МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ СТАНДАРТИ ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ У СФЕРІ РЕКЛАМИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/LST/2023-4-2

Ключові слова:

правове регулювання, міжнародно-правові стандарти, захист, права споживачів, реклама

Анотація

Метою дослідження є особливості розкриття міжнародно-правових стандартів захисту прав споживачів у сфері реклами. Основний зміст. Нормами законодавства України досить повно та детально врегульовано цілий ряд правовідносин, які аналогічним чином врегульовані положеннями законодавства ЄС (звісно, з певними винятками). Більше того численними є випадки, коли положення законодавства України спрямовані на забезпечення навіть більш високого рівня захисту прав споживачів у сфері реклами, ніж це передбачено відповідними Директивами ЄС (наприклад, щодо відповідальності за неякісну продукцію, загальної безпеки продукції, кредитно-фінансові відносини, здійснення гарантійного обслуговування тощо). Встановлено, що до правовідносин захисту прав споживачів у сфері реклами, які врегульовані директивами ЄС та частково нормами українського законодавства, відносять правовідносини, які стосуються лікарських препаратів, туристичних контрактів, продукції, що містить какао та шоколад і призначена для споживання, безпеки іграшок. Акцентовано увагу, що узагальнення результатів дослідження дозволило сформувати цілісну картину наукового та нормативно-правового матеріалу щодо досвіду правового регулювання та управління рекламною діяльністю в Україні та країнах ЄС з метою захисту прав споживачів і сприяло його впровадженню у вітчизняну практику в умовах євроінтеграції України. Зроблено висновок, що українське законодавство захисту прав споживачів у сфері регулювання рекламної діяльності наближається до європейського, але має певні недоліки на законодавчому рівні та на рівні саморегулювання і дотримання загальноприйнятих практик суб'єктами рекламної діяльності. Вітчизняне законодавство захисту прав споживачів у сфері регулювання реклами наближається до європейського, але має певні недоліки, які потребують вирішення як на законодавчому рівні, так і на рівні саморегулювання та дотримання загальноприйнятих практик, що існують серед суб'єктів рекламної діяльності захисту прав споживачів. Наведені вище рекомендації щодо вдосконалення чинного регуляторного законодавства у сфері реклами, як в Україні, так і в країнах ЄС, сприятимуть сприятимуть удосконаленню правового регулювання захисту прав споживачів у сфері реклами як в Україні, так і в країнах ЄС.

Посилання

Загальна декларація прав людини ООН. Декларація, Міжнародний документ від 10.12.1948. Голос України. 2008. № 236.

Захист прав споживачів в Україні. Аналітичний огляд стану справ в системі захисту прав споживачів (досягнення 1992–2010 рр., період організаційно-правових змін 2011, 2014–2017 рр.). URL: https://www.civic-synergy.org.ua/wp-content/uploads/2018/04/2017.ua-eu-assoc.consumer-protection.pdf

Керівні принципи захисту інтересів споживачів: Резолюція Генеральної Асамблеї ООН 39/248 від 09.04.1985р. База даних «Законодавство України» URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_903

Halyna Yanovytska. Some aspects of cosumer rights protection in state authorities. Visergrad journal on human rights. Bratislava. № 3. 2017. P. 222–227.

Про Загальнодержавну програму адаптації Законодавства України до законодавства Європейського Союзу: Закон України від 18 березня 2004 р. Голос України. 2004. № 101

Попондопуло В. Комерційне (торговельне) право зарубіжних країн : підручник. 2014. URL: https://stud.com.ua/86285/pravo/ dogovori_sferi_pidpriyemnitskoyi_diyalnosti (дата звернення: 06.11.2023).

Halaburda, Nadiia. Leheza, Yevhen, Chalavan, Viktor. Yefimov, Volodymyr. Yefimova, Inna. 2021. Compliance with the principle of the rule of law in guarantees of ensuring the legality of providing public services in Ukraine. Journal of law and political sciences. Vol. 29, Іssue 4, 100–121.

Kobrusieva, Yevheniiа. Leheza, Yevhen. Rudoi, Kateryna. Shamara, Oleksandr. Chalavan, Viktor. 2021. International standards of social protection of internally displaced persons: administrative and criminal aspects. Jurnal cita hukum indonesian law journal. Vol 9, No 3, 461–484. DOI: https://doi.org/10.15408/jch.v9i3.23752

Leheza, Yevhen. Pisotska, Karina. Dubenko, Oleksandr. DAKHNO, Oleksandr. Sotskyi, Artur. 2022. The Essence of the Principles of Ukrainian Law in Modern Jurisprudence. Revista Jurídica Portucalense, December, 342–363. DOI: https://doi.org/10.34625/issn.2183-2705(32)2022.ic-15

Matviichuk, Anatolii. Shcherbak, Viktor. Sirko, Viktoria. Malieieva, Hanna. Leheza, Yevhen. 2022. Human principles of law as a universal normative framework: Principios humanos del derecho como marco normativo universal. Cuestiones Políticas, 40(75), 221–231. https://doi.org/10.46398/cuestpol.4075.14

Tylchyk, Vyacheslav. Matselyk, Tetiana. Hryshchuk, Viktor. Lomakina, Olena. Sydor, Markiian. Leheza, Yevhen. 2022. Administrative and legal regulation of public financial activity: Regulación administrativa y legal de la actividad financiera pública. Cuestiones Políticas, 40(72), 573–581. https://doi.org/10.46398/cuestpol.4072.33

Villasmil Espinoza, Jorge; Leheza, Yevhen; Holovii, Liudmyla. 2022. “Reflections for the interdisciplinary study of the Russian Federation’s invasion of Ukraine in 2022”/ “Reflexiones para el estudio interdisciplinario de la invasión de Ucrania por parte de la Federación Rusa en 2022” In: Cuestiones Políticas. Vol. 40, No. 73, pp. 16–24.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-26

Номер

Розділ

ЦИВІЛЬНЕ ТА ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО І ПРОЦЕС