ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ ЩОДО ПОВОДЖЕННЯ З НЕБЕЗПЕЧНИМИ ВІДХОДАМИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/LST/2023-4-1

Ключові слова:

відходи, захист прав споживачів, споживачі, екологія, небезпечні відходи, нормативно-правове регулювання, спеціалізовані державні органи у сфері екології

Анотація

Метою дослідження є розкриття захисту прав споживачів у сфері поводження з небезпечними відходами. Основний зміст. Питання поводження з небезпечними відходами, їх поняття, види, основні засади державної політики у сфері поводження з небезпечними відходами та способи захисту прав споживачів є одними з дискусійних у вітчизняній адміністративній юриспруденції. Відходи – це будь-які речовини, матеріали і предмети, що утворилися у процесі виробництва чи споживання і повністю або частково втратили свій споживчий характер, не можуть бути використані за місцем їх утворення чи виявлення і від яких їх власник позбувається, має намір чи зобов'язаний позбутися шляхом утилізації або видалення. Визначається як товар (продукція), що підлягає утилізації або видаленню шляхом використання чи видалення. Отже, основною метою вирішення питань поводження з небезпечними відходами є захист довкілля та здоров'я людини від негативного впливу відходів. Однак відсутність нормативно-правового регулювання у сфері поводження з небезпечними відходами є проблемою, що призводить, зокрема, до низької ефективності діяльності спеціалізованих державних органів у сфері екології. Тому можна зробити висновок, що подальші дослідження та розвиток державного законодавства з цього питання є необхідними. Автор підкреслює, що в рамках екологічної модернізації в Україні доцільно запровадити принципи поводження з відходами, прийняті в ЄС. А саме, прийняття принципів поводження з відходами, прийнятих в ЄС, повторне використання (там, де неможливо запобігти утворенню відходів, максимально повторне використання матеріалів), максимально повторне використання матеріалів там, де неможливо запобігти утворенню відходів, вдосконалення та управління технологією остаточної утилізації (повторне використання і спалювання відходів, які не можуть бути та спалювання відходів, які не підлягають повторному використанню або переробці).

Посилання

Директива 2008/50/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 21 травня 2008 року про якість атмосферного повітря та чистіше повітря для Європи. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_950#Text

Директива Ради 89/654/ЄЕС від 30 листопада 1989 року щодо мінімальних вимог стосовно безпеки і охорони здоров’я у робочих зонах (перша окрема Директива у значенні частини 1 статті 16 Директиви 89/391/ЄЕС) (OB L 393, 30.12.1989, C. 1). URL:https://zakon.isu.net.ua/sites/default/files/pdf/schodo_minimalnikh_vimog_stosovn-3-286178.pdf

Про управління відходами: Закон України від 22.07.2022 р. Офіційний вісник України, 2022. № 56. С. 3270.

Tylchyk V., Leheza Ye. Foreign experience and improvement of administrative and legal principles of environmental protection. Юридичний вісник. Yurydychnyi visnyk – Legal Bulletin. 5, 2022, 177–189. DOI https://doi.org/10.32782/yuv.v5.2022.19 [in Ukrainian].

Leheza, Ye. Horbalinskiy, V. Berezniak, V. Khashev, V. Oleksenko, V. (2023). Methods protection of environmental rights and interests through court proceedings: administrative aspect and criminal law aspect. Revista De La Universidad Del Zulia, 14(40), 258–268. DOI: https://doi.org/10.46925//rdluz.40.14.

Halaburda, Nadiia. Leheza, Yevhen, Chalavan, Viktor. Yefimov, Volodymyr. Yefimova, Inna. 2021. Compliance with the principle of the rule of law in guarantees of ensuring the legality of providing public services in Ukraine. Journal of law and political sciences. Vol. 29, Іssue 4, 100–121.

Kobrusieva, Yevheniiа. Leheza, Yevhen. Rudoi, Kateryna. Shamara, Oleksandr. Chalavan, Viktor. 2021. International standards of social protection of internally displaced persons: administrative and criminal aspects. Jurnal cita hukum indonesian law journal. Vol 9, No 3, 461–484. DOI: https://doi.org/10.15408/jch.v9i3.23752

Leheza, Yevhen. Pisotska, Karina. Dubenko, Oleksandr. DAKHNO, Oleksandr. Sotskyi, Artur 2022. The Essence of the Principles of Ukrainian Law in Modern Jurisprudence. Revista Jurídica Portucalense, December, 342–363. DOI: https://doi.org/10.34625/issn.2183-2705(32)2022.ic-15

Matviichuk, Anatolii. Shcherbak, Viktor. Sirko, Viktoria. Malieieva, Hanna. Leheza, Yevhen. 2022. Human principles of law as a universal normative framework: Principios humanos del derecho como marco normativo universal. Cuestiones Políticas, 40(75), 221-231. https://doi.org/10.46398/cuestpol.4075.14

Tylchyk, Vyacheslav. Matselyk, Tetiana. Hryshchuk, Viktor. Lomakina, Olena. Sydor, Markiian. Leheza, Yevhen. 2022. Administrative and legal regulation of public financial activity: Regulación administrativa y legal de la actividad financiera pública. Cuestiones Políticas, 40(72), 573–581. https://doi.org/10.46398/cuestpol.4072.33

Villasmil Espinoza, Jorge; Leheza, Yevhen; Holovii, Liudmyla. 2022. “Reflections for the interdisciplinary study of the Russian Federation’s invasion of Ukraine in 2022”/ “Reflexiones para el estudio interdisciplinario de la invasión de Ucrania por parte de la Federación Rusa en 2022” In: Cuestiones Políticas. Vol. 40, No. 73, pp. 16–24.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-26

Номер

Розділ

ЦИВІЛЬНЕ ТА ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО І ПРОЦЕС