ПРИНЦИПИ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРОЦЕДУР ТА ПРИНЦИПИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА: ПІДХОДИ ДО ПРАВОВОГО ТЛУМАЧЕННЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/LST/2023-4-7

Ключові слова:

адміністративне право, адміністративний процес, адміністративна процедура, правозастосування, правове регулювання, принципи, тлумачення

Анотація

Метою статті є встановлення різноманіття підходів до визначення співвідношення категорії «принципи адміністративних процедур» та «принципи адміністративного права». Загальновизнаним є підхід до розуміння принципів як базису, ідейних постулатів, реалізація яких здатно відобразити сутність певного явища. Підкреслено, що принципи мають розглядатися як вектор розвитку певної галузі суспільних правовідносин. Принципи відображають зміст та сутність галузі права. Визначено, що принципи адміністративно-процедурного права є складовою системи принципів адміністративного права. Зроблено висновок про універсальність принципів адміністративного права, що означає їх здатність оптимально забезпечити реалізацію публічно-управлінських правовідносин. Визначено, що принципи адміністративного права мають розумітися сукупність основоположних засад, ідей, положень, що мають бути базисом для формування публічно-управлінських правовідносин, що є гарантією дотримання прав та свобод людини. Автором зроблено висновок, що принципи адміністративних процедур є складовою системи принципів адміністративного права, при цьому ефективність їх реалізації залежить від результатів правозастосування. Встановлено, що принципи адміністративних процедур визначають основні принципи та норми, які визначають порядок проведення адміністративних процедур, тобто послідовність та спосіб взаємодії між органами влади та учасниками процедур. До галузевих принципів здійснення адміністративних процедур віднесено: принцип верховенства права; принцип доступності та зрозумілості; принцип оптимального врегулювання справи; принцип послідовності та системності: Адміністративні процедури повинні проводитися відповідно до чіткого порядку та системи. Це сприяє уникненню непорозумінь та забезпечує стабільність в адміністративному процесі; принцип справедливості та добросовісності.

Посилання

Кучинська О. П. Принципи кримінального провадження в механізмі забезпечення прав його учасників : монографія. Київ : Юрінком Інтер, 2013. 284 с.

Астахов Д. С. Кодифікація адміністративно-процедурного законодавства України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07. Запоріжжя, 2011. 17 c.

Козачук Д. А. Заохочувальні адміністративні процедури: авторе. дис.. .. к.ю.н. : 12.00.07. Одеса, 2010. 22 с.

Криворучко І. В. Принципи здійснення адміністративних процедур органами публічної влади: теоретичні основи визначення та застосування: автореф. дис.. … канд. наук з держ. управління. 25.00.01. Київ, 2018. 20 с.

Шарая А.А. Класифікація принципів адміністративно-процедурного права. Jurnalul juridic naţional: teorie şi practică. 2019. № 6 (40). С. 81–86.

Колпаков В. К., Кузьменко О. В. Адміністративне право України: підручник. Київ: Юрінком Інтер, 2003. 544 с.

Адміністративне право України. Академічний курс : у 2 т. / гол. ред. кол. В. Б. Авер’янов. Київ : Юрид. думка, 2004. Т. 1: Загальна частина. 2004. 592 с.

Мельник Р. С. Інститут принципів адміністративного права у системі Загального адміністративного права України. Публічне право. 2012. № 3 (7). С. 51–60.

Коломоєць Т. О., Баранчик П. О. Принципи адміністративного права : монографія. Запоріжжя : Поліграфичний центр «Copy Art», 2012. 203 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-26

Номер

Розділ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС, ФІНАНСОВЕ ПРАВО, ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО