ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ГАЛУЗІ ТА СТРУКТУРА ФАРМАЦЕВТИЧНОГО РИНКУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2414-4436/2024-1-6

Анотація

У представленій статті досліджено історію розвитку фармацевтичної галузі та структуру фармацевтичного ринку. Фармацевтична галузь є однією з найважливіших та найдинамічніших галузей сучасної економіки, що безпосередньо впливає на стан здоров'я населення, тривалість життя та якість медичного обслуговування. Її розвиток протягом останніх десятиліть зазнав значних змін під впливом науково-технічного прогресу, глобалізації ринків та зміни регуляторних вимог. Автором підкреслено, що історичний аспект розвитку фармацевтичної галузі дозволяє зрозуміти ключові тенденції та зміни, що формували сучасний стан галузі, а також сприяє передбаченню майбутніх напрямків її розвитку. Зокрема, автор зауважує, що на ранніх етапах фармацевтична галузь базувалася на використанні лікарських рослин та інших природних складників для лікування. XIX століття стало епохою значних відкриттів у хімії та біології, що включало винаходження антибіотиків, вакцин, протигрибкових та противірусних засобів. Кінець XIX та початок XX століття ознаменувалися розвитком виробництва лікарських засобів на промисловому рівні, створенням фармацевтичних компаній та масовим виробництвом ліків. Автором зауважено, що кінцевими споживачами на фармацевтичному ринку є пацієнти, які купують лікарські засоби для лікування та профілактики захворювань. Автором підкреслено, що структура фармацевтичного ринку є складною та багатогранною системою, яка включає різноманітних учасників: виробників, дистриб'юторів, аптеки та кінцевих споживачів. Кожен з них відіграє важливу роль у забезпеченні доступу до медичних препаратів та їх ефективному використанні. Важливим є також класифікація лікарських товарів за різними ознаками: типом дії, способом застосування, регіональним походженням та іншими критеріями. Така класифікація дозволяє краще зрозуміти різноманітність продуктів на ринку та їхні особливості. Загалом, автором зауважено, що розуміння історії розвитку та структури фармацевтичного ринку є необхідним для прогнозування майбутніх тенденцій та розробки стратегій розвитку галузі. Вивчення цих аспектів дозволяє не лише оцінити досягнення минулого, але й визначити нові напрямки для інновацій та покращення системи охорони здоров'я в цілому.

Посилання

Берест І. А., Лукіна О. А., Бігдан Г. Г. Фармацевтичний аналіз лікарських засобів: навч. посіб. До самостійної роботи провізорів-інтернів спеціальності “Загальна фармація”: у 4-х ч.Ч. ІІ Запоріжжя: ЗДМУ, 2017 р. 96 с. URL: http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/7617

Брюховецька Н. Ю., Іваненко Л. В. Інтелектуалізовані виробництва України: основні гравці та тренди фармацевтичної галузі. Макроекономіка, економічна теорія та історія. Вип. № 2, 2020 р. С. 3–8 URL : http://www.venu-journal.org/download/2020/2(39)/01-Briukhovetska.pdf

Гончаренко Д. О. Теоретичні підходи та методологічні засади розвитку фармацевтики України в умовах європейської інтеграції. Бізнес Інформ. Вип № 5. 2021 р. C. 194–201. URL: https://www.businessinform.net/export_pdf/business-inform-2021-5_0-pages-194_201.pdf

Кобернік А. О., Грицук О. І., Еберле Л. В., Радаєва І. М. Історія фармації: курс лекцій з дисципліни “Вступ у фармацію” для студ. І курсу ден. та заочн. форм навч. спец. 226 ”Фармація. Промислова фармація” ф-ту хімії та фармації. Одеса Фенікс, 2021 р. 120 с. URL: https://dspace.onu.edu.ua/server/api/core/bitstreams/1498b705-2bde-4c5a-9ba8-03bdc0632f9a/content

Методологія ціноутворення на лікарські засоби в системі охорони здоров’я та фармації: монографія В. М. Назаркіна, А. С. Немченко, К. Л. Косяченко, М. М. Бабенко; за наук. ред. А. С. Немченко. Київ : “Фармацевт Практик”, 2022. 288 с. URL: http://ir.librarynmu.com/bitstream/123456789/6997/1/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F%20%D0%A6%D1%96%D0%BD%D0%BE%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F.pdf

Могилова А. Ю., Григолая Я. Д. Сучасний стан та перспективи дистрибуції на фармацевтичному ринку України. Ефективна економіка. Вип. № 1. 2021 р. 8 c. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/1_2021/4.pdf

Пенькова О. Г., Корман І. І., Семенда О. В. Маркетинговий аналіз фармацевтичного ринку України. Інвестиції: практика та досвід. Вип. № 9–10, 2022 р. С. 16–23. URL: http://www.investplan.com.ua/pdf/9-10_2022/5.pdf

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-14