РОЛЬ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ У ПУБЛІЧНОМУ СЕКТОРІ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2414-4436/2024-1-7

Ключові слова:

маркетинг, маркетингові комунікації, комерційний сектор, публічний сектор, антипропаганда, інформаційна війна, воєнний стан

Анотація

У статті розглянуто та проаналізовано важливість та вплив маркетингових комунікацій на взаємодію органів публічної влади з громадськістю в умовах воєнного стану. Обґрунтовано, що в умовах війни маркетингові комунікації відіграють важливу роль у формуванні образу публічного сектору, забезпеченні ефективної взаємодії з громадськістю та управлінні інформаційною обстановкою. Висвітлено порівняльну характеристику використання маркетингових комунікацій у комерційному та публічному секторі. Цільова аудиторія, мета комунікацій, засоби комунікацій, орієнтація на прибуток, формування образу і бренду, спосіб фінансування, сфера застосування, критерії успіху визначають особливості використання маркетингових комунікацій у комерційному та публічному секторах. Виокремлено актуальні напрями використання маркетингових комунікацій у публічному секторі в умовах воєнного стану, зокрема: розробка та реалізація ефективних стратегій кризового комунікування; проведення публічних дебатів; залучення громадян до благодійної діяльності; психологічна підтримка громадян; поширення об’єктивної інформації у ЗМІ. Активне використання цих напрямів маркетингових комунікацій дозволяє публічному сектору ефективно впливати на суспільство, формувати образ та забезпечувати стабільність в умовах воєнних дій. Акцентовано увагу на заходах антипропаганди та боротьби з дезінформацією, що набувають важливого значення для забезпечення об’єктивності інформації, підтримки довіри громадськості та уникнення поширення паніки або ворожого настрою. Наголошено, що в умовах воєнного стану маркетингові комунікації в публічному секторі можуть відігравати як позитивну, так і негативну роль, що впливає на сприйняття та поведінку громадян, а також на взаємодію з іноземними партнерами та міжнародною громадськістю. Адаптація інструментів та підходів до специфіки публічного сектору дозволяє досягати більш високої ефективності взаємодії з громадськістю та досягати соціальних та політичних цілей у більш широкому контексті. Розуміння, як маркетингові комунікації впливають на сприйняття влади та довіру громадськості, дозволяє розробляти ефективні стратегії кризового управління, що може бути критично важливим в умовах воєнних дій.

Посилання

Збираник Ю.В. Теоретичні аспекти планування маркетингових комунікацій у діяльності органів публічного управління. Теорія та практика державного управління. 2017. Вип. 3. С. 125–132.

Литвинова Л.В., Збираник Ю.В. Маркетингові комунікації органів публічної влади як складова частина комунікативної культури публічного управління. Держава та регіони. Серія: Державне управління. 2017. № 4. С. 50–55.

Бурик З.М. Механізми публічного маркетингу в Україні в сучасних умовах. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2023. № 3. DOI: http://doi.org/10.32702/2307-2156.2023.3.1.

Косенко А.В. Застосування маркетингових комунікаційних технологій в державному управлінні. Державне будівництво. 2017. № 2. URL: https://journals.indexcopernicus.com/api/file/viewByFileId/429756.pdf.

Кузик О.В. Роль держави у маркетинговій комунікаційній діяльності аграрного сектора України. Економіка та держава. 2020. № 4. С. 177–181. DOI: https://doi.org/10.32702/2306-6806.2020.4.177.

Гаврилечко Ю.В. Комплекс маркетингових комунікацій суб’єктів державного управління. Аспекти публічного управління. 2018. Т. 6, № 11–12. С. 5–12. DOI: https://doi.org/10.15421/151868.

Романенко Є.О., Чаплай І.В. Система маркетингових комунікацій в механізмах державного управління. Актуальні проблеми економіки. 2016. № 4. С. 69–78.

Фукс К.В., Косар Н.С. Особливості маркетингової комунікаційної політики в умовах війни. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2022. Вип. 4. С. 42–47. DOI: https://doi.org/10.32782/easterneurope.37-6.

Кривешко О.В., Бутитер Д. Особливості використання маркетингових комунікацій вітчизняних підприємств в умовах війни. Ефективна економіка. 2022. № 10. DOI: http://doi.org/10.32702/2307-2105.2022.10.30.

Кузьмін О.Є., Романишин С.Б., Горбаль Н.І. Рекламна стратегія підприємства: Монографія. Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2008. 168 с.

Подольчак Н.Ю., Білик О.І., Ханик Ю.-Б.Р. Поняття публічного маркетингу та приклади його застосування в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 1. С. 155–160. DOI: https://doi.org/10.32702/23066814.2020.1.155.

Угоднікова О. Впровадження механізмів публічного маркетингу: зовнішні та внутрішні чинники впливу. Актуальні проблеми державного управління. 2021. Вип. 3. С. 188–192.

Ханик Ю.-Б.Р. Публічний маркетинг: класифікація, алгоритм проведення та формування загальної системи. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 10. С. 142–146. DOI: https://doi.org/10.32702/23066814.2021.10.142.

Щелкунов В.І., Залізнюк В.П., Сіволап С.А. Засади та застосування інструментів державного маркетингу в публічному адмініструванні. Формування ринкових відносин в Україні. 2020. № 9. С. 52–63. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.4288617.

Івасюк Є.О. Вплив інформаційної війни на комунікацію органів публічної влади в українських реаліях. Наукові інновації та передові технології. 2023. № 12(26). С. 67–77. DOI: https://doi.org/10.52058/2786-5274-2023-12(26)-67-77.

Кулиняк І.Я., Іваницький Н.Б. Тенденції розвитку маркетингових комунікацій туристичних підприємств в умовах цифровізації. Міжнародний науковий журнал «Механiзм регулювання економiки». 2023. Вип. 4(102). С. 29–34. DOI: https://doi.org/10.32782/mer.2023.102.05.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-14