ЗАКОНОДАВЧЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЮ БЕЗПЕКОЮ В ЧАСТИНІ ПІДТРИМКИ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА В УМОВАХ ВІЙНИ В УКРАЇНІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2414-4436/2024-1-8

Ключові слова:

державне управління, продовольча безпека, наслідки війни, державна підтримка, розвиток сільського господарства, аграрний сектор, законодавче регулювання, SWOT-аналіз, моніторинг

Анотація

Статтю присвячено дослідженню законодавства спрямованого на регулювання економічного механізму державною управління продовольчою безпекою у напрямі підтримки розвитку сільського господарства в Україні з 2014 по 2024 роки, ідентифікуючи сучасний стан та виклики, що потребують вирішення. Виявлено, що підтримка розвитку сільського господарства здійснюється через ряд державних ініціатив, спрямованих на мінімізацію негативного впливу наслідків війни та економічної кризи на функціонування сільського господарства. Встановлено, що у відповідь на загрози продовольчій безпеці в Україні ухвалено ряд законодавчих актів для регулювання державної підтримки аграрного сектору, зокрема під час воєнного стану та економічних криз. SWOT-аналіз виявив слабкі сторони в частині бюрократичних бар'єрів, недостатності фінансування, відсутності комплексного підходу до розвитку аграрного сектору та залучення інвестицій, обмеженої адаптації до змінних умов та нестачі заходів залучення та координації з міжнародними партнерами. Запропоновано напрями вдосконалення нормативно-правової бази, зокрема, зниження бюрократичного тиску на аграріїв, підвищення ефективності використання державних коштів через прозорість та відкритість, залучення приватного капіталу в аграрний сектор, спрощення процедур отримання підтримки, а також стимулювання наукових досліджень та впровадження інноваційних технологій. Важливо забезпечити систематичний моніторинг впливу наданої допомоги на розвиток аграрного сектору та продовольчу безпеку загалом, що сприятиме зміцненню продовольчої безпеки країни, збільшенню ефективності аграрного сектору, а також дозволить забезпечити стабільний і надійний доступ до високоякісного та безпечного продовольства для населення. Запровадження рекомендованих удосконалень допоможе ефективніше вирішувати задачі забезпечення продовольчої безпеки, особливо у воєнний час та періоди економічних криз, підтримуючи сталий розвиток аграрного сектору як основи продовольчого суверенітету країни.

Посилання

Хаєцька О.П., Лояніч В.О. Забезпечення продовольчої безпеки України в умовах війни. Ефективна економіка. 2023. № 6. URL: https://nayka.com.ua/index.php/ee/article/view/1723/1736

Федорчук О.М., Шпак Ю.В., Дегтяренко М.А. Роль виробничої інфраструктури аграрного сектору в забезпеченні продовольчої безпеки в умовах військового часу. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Стратегічні пріоритети розвитку економіки, менеджменту, сфери обслуговування та права в умовах інтеграційних процесів» м. Івано-Франківськ 2022р. URL: http://surl.li/rxrmf

Зубар І. В., Онищук Ю. В. Стратегія продовольчої безпеки в умовах війни. Публічне управління та митне адміністрування, № 2 (37), 2023. С. 78–82. URL: http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/handle/123456789/5898

Олійник Т., Сотула В. Розвиток аграрного бізнесу в україні: проблемні питання та перспективи їх рішення. Молодий вчений, (1 (125)), 2024, 136–142. URL: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2024-1-125-11

Погорєлова О. Державне регулювання аграрного сектору економіки в контексті забезпечення завдань сталого розвитку. Сталий розвиток економіки, (1 (48)), 2024, 129–143. URL:https://www.economdevelopment.in.ua/index.php/journal/article/view/894

Верховна Рада України. Офіційний вебпортал парламенту України. Законодавство України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-14