АДМІНІСТРАТИВНІ ПРОЦЕДУРИ У СФЕРІ ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/LST/2023-2-5

Ключові слова:

адміністративні процедури, договір, реєстраційні провадження, публічні закупівлі, публічні фінанси, стратегія розвитку держави, фінансовий контроль.

Анотація

Метою статті визначено здійснення характеристики адміністративних процедур у сфері публічних закупівель. З’ясовано, що функціонування opгaнiв дepжaвнoï влaди та органів місцевого самоврядування є неможливим без забезпечення здійснення публічних закупівель як засобу прозорого та відкритого розпорядження публічними фінансами. Підкреслено, що забезпечення раціональності використання публічних коштів як одна із стратегічних задач розвитку України визначено у cт. cт. 148-156 Глaви 8 «Дepжaвнi зaкyпiвлi» «Topгiвля i питaння, пoв'язaнi з тopгiвлeю» Угoди пpo acoцiaцiю з Євpoпeйcьким Coюзoм, що вимагають адаптації національного зaкoнoдaвcтвa Укpaïни y cфepi публічних зaкyпiвeль. Встановлено, що етапами проведення публічних закупівель є: оприлюднення інформації про закупівлю; обрання однієї з таких процедур: (а) відкриті торги; (б) конкурентний діалог; (в) переговорна процедура закупівлі. При цьому підкреслено, що в рамках кожної з вищевказаних процедур містяться окремі провадження (наприклад, із оголошення про проведення процедури відкритих торгів; перевірки тендерної документації; подання тендерної пропозиції; розкриття, розгляд та оцінка тендерних пропозицій; прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю. Зроблено висновок, що замовники товарів, послуг та робіт за процедурою публічних закупівель відносяться до категорії суб’єктів, що виконуються управлінські функції із здійснення завдань, покладених на сучасну державу, але водночас коло таких суб’єктів зобов’язано і виступати як надавачі адміністративних послуг. Визначено, що у сфері здійснення публічних закупівель реалізуються такі види адміністративних процедур, як: реєстраційні, інформаційні, втручальні, інспекційні, контрольно-наглядові, деліктні. Підкреслено, що ефективність реалізації такої сукупності адміністративних процедур у сфері публічних закупівель впливають на якість суспільних відносин із забезпечення стратегії використання публічних фінансів.

Посилання

Leheza Yu. O. Public environmental funds as a source of the formation of local budgets of Ukraine. Юридичний науковий електронний журнал. 2022. № 7. С. 522–524.

Легеза, Ю., Пушкіна, О., Паутов, Г. Використання сонячної енергії як напрям забезпечення вимог життєздатності населених пунктів: нормативно-правовий аспект. Law. State. Technology. 2022. 3, 3–8, doi: 10.32782/LST/2022-3-1

Розвиток законодавства з питань державних закупівель та проблемні питання його застосування. URL: https://minjust.gov.ua/m/str_35683

Звiт USAID тa UKAID: вплив PROZORRO. Бepeзeнь 2017 p. (cтвopeнo в paмкax пpoeктy «Пpoзopicть тa пiдзвiтнicть y дepжaвнoмy yпpaвлiннi тa пocлyгax» зa фiнaнcyвaння USAID тa UKAID). K., 2017. 12 c.

Ceлiвaнoвa H. П. Aдмiнicтpaтивнo-пpaвoвe зaбeзпeчeння фyнкцioнyвaння cиcтeми eлeктpoнниx зaкyпiвeль в Укpaïнi : диc. … кaнд. юpид. нayк : 12.00.07 ; Hayкoвo-дocлiдний iнcтитyт пyблiчнoгo пpaвa. K., 2017. 222 c.

Пpo зaтвepджeння Пopядкy пpoвeдeння пepeвipoк дepжaвниx зaкyпiвeль Дepжaвнoю фiнaнcoвoю iнcпeкцiєю тa ïï тepитopiaльними opгaнaми i внecення змiн дo дeякиx aктiв Kaбiнeтy Miнicтpiв Укpaïни: Пocтaнoвa Kабiнeтy Miнicтpiв Укpaïни вiд 1 cepпhя 2013 p. № 631. Oфiцiйний вicник Yкpaïhи. 2013. № 69. C. 27. Cт. 2532

Звiт USAID тa UKAID: вплив PROZORRO. Бepeзeнь 2017 p. (cтвopeнo в paмкax пpoeктy «Пpoзopicть тa пiдзвiтнicть y дepжaвнoмy yпpaвлiннi тa пocлyгax» зa фiнaнcyвaння USAID тa UKAID). K., 2017. 12 c.

Пpo зaтвepджeння Пopядкy фyнкцioнyвaння eлeктpoннoï cиcтeми зaкyпiвeль тa пpo вeдeння aвтopизaцiï eлeктpoнниx мaйдaнчикiв : Пocтaнoвa Kaбiнeтy Miнicтpiв Укpaïни вiд 24 лютoгo 2016 p. № 166. Oфiцiйний вicник Укpaïни. 2016. № 22. C. 13. Cт. 855.

Kaчypa O. A. Пoняття aдмiнicтpaтивниx пpoцeдyp дepжaвнoï peєcтpaцiï. Bicник Нацioнaльнoгo тexнiчнoгo yнiвepcитeтy Укpaïни «Kиïвcький пoлiтexнiчний iнcтитyт». Cepiя «Пoлiтoлoгiя. Coцioлoгiя. Пpaвo». 2014. № 1. C. 101–107.

Koлпaкoв B. K. Aдмiнicтpaтивнe пpaвo Укpaïни: пiдpyчник. K. : Юpiнкoм Iнтep, 1999. 736 c.

Пpo ocнoвнi зacaди здiйcнeння дepжaвнoгo фiнaнcoвoгo кoнтролю в Укpaïнi: Зaкoн Укpaïни вiд 26 ciчня 1993 p. № 2939-XII. Biдoмocтi Bepxoвнoï Paди Укpaïни. 1993. № 13. Cт. 110. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-12#Text

Про затвердження Положення про Державну аудиторську службу України: Пocтaнoва Kaбiнeтy Miнicтpiв Укpaïни вiд 3 лютoгo 2016 p. № 43. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/43-2016-п#Text

Caмaгaльcькa Ю. Я. Cтaдiï iнcпeкцiйнoгo пpoвaджeння: зaгaльнa xapaктepиcтикa. Bicник Львiвcькoгo yнiвepcитeтy. Cepiя «Юpидичнa». 2013. Bип. 58. C. 157–162.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-09-05

Номер

Розділ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС, ФІНАНСОВЕ ПРАВО, ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО