ПАСІОНАРНІСТЬ НАЦІЇ ЯК РЕСУРС ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ: ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2414-4436/2023-3-6

Ключові слова:

пасіонарність, пасіонарна нація, публічне управління, національна ідентичність

Анотація

У статті проаналізовано концепт «пасіонарність нації» та обгрунтовано погляд на евристичну спроможність теорії пасіонарності Л. Гумільова. Розглянуто трансформації значення поняття «пасіонарність», досліджено здобутки та обмеження теорії пасіонарності Л. Гумільова та визначено сучасну інтерпретацію терміну «пасіонарна нація». На думку авторки, вчення Л. М. Гумільова можна оцінювати з емоційної та методологічної точки зору. Негативну емоційну конотацію, у контексті сучасних подій, може викликати його оцінка українського етносу та пропагандистське перекручування історичних подій, а методологічну – необгрунтованість походження енергії пасіонарності. Наведено думки дослідників щодо ризиків, яких не вдалося уникнути Гумільову. Його так захопила ідея пасіонарного етногенезу, що замість пошуку фактів, зіставлення і відсіювання спотворень, він почав усвідомлено чи несвідомо шукати лише факти, що підтверджуються, і вільно інтерпретувати історичні джерела. Авторка вважає, що гумілівську пасіонарність слід сприймати в комплекті з іншими історико-філософськими концепціями Тойнбі, Ясперса, Шпенглера. Велике значення пасіонарності з точки зору публічного управління має та обставина, що нею повинні володіти не тільки лідери, але і виконавці. Головне в феномені пасіонарної індукції полягає в тому, що процес етногенезу починається з героїчних, а часом і жертовних дій малих груп людей, до яких приєднуються оточуючі їх маси, причому цілком щиро. Наголошено на споріднених поглядах Платона, Гегеля, М. Вебера, А. Бергсона. Обгрунтовано, що пасіонарною нацією є така, що попри всі складності етногенезу, здатна зміцнюватись та зростати, при цьому зберігаючи національну ідентичність.

Посилання

Гумільов Лев. Енциклопедія історії України. Том (Україна – Українці) Кн. 1. http://www.history.org.ua/?termin=gumilov_lev.

Лев Гумільов. Етногенез, біосфера і свідомість. Пасіонарна теорія етногенезу. https://7promeniv.com.ua/naukovi-doslidzhennia-v/metodolohichni-pidkhody/75-yedyne-pole-humanitarnyi-pidkhid/34-levhumilov-etnohenez-biosfera-i-svidomist.html.

Крутій К. Як не вбити пасіонарія? 15.10.2018. Освітня політика: портал громадських експертів. http://education-ua.org/ru/articles/1259-yak-ne-vbiti-pasionariya.

Cambridge Dictionary. https://dictionary.cambridge.org/us.

Всесвітній словник української мови. https://uk.worldwidedictionary.org.

Іванова Л. Пасіонарність і екзистенція: співвідношення емпіричних показників. Наука і освіта. № 5.

178–184.

Сапригіна Н. В. Пасіонарність як індивідуально-психологічна характеристика особистості. Наука

та освіта. 2015. № 11-12. 74–78.

Стороженко І. Пасіонарність – джерело виникнення українського козацтва в аспекті етногенезу. Військово-історичний альманах. 2013. Ч. 1–2 (25–26). 3–9.

Факти про виникнення Української Мови. 15.01.2016. https://svitedu.com.ua/ukrayinska-mova.

Клейн Л. Гіркі думки «вибагливого рецензента» про вчення Л.М. Гумільова. https://scepsis.net/library/id_86.html.

Шпенглер О. Занепад Європи. https://knigopoisk.com/osvald-shpengler/zakat-evropy?gclid=Cj0KCQjw4vKpBhCZARIsAOKHoWRxV5m4g2JqPNykVcYdfCBFJur_yoGx91VyiWQf6DSgMWUdQMuHPA8aAiEFEALw_wcB.

Платон. Держава. Ізборник. http://litopys.org.ua/plato/plat.htm.

Гегель Г. Ф. В. Феноменологія духу. Видавництво Соломії Павличко «Основи», 2004. https://hromadalib.files.wordpress.com/2016/02/hegel_2004_phc3a4nomenologie.pdf.

Вебер М. Три чисті типи леґітимного панування. Ізборник. http://litopys.org.ua/weber/wbs07.htm.

Бергсон А. Два джерела моралі та релігії. https://readli.net/dva-istochnika-morali-i-religii.

Майданюк В. Пасіонарна нація. Вголос. 16.07.2020. https://vgolos.ua/news/pasionarnanatsiya_1274499.html.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-19