АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ КОРПОРАТИВНИХ ПРАВ, ЩО НАЛЕЖАТЬ ДЕРЖАВІ У СТАТУТНИХ КАПІТАЛАХ ГОСПОДАРСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/LST/2021-4-8

Ключові слова:

публічне майно, корпоративні права, публічний інтерес, правовідносини, об’єкти державної власності.

Анотація

У статті подано аналіз законодавства, яке регулює основні аспекти публічного управління корпоративними правами. Наголошено на неоднорідності у розмежуванні адміністративно-правових та господарських відносин, оскільки відсутній єдиний науковий підхід до такого розмежування, а прогалини, які існують, варто усунути. Зазначено, що макро- та мікроекономічні аспекти публічного управління зумовлюють існування правового режиму корпоративних прав, що належать державі у статутних капіталах господарських організацій. Для нівелювання суперечливих аспектів реалізації правового режиму корпоративних прав, які належать державі у статутних капіталах господарських організацій, варто орієнтуватися на показники ефективного управління публічним майном з огляду на обсяг безпосередньої участі держави в корпоративних відносинах. Розглянуто способи удосконалення корпоративного управління та адміністративно-правового регулювання корпоративних прав держави, проаналізована практика українських судів стосовно реалізації відповідальності суб’єктів публічної адміністрації у відносинах щодо публічного майна. В Україні потрібно сформувати адміністративно-правовий базис, який враховуватиме тенденції наднаціонального корпоративного права для успішного входження на світовий, європейський ринок як конкурентоспроможного учасника.

Посилання

Зомбарт В. Современный капитализм. Т. З. Хозяйственная жизнь в эпоху развития капитализма. ОГИЗ, 1931. 457 с.

Іващенко О.М. Адміністративно-правове регулювання корпоративних прав держави : дис. канд. наук : 12.00.07, 2008.

Смітюх А.В. Щодо правової природи частки у статутному капіталі господарського товариства. Правова держава. 2015. № 19. С. 89–94.

Вінник О.М. Публічні та приватні інтереси в господарських товариствах: проблеми правового забезпечення. Київ : Атіка, 2009. 252 с.

Жабський В.І. Корпоративні права держави як об’єкт корпоративних правовідносин. Наше право. 2013. № 10. С. 16–22.

Корпоративне управління : монографія / І. Спасибо-Фатєєва, О. Кібенко, В. Борисова ; за ред. І. Спасибо-Фатєєвої. Харків : Право, 2007. 500 с.

Погрібний Д.І. Особливості реалізації державних корпоративних прав. Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. 2010. № 3. С. 135–144.

Задирака Н.Ю. Підходи до розуміння правового режиму корпоративних прав, що належать державі у статутних капіталах господарських організацій. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція. 2018. № 31. С. 154–156.

Свечкіна А.Л., Кравцова І.В. Формування інноваційної стратегії управління корпоративними правами держави. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». 2010. № 684: Проблеми економіки та управління. С. 60–65.

Про управління об’єктами державної власності : Закон України від 21.09.2006. № 185-V: із зм. і доп. станом на 24.11.2021. Відомості Верховної Ради України. 2006. № 46. С. 1502. Ст. 456.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-09-02

Номер

Розділ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС, ФІНАНСОВЕ ПРАВО, ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО