КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСОБИ РОЗБЕЩУВАЧА НЕПОВНОЛІТНЬОГО

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/LST/2023-2-7

Ключові слова:

правопорушення, злочин, розбещення, розпутні дії, неповнолітній, особа правопорушника, кримінологічна характеристика.

Анотація

У статті досліджуються кримінологічні характеристики особи розбещувача неповнолітніх, позначені кримінологічні маркери виокремлення цієї категорії сексуальних злочинців з метою підвищення ефективності протидії розбещенню неповнолітніх кримінологічними засобами. Розбещення неповнолітніх є досить розповсюдженням злочином проти статевої свободи та статевої недоторканності особи. За статистичними даними серед відповідної групи злочинів його доля складала відповідно: в 2010 р. – 207 (15.4%) розбещення з зареєстрованих 1348 злочинів, а в 2020 – 195 (26.9%) з 725 зареєстрованих злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканності особи. Автор поділяє кримінологічні ознаки особи розбещувача неповнолітніх на : а) соціально-демографічні; б) кримінально-правові; в) соціальні ролі і статус; г) морально-психологічні характеристики. Поширення педофільних і розпусних дій найхарактерніша для осіб віком 41–62 років, що зумовлено зниженням статевих можливостей і, відповідно, утрудненням традиційних статевих контактів. Окрім того, певний вплив спричиняють інволюційні зміни у центральній нервовій системі та зниження морально-етичних установок. Класифікація психічних розладів МКБ-10 та DSW-IV відносить педофілію до сексуального розладу статевого вподобання до дітей зазвичай передпубертатного або раннього пубертатного віку. Канадський психіатричний інститут Кларка дотримується трьохступневої градації цього розладу: 1) педофілія – статей потяг допубертатних дітей; 2) гебефілія – статей потяг до підлітків (дівчат та юнаків) віком від 12 до 14 років; 3) ефебофілія – статей потяг до дівчат та юнаків віком з 14 років. Відтак, особа розбещувача неповнолітнього з точки зору типових кримінологічних характеристик в загальному вимірі виглядає як дорослий чоловік віком здебільшого 42–61 років, маючий стійкі девіації щодо вікових параметрів сексуальних партнерів (статевий потяг до неповнолітніх), егоцентричний, зловживаючий алкоголем, сімейний, вирізняється боягузливістю і полохливістю, з підвищеною жалістю до себе, який одноосібно вчинює фізичні або психічні непристойні статеві дії щодо осіб, які не досягли віку шістнадцяти років.

Посилання

Закон України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо захисту дітей від сексуальних зловживань та сексуальної експлуатації» від 14 березня 2018 р. Інформаційний сервер Верховної Ради України. Текст. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2334-19#Text (дата звернення 10.05.2023).

Баганець О. Загальний стан злочинності та протидії їй на території України за 2020 рік (у порівнянні зі статистичними даними за 2013-2019 роки). URL:https://naspravdi.today/uk/2021/04/02/ zahalnyy-stan-zlochynnosti/ (дата звернення 15.06.2023).

В’юник М. В. Кримінально-правове регулювання в Україні: реалії та перспективи (аналітичні матеріали) / М. В. В’юник, М. В. Карчевський, О. Д. Арланова ; упоряд. Ю. В. Баулін ; Коміс. з питань прав. реформи, Робоча група з розвитку кримін. права. Харків : Право, 2020. 212 с.

Офіційний сайт Генеральної прокуратури України. Таблиця. URL: https://old.gp.gov.ua/ua/stst2011. html?dir_id=114140&libid=100820&c=edit&_c=fo (дата звернення 16.06.2023).

Джужа О. М. Запобігання злочинам, пов’язаним із сексуальним насильством : монографія. К. : Атіка, 2009. 240 с.

Чмут С. В., Хряпінський П. В. Кримінальна відповідальність за статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості : монографія. Запоріжжя : Альянс – ЗНУ, 2011. 184 с.

Брич Л. П. Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканності особи за законодавством України : монографія. Львів : Львів. держ. ун-т внутр. справ, 2010. 83 с.

Якимова С. В. Кримінологічний портрет особистості насильницького злочинця, який учиняє насильницькі злочини з мотивів задоволення статевої пристрасті. Вестник Национального университета «Львовская политехника». Юридические науки. 2014. № 810. С. 220–225. Текст. URL: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/ vnulpurn _2014_810_38 (дата звернення 16.06.2023).

Світличний О. О., Хряпінський П. В. Кримінальна відповідальність за розбещення неповнолітніх : монографія. Дніпропетровськ : Вид-во НГУ, 2014. 265 с.

Світличний О.О. Криміналізація розбещення неповнолітніх. Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць. Юридичні науки. Запоріжжя : ЗНУ. 2011. № 3. С. 202–208.

Офіційний сайт Генеральної прокуратури України. Таблиця. URL: https://old.gp.gov.ua/ua/ stst2011.html?dir_id=113897&libid=100820&c=edit&_c=fo (дата звернення 16.06.2023).

Експрес-інформація про стан злочинності на території України. Київ : ДІАЗ МВС України. 2013. 123 с.

Герасимів Т. З. Девіантна поведінка особистості: філософсько-правовий вимір : монографія / Львів. держ. ун-т внутр. справ. Львів : ЛДУВС, 2009. 523 с.

Діденко С. В., Козлова О. С. Психологія сексуальності : монографія. Київ : Видавничий дім Альма- матер, 2009 . 304 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-09-05

Номер

Розділ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ