ВИКОРИСТАННЯ СОНЯЧНОЇ ЕНЕРГІЇ ЯК НАПРЯМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИМОГ ЖИТТЄЗДАТНОСТІ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ: НОРМАТИВНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/LST/2022-3-1

Ключові слова:

адміністративно-правовий механізм, енергетична система, енергонезалежність, природний ресурс, ринок електроенергії, суб’єкт владних повноважень

Анотація

Актуальність теми даної наукової публікації обґрунтовується необхідність вирішення питання забезпечення енергонезалежності України, відновлення державної енергетичної системи для забезпечення ефективності стратегії державного та регіонального розвитку. Авторами підкреслено, що впровадження новітніх технологій, використання яких дозволяє подолати енергетичні проблеми сучасного світу, в тому числі і енергетичні ресурсозабезпечувальні проблеми України вимагає розробки та запровадження відповідного нормативно-правового базису для їх застосування, що обґрунтовує актуальність даної наукової публікації. Метою статті є встановлення змісту та особливостей адміністративно-правового режиму використання об’єктів сонячної енергетики в Україні у світлі забезпечення вимог життєздатності населених пунктів. Авторами визначено, що правомірність походження та подальшого використання електричної енергії, видобутої шляхом використання сонячного випромінювання має відповідати положенням Порядку видачі, використання та припинення дії гарантії походження електричної енергії для суб’єктів господарювання, що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії. Авторами визначено, що сонячне випромінювання є унікальним природним ресурсом, що за своїм адміністративно-правовим режимом, є відмінним від використання інших так званих «традиційних» ресурсів, попри його відносну невичерпність та відносну доступність для всіх та кожного скрізь у світі. Саме тому використання сонячного випромінювання має регулюватися не лише на рівні внутрішньо національної системи законодавства, але і на рівні міжнародно-правових актів. Авторами зроблено висновок, що обіг електричної енергії, видобутої шляхом використання сонячного випромінювання як відносно невичерпного загально-доступного природного ресурсу здійснюється на підставі договору, що має публічний характер правового регулювання, та не вимагає отримання спеціального дозволу у разі використання її для власних потреб, та імперативності оформлення дозвільних документів – у разі реалізації намірів отримання прибутку від її продажу.

Посилання

Про енергозбереження: Закон України від 1 липня 1994 року №74/94-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/74/94-вр#Text (втратив чинність).

Про енергетичну ефективність: Закон України від 21 жовтня 2021 року № 1818-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1818-20#n436

Про електроенергетику: Закон України від 16 жовтня 1997 року № 575/97-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/575/97-вр#Text (втратив чинність).

Про ринок електричної енергії: Закон України від 13 квітня 2017 року № 2019-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2019-19#n1784

Про затвердження Регламенту Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг: Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 06.12.2016 року № 2133. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v2133874-16#n8

Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 22.09.2016 № 1540-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1540-19#Text

Про затвердження Порядку видачі, використання та припинення дії гарантії походження електричної енергії для суб’єктів господарювання, що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії: Постанова Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 771. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/771-2013-п#n8

Про альтернативні види рідкого та газового палива: Закон України від 14 січня 2000 року № 1391-XIV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1391-14#Text

Про альтернативні джерела енергії: Закон України від 20 лютого 2003 року № 555-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/555-15#Text

Договір про принципи діяльності держав по дослідженню і використанню космічного простору, включаючи Місяць та інші небесні тіла від 10 жовтня 1967 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_480#Text

Угода про діяльність держав на Місяці та інших небесних тілах від 11 липня 1984 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_482#Text

Білоцький С.Д. Міжнародно-правове регулювання діяльності з видобутку енергії із сонячного випромінювання та космічного простору. Наукові праці Національного університету ОНЮА. 2021. Т. 29. С. 31–39.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-01-03

Номер

Розділ

ЕКОЛОГІЧНЕ І ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО