ПРАВОВА ОСНОВА ТА ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ВЛАДИ, ЩО БЕРУТЬ УЧАСТЬ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/LST/2022-3-5

Ключові слова:

адміністративне судочинство, суди, принципи, суб’єкти, суб’єкти публічної адміністрації, завдання, захист прав

Анотація

Наукова стаття присвячена дослідженню правове регулювання та характеристиці суб’єктів, що беруть участь в адміністративному судочинстві. У статті розглянуто наукові і нормативно-правові підходи до визначення поняття «суб’єкт адміністративного судочинства», вивчено класифікацію суб’єктів в адміністративному судочинстві. Правовий статус суб’єктів, що беруть участь в адміністративному судочинстві залежить безпосередньо від його законодавчого визначення, але його реалізація пов’язана із активною чи пасивною формами виконання функцій сторін, та інших процесуальних учасників судового розгляду справ. Наголошено, що учасники адміністративного процесу за приписами КАС України залежно від їхньої заінтересованості поділяються на осіб, які беруть участь у справі (сторони, треті особи, представники сторін і третіх осіб) та інших учасників (свідок, експерт, спеціаліст та ін.). Отже, найприйнятнішою, на нашу думку, є класифікація всіх суб’єктів адміністративних процесуальних правовідносин на три групи: суди, котрі відправляють правосуддя; особи, які беруть участь у справі; особи, які надають сприяння здійсненню правосуддя. Всередині другої групи (особи, які беруть участь у справі) виділяє три підгрупи суб’єктів, що реалізують свої права та обов’язки залежно від цілей участі в справі. Це – особи, метою участі в процесі яких є захист своїх суб’єктивних матеріально-правових інтересів (сторони, треті особи, заявники та зацікавлені особи); особи, які беруть участь у справі з метою захисту інтересів інших осіб, державних інтересів (прокурор, державні органи, органи місцевого самоврядування, інші органи); представники – особи, метою участі в справі яких є захист інтересів інших осіб. Зроблено висновок, що у кожному з перерахованих випадків адміністративно-правовий статус індивідуального суб’єкта як учасника адміністративного процесу має свою специфіку, обумовлену тією роллю, яку виконує суб’єкт у процесі.

Посилання

Бачун Олег Володимирович. Правовий статус суб’єктів адміністративного судочинства : автореф. дис. для науки. ступеня канд. юрид. наук : спец 12.00.07. «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право». 2010. К.: Ін-т права ВРУ. Київ. Україна.

Ківалов Сергій. Кодекс адміністративного судочинства України. Науково-практичний коментар Кодекс адміністративного судочинства України: 2005. Науково-практичний коментар. Одіссей, Харків, Україна.

Красиловська Зоряна. Становлення інституту медіації в системі державного управління: теоретико-правовий аспект : автореф. дис. … канд. наук про державу. управління. 2017. Одесса, Україна.

Про громадянство України Закон України від 18 січня 2001 р. Відомості Верховної Ради України. № 13. ст. 65. Київ. Україна.

Цивільний кодекс України. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 40-44. ст. 356. Харків Україна.

Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства: Закон України від 22 вересня 2011 р. Відомості Верховної Ради України. 2012. № 19–20. ст. 179. Київ. Україна.

Про Кабінет Міністрів України Закон України від 27 лютого 2014 р. Відомості Верховної Ради. № 13. Київ. Україна.

Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 02.06.2016. Відомості Верховної Ради, № 31. Київ. Україна.

Leheza Ye., Len V., Shkuta O., Titarenkо O., Cherniak N. Foreign experience and international legal standards of applying artificial intelligence in criminal proceedings. Revista de la universidad del zulia. 2022. Vol. 13, no. 36, 276-287. DOI: https://doi.org/10.46925//rdluz.36.18.8.

Leheza Ye., Odyntsova I., Dmytrenko N. Teoría y regulación legal del apoyo informativo de los procedimientos administrativos en Ucrania. Ratio Juris Unaula. 2021. Vol. 16, no. 32, pp. 291–306. DOI: https://doi.org/10.24142/raju.v16n32a12.9

Leheza Ye., Savielieva M., Dzhafarova O. Structural and legal analysis of scientific activity regulation in developed countries. Baltic journal of economic studies. 2018. Vol. 4, no. 3, pp. 147–157. DOI: https://doi.org/10.30525/2256-0742/2018-4-3-147-157

Романченко Євген. Суб’єкти процесуальних функцій в адміністративному судочинстві України. Наше право. 2013. № 13. С. 67-71

Сідельников Олександр. Інститут примирення сторін в адміністративному судочинстві : автореф. дис.... канд. юрид. 2017 р. Наука. Харків. Україна.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-01-03

Номер

Розділ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС, ФІНАНСОВЕ ПРАВО, ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО