АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ ЖОРСТОКОГО ПОВОДЖЕННЯ З ТВАРИНАМИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/LST/2022-3-8

Ключові слова:

адміністративна відповідальність, жорстоке поводження, жорстоке поводження з тваринами, насилля, тварина, правове регулювання, забезпечення захисту, мораль

Анотація

Наукова стаття присвячена висвітленню адміністративно-правовим основам жорстокого поводження з тваринами. Встановлено, що за роки незалежності України було прийнято чимало нормативних актів у сфері охорони тваринного світу, зокрема Закон України «Про тваринний світ» від 13 грудня 2001 р., Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» від 21 вересня 2004 р., Закон України «Про мисливське господарство і полювання» від 22 лютого 2000 р., Закон України «Про ветеринарну медицину» від 25 червня 1992 р., Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» від 24 лютого 1994 р., Закон України «Про племінну справу у тваринництві» від 15 грудня 2003 р., Закон України «Про захист населення від інфекційних хвороб» від 5 квітня 2000 р. Акцентовано увагу, що поводження з домашньою твариною особа, яка її утримує, зобов’язана згідно законодавства: дбати про домашню тварину, забезпечити їй достатню кількість їжі й постійний доступ до води; надавати можливість домашній тварині здійснювати необхідні рухи, контактувати із собі подібними; забезпечити наявність намордника, повідка, що необхідні для здійснення вигулу домашньої тварини поза місцем її постійного утримання; забезпечити наявність на домашній тварині нашийника з ідентифікуючими позначками; забезпечувати своєчасне надання домашній тварині ветеринарних послуг (обстеження, лікування, щеплення тощо); негайно повідомляти медичну або ветеринарну установу про випадки заподіяння домашньою твариною ушкоджень здоров’ю людині або іншим тваринам; негайно доставляти домашню тварину, яка вчинила дії, передбачені абзацом сьомим цієї статті, у ветеринарну установу для огляду; запобігати неконтрольованому розмноженню домашніх тварин тощо. Зроблено висновок, про комплексний підхід до проблеми жорстокого поводження з тваринами, системного характеру норм і механізму їх реалізації. Фактично з прийняттям закону в Україні сформовано остаточно новий правовий інститут, що регулює поводження з домашніми тваринами. Це один із перших кроків на довгому шляху до європейської інтеграції, основним змістом якого мають бути не тільки правова й інституціональна складова, а й зміни в менталітеті. Прийняття закону відображає якісне зрушення в громадській свідомості, коли проблема захисту тварин від жорсткого поводження переходить до розряду соціально значимих. Констатовано, що Закон України «Про захист тварин від жорстокого поводження» навряд чи відразу змінить усі негативні прояви у сфері поводження з тваринами, адже в адміністративному законодавстві України досить давно існують норми про відповідальність за жорстоке поводження з тваринами, які практично не застосовуються.

Посилання

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань мисливського господарства, полювання та рибальства, охорони, використання і відтворення тваринного світу : закон України від 21.01.2010 № 1827-VI. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, № 10, ст. 108.

Ландіна А. В. Кримінально-правова охорона моральності в Україні : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. К., 2005. 227 с.

Бондаренко Н. С. Адміністративна відповідальність за жорстоке поводження з тваринами: проблеми нормативно-правового регулювання. Вісник Запорізького національного університету: Збірник наукових праць. Юридичні науки. 2012. № 1. Ч. ІІ. С. 115–120.

Про захист тварин від жорстокого поводження: Закон України від від 21.02.2006 № 3447-IV. Відомості Верховної Ради України. 2006. № 27. Ст. 230.

Encyclopedia of Philosophy. N. Y., 1967. P. 385. URL: http://plato.stanford.edu/ (дата звернення 12.04.2022).

Кримінальне право України: Загальна частина: Підручник : За ред. Сташиса В.В., Тація В.Я. 4-е вид., перероб. і доповн. К.: Право, 2010. 456 с.

Правове регулювання інших видів спеціального використання тваринного світу. URL: http://pidruchniki.com/1719101355726/pravo/pravove_regulyuvannya_inshih_vidiv_spetsialnogo_vikoristannya_tvarinnogo_svitu (дата звернення 12.04.2022).

Leheza Ye., Len V., Shkuta O., Titarenkо O., Cherniak N. Foreign experience and international legal standards of applying artificial intelligence in criminal proceedings. Revista de la universidad del zulia. 2022. Vol. 13, no. 36, 276–287. DOI: https://doi.org/10.46925//rdluz.36.18.8

Leheza Ye., Odyntsova I., Dmytrenko N. Teoría y regulación legal del apoyo informativo de los procedimientos administrativos en Ucrania. Ratio Juris Unaula. 2021. Vol. 16, no. 32, pp. 291–306. DOI: https://doi.org/10.24142/raju.v16n32a12.9

Leheza Ye., Savielieva M., Dzhafarova O. Structural and legal analysis of scientific activity regulation in developed countries. Baltic journal of economic studies. 2018. Vol. 4, no. 3, pp. 147–157. DOI: https://doi.org/10.30525/2256-0742/2018-4-3-147-157

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-01-03

Номер

Розділ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС, ФІНАНСОВЕ ПРАВО, ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО