АНАЛІЗ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДТРИМКИ ДІТЕЙ-СИРІТ В УКРАЇНІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2414-4436/2023-3-5

Ключові слова:

державна політика, державне управління, діти-сироти, законодавча база, психологічна підтримка, соціальна робота, система опіки і піклування, дитячі будинки, прийомні сім’ї

Анотація

Авторами досліджено, що аналіз державної політики у сфері соціально-педагогічної підтримки дітей-сиріт в Україні виявив наявність рамкової законодавчої бази, яка встановлює права та гарантії для цієї вразливої категорії. Визначено, що аналіз також підкреслює проблеми та недоліки у реалізації політики, такі як недостатня кількість сімей-опікунів, обмежене фінансування програм, соціальний стигматизм та потреби дітей з особливими потребами. Ці недоліки потребують уваги та реформ для покращення якості підтримки та захисту цих дітей. Досліджено, що державна політика у цій сфері є важливою для забезпечення кращого майбутнього для дітей-сиріт. Вона вимагає постійних зусиль та уваги до їхніх потреб і особливостей, а також подальшого вдосконалення політики та програм, спрямованих на цю вразливу групу дітей. Крім того, ця політика націлена на забезпечення дітей-сиріт якісною освітою, психологічною підтримкою та можливістю розвитку у відповідному середовищі. Проте існують серйозні виклики, які необхідно врахувати та вирішити для досягнення цієї мети. Обґрунтовано, що недостатня кількість сімей-опікунів ускладнює процес інтеграції дітей-сиріт в сімейне середовище. Обмежене фінансування програм призводить до нестачі ресурсів для надання якісної підтримки та послуг цій категорії дітей. Соціальний стигматизм може ставити додаткові бар’єри перед дітьми, які потрапляють у програму «Батьківська опіка». Діти з особливими потребами можуть стикатися із складнощами у доступі до спеціалізованої підтримки. З метою подолання цих проблем, необхідно надавати належну увагу питанням фінансування програм, розширювати мережу сімей-опікунів проводити інформаційну роботу для зменшення соціального стигматизму та забезпечити доступ до спеціалізованих послуг для дітей з особливими потребами. Підкреслено, що державна політика у сфері соціально-педагогічної підтримки дітей-сиріт в Україні має важливе значення для забезпечення їхнього благополуччя та майбутнього. Проте вона потребує системних змін та постійного вдосконалення для надання якісної та ефективної підтримки цій вразливій категорії дітей.

Посилання

Акімов О.О. Психологічні аспекти проявів корупції в державному управлінні. Державне управління: теорія та практика. 2014. № 1. С. 181–188.

Акімов О.О. Функціональні чинники системогенезу професійної діяльності державних службовців. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 24. С. 68–74. DOI: 10.32702/2306-6814.2018.24.68.

Акімов О.О. Концепт системогенезу професійної діяльності державних службовців. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 23. С. 133–138. DOI: 10.32702/2306-6814.2018.23.133.

Акімов О.О. Робастність системи професійної діяльності державних службовців: системогенезний контекст. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 5. С. 104–109. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.5.104.

Голубчик Г., Тищенко Т. Трансформація системи соціального захисту дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування: організаційно-правові аспекти. URL: http://www.dridu.dp.ua/vidavnictvo/2009/2009-03(3)/09ggdopa.pdf (дата звернення: 10.10. 2023).

Дакал А. (2016). Державна політика у сфері захисту прав дітей: принципи, завдання та засоби реалізації. Державне управління та місцеве самоврядування. 2016 р. № 3 (30). С. 59–65.

Інвестиційний менеджмент: навчальний посібник. / Л. Докієнко та ін. Київ : Академвидав, 2011. 408 с.

Клименко В. Фінансовий ринок : навчальний посібник. /за ред. Павлова В. І. та ін. Київ : «Центр учбової літератури», 2015. 358 с.

Лабенська Л. Л., Савич В. О. (2018). Права дитини: сучасний стан забезпечення та реалізації в Україні. Право і суспільство. 2018 р. № 1. С. 118–122..

Навроцький О. О. (2017). Компетенція окремих органів державної влади у сфері забезпечення прав дитини: сучасний стан та шляхи удосконалення. Право і суспільство. 2017 р. № 5. С. 127–131.

Про затвердження Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей: Закон України від 08 жовтня 2008 № 905 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/905-2008-%D0%BF.

Про основи соціальної роботи з сім’єю: Закон України від 21 червня 2001р. № 2558-III URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/2558-14.

Про охорону дитинства: Закон України від 26 квітня 2001р. № 2402-III URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/2402-14.

Про соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування: Закон України від 13 січня 2005 р. № 2342-IV URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/2342-15.

Роєнко С. (2020). Соціально-правовий захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Соціальна робота та соціальна освіта. № 1(4), 2020 р. URL: https://library.udpu.edu.ua/library_files/soc_robota_soc_osvita/2020_4/7.pdf.

Sukhova, K., Borodin, Y., Tarasenko, T., & Komarova, K. (2022). Organizational mechanism of state management of social services in territorial communities. Ad Alta: Journal of interdisciplinary research, 12(1), XXVII, 188-192.

Venediktov, V., Boiko, V., Kravchenko, I., & Tyshchenko, O. (2021). European standards of mediation in civil disputes and their implementation in Ukraine: theory and practice. Ad Alta: Journal of interdisciplinary research, 11(2), XXI, 25–29.

Zapara, S., Pronina, O., & Lohvinenko, M. (2021). Legal regulation of the land market: European experience and Ukrainian realities. Ad Alta: Journal of interdisciplinary research, 11(2), XXI, 18–24.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-19