ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЙНИХ РИЗИКІВ У СФЕРІ НАДАННЯ ПУБЛІЧНИХ ПОСЛУГ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/LST/2022-3-7

Ключові слова:

державна послуга, зарубіжний досвід, корупція, корупційні ризики, публічна послуга, послуга, удосконалення

Анотація

Наукова стаття присвячена висвітленню зарубіжного досвіду запобігання корупційних ризиків у сфері надання публічних послуг. Враховуючі нормативно-правові акти зарубіжних країн виокремлено напрямки удосконалення запобігання корупційних ризиків у сфері надання публічних послуг. Встановлено, в Німеччині, слід назвати створення реєстру корумпованих фірм як дієвим метод боротьби з корупцією, в тому числі у сфері надання публічних послуг. У даному разі Німеччина йде шляхом іноземного досвіду, зокрема ізраїльського. Його сутність полягає у тому, що фірма, яка включена до такого реєстру, позбавляється права виконувати будь-які державні замовлення, стає об’єктом більш пильної уваги з боку правоохоронних органів. Такі заходи, за оцінками парламентарів та урядовців, повністю себе виправдовують. У науковій літературі Німеччини прийнято поділити корупційні діяння на три групи. Ситуативна корупція – це, як правило, спонтанні дії, що відбуваються без планування і є неадекватною реакцією на безпосередньо проведену службову дію на чиюсь користь поза законом та норм або таку, що безпосередньо відбувається за корупційною дією. Структурна корупція – має місце, коли продажність політиків службовців та інших посадовців субсидується протягом тривалого часу або якщо корупція має неодноразовий характер. Корупція як складова частина організованої злочинності є найвищою й найбільш небезпечною формою корупції. Вона виявляється в діях організованої злочинності, що мають на меті поставити державні, суспільні, економічні та політичні установи під контроль злочинних організацій. Зроблено висновок, що наступними шляхими успішної боротьби з корупцією, в тому числі у сфері надання публічних послуг, вироблені світовим співтовариством є: чітке регламентування дій та етичних стандартів діяльності посадових осіб усіх рівнів, в тому числі у сфері надання публічних послуг та відповідальність за їх порушення; відкритість влади, прозорість та зрозумілість процедур прийняття державних рішень, в тому числі у сфері надання публічних послуг; дієві механізми контролю за діяльністю державних органів з боку громадянського суспільства; свобода слова, свобода та незалежність засобів масової інформації.

Посилання

Конвенція Ради Європи «Про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом» Страсбург, 8 листопада 1990 року (Конвенцію ратифіковано із заявами і застереженнями Законом України № 738/97-ВР (738/97-ВР) від 17.12.97)

Кримінальна конвенція про боротьбу з корупцією (ETS 173) (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2007, № 47–48) (Конвенцію ратифіковано із заявою Законом № 252-V (252-16) від 18.10.2006, ВВР, 2006, № 50, ст. 497).

Конвенція Організації Об’єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності Прийнята резолюцією 55/25 Генеральної Асамблеї від 15 листопада 2000 року (Конвенцію ратифіковано із застереженнями і заявами Законом № 1433-IV (1433-15) від 04.02.2004).

Конвенція Організації Об’єднаних Націй проти корупції (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2007, № 49) (Конвенцію ратифіковано із заявами Законом (№251-V (251-16) від 18.10.2006, ВВР, 2006, № 50, ст. 496).

Гвоздецький В. Д. Адміністративно-правові та організаційні засади запобігання та протидії корупції в Україні: дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.07. К., 2014. 587 с.

Клімова С.М. Організація запобігання та протидії корупції в Україні: навч. посіб. Х.: Вид-во ХарРІ-АДУ «Магістр», 2012. 200 с.

Звіт ЄС про корупцію. Брюсель. 2014. URL: http://www.studfiles.ru/preview/2042647

Henderson, J., Cave S., Petrie M. (2003). National Integrity System: Country Study Report. New Zealand. URL: www.archive.transparency.org

Халковський О.М. Досвід протидії корупції у зарубіжних країнах. Економіка та держава. 2011. № 3. С. 104–106. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecde_2011_3_30

Leheza Ye., Len V., Shkuta O., Titarenkо O., Cherniak N. Foreign experience and international legal standards of applying artificial intelligence in criminal proceedings. Revista de la universidad del zulia. 2022. Vol. 13, no. 36, 276–287. DOI: https://doi.org/10.46925//rdluz.36.18.8

Leheza Ye., Odyntsova I., Dmytrenko N. Teoría y regulación legal del apoyo informativo de los procedimientos administrativos en Ucrania. Ratio Juris Unaula. 2021. Vol. 16, no. 32, pp. 291–306. DOI: https://doi.org/10.24142/raju.v16n32a12.9

Leheza Ye., Savielieva M., Dzhafarova O. Structural and legal analysis of scientific activity regulation in developed countries. Baltic journal of economic studies. 2018. Vol. 4, no. 3, pp. 147–157. DOI: https://doi.org/10.30525/2256-0742/2018-4-3-147-157

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-01-03

Номер

Розділ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС, ФІНАНСОВЕ ПРАВО, ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО