СТРАТЕГІЧНІ ПРОВАЙДЕРИ ПУБЛІЧНОЇ ПОЛІТИКИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2414-4436/2024-1-5

Ключові слова:

стратегічні провайдери, публічна політика, євроінтеграція, громадськість, План відновлення України, національні програми, стійкість

Анотація

У статті розглянуто роль стратегічних провайдерів публічної політики в контексті стратегічного розвитку України та Є та вдосконалення механізмів управління в умовах післявоєнного відновлення. Мета статті – удосконалити механізм публічної політики, визначивши роль стратегічних провайдерів у побудові ефективного механізму сталого розвитку та післявоєнного відновлення. Результати дослідження показують, що ефективна публічна політика залежить від інтегрованої горизонтальної взаємодії між органами публічної влади, громадським сектором та громадянським суспільством, що сприяє комплексному розв'язанню суспільних проблем та адаптації до динамічних змін. Встановлено, що Офіс реформ, активуючи роль Кабінету Міністрів та очільники територіальних громад, сприяє реалізації стратегічних ініціатив, плануванню та аналізу державних програм, забезпечуючи зворотний зв'язок та взаємодію з зацікавленими сторонами. Акцент зроблено на критичній важливості громадського контролю для забезпечення прозорості, підзвітності та ефективності урядування. Створення інституцій громадянського суспільства, таких як омбудсмани та громадські ради, відіграє ключову роль у забезпеченні прозорості, відповідальності та ефективності державного управління. Для досягнення цілей європейської інтеграції та забезпечення стійкості економіки, Кабінет Міністрів ініціює комплексну трансформацію, що включає базові, економічні та секторальні реформи. Базові реформи спрямовані на оптимізацію державного управління, удосконалення фінансової системи, реформування судової системи та боротьбу з корупцією. Економічні реформи передбачають лібералізацію ринків, удосконалення управління активами, покращення бізнес-середовища, децентралізацію та інвестиції в людський капітал. Секторальні реформи зосереджені на модернізації промисловості та енергетики, оновленні транспортної інфраструктури та розвитку сектору критичної сировини, враховуючи екологічні стандарти. Залучення громадян через різноманітні форми громадського контролю, включаючи публічні слухання, соціологічні опитування та цифрові платформи для участі, а також застосування місцевих референдумів як інструменту прямої демократії, є вирішальним для розробки дієвої публічної політики в умовах євроінтеграції. Практичне значення дослідження полягає в розробці конкретних рекомендацій для уряду, місцевих органів влади та громадських організацій щодо вдосконалення процесів планування, реалізації та контролю за публічною політикою.

Посилання

Colebatch H.K. Policy. Open University Press: Buckingham, 1999, сторінки 3–4.

Patton C.V., Savicki D.S. Basic Methods of Policy Analysis and Planning. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1993, сторінки 5.

Грищенко І.М., Горбата Л.П. Територіальні громади: механізми забезпечення стійкості: монографія, 2024. 304 с.

Gryshchenko I., Lazor O., Oliynyk V., Lazor O., Yunik I. Strategic public policy providers in the context of european integration. Amazonia Investiga, 2023, № 64, 175–187. https://doi.org/10.34069/AI/2023.64.04.17

Грищенко І.М. Аналіз державної політики у сфері розвитку сільських територій. Державне управління: удосконалення та розвиток, 2019, № 1. URL: http://www.dy.nayka.com/?op=1&z=1364

Gryshchenko, I.M., Denysova, A.V., Ovsyannikova, O.O., Buha, H.S., & Kyselova, O.I. Механізми здійснення демократичними інституціями громадянського суспільства контролю за діяльністю органів державної влади: аналіз концептуальних засад. Cuestiones Politicas, 2021, № 69, 797–814. https://doi.org/10.46398/cuestpol.3969.49

Дем'янчук О.П. "Державна політика" та "публічна політика": варіант перехідного періоду. Науковi записки, 2024, Том 18, Політичні науки.

Коли закінчаться активні бойові дії і Україна досягне рівня ЄС: прогнози із масштабного плану Кабміну. Обозрєватель, 2024. URL: https://www.obozrevatel.com/ukr/ekonomika-glavnaya/analytics-andforecasts/

koli-zakinchatsya-aktivni-bojovi-dii-i-ukraina-dosyagne-rivnya-es-prognozi-iz-masshtabnogo-planukabminu.htm

Пріоритети уряду. Урядовий портал, 2024. URL: https://www.kmu.gov.ua/diyalnist/priorytety-uriadu

Про Кабінет Міністрів України. Закон України від 27.02.2014 № 794-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-18#Text

Про офіс. Офіс реформ, 2024. URL: https://rdo.in.ua/pro-ofis

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-14