі, сучасного стану захворюваності населення, загальної системи соціального захисту населення, історичних передумов та особливостей державного регулювання. Досвід зарубіжних країн показав, що на перших етапах трансформації економіки дієвого медичного забезпечення потребують, перш за все, найбільш уразливі в соціальному плані верстви населення. Визначено, що більшість країн світу модернізують моделі медичного забезпечення населення та фінансування галузі охорони здоров’я залежно від розміру бюджету країни, можливих видатків на охорону здоров’я, наявності відповідної інфраструктури медичної галузі, сучасного стану захворюваності населення, загальної системи соціального захисту населення, історичних передумов та особливостей державного регулювання.

Посилання

Вівсянник О.М. Значення та функції міжнародних організацій вінституційній системі державного регулювання охорони здоров’я. Монографія. Рівне : Волин. обереги, 2022. 212 с.

Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» від 19 листопада 1992 року № 2801. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2801-12#Text (дата звернення: 23.09.2023 р.).

Сазонець І.Л. Концептуальні основи державного регулювання розвитку рекреаційної діяльності санаторно-курортних підприємств. Інвестиції: практикатадосвід. 2017. № 6. С. 5–8.

Сазонець І.Л., Зима І. Я. Дослідження проблеми трансформації державної системи охорони здоров’я та діяльності соціальних інститутів. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 21. С. 109–113.

Ханіна О.І. Напрями вдосконалення системи державного управління кадровим розвитком системи охорони здоров’я. Інвестиції: практикатадосвід. 2021. № 24, с. 49–53.

Ханіна О.І. Державно-управлінські впливи формування здорового способу життя. Актуальні проблеми психології в умовах політичної та економічної нестабільності : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Дніпро, 21 грудня. 2022 р. Дніпро, 2022. С. 94–97.

Якість життя населення України та перші наслідки війни / Черенько Л.М., Полякова С.В., Шишкін В.С., Реут А.Г., Крикун О.І., Когатько Ю.Л., Заяць В.С., Клименко Ю.А.; Нац. акад. наук. Укр., Ін-т демогр. та соц. дослідж. ім.М.В. Птухи. — Київ, 2023. Електронне видання. URL: https://www.idss.org.ua/arhiv/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F_%D1%8F%D0%BA%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C.pdf (дата звернення: 20.09.2023 р.).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-19