АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ КОМПЕНСАЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ ВІДШКОДУВАННЯ МІЛІТАРНИХ ЗБИТКІВ ДОВКІЛЛЮ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/LST/2024-1-2

Ключові слова:

компенсаційний механізм, відшкодування, мілітарні збитки, довкілля, збройна агресія, реєстр збитків

Анотація

Метою статті є виявлення та аналіз окремих актуальних проблем компенсаційного механізму відшкодування збитків, завданих довкіллю України збройною агресією. Визначено особливості правового режиму національного Реєстру пошкодженого та знищеного майна відносно екологічної шкоди. Аргументовано, що ототожнення у законі майна та природних ресурсів не узгоджується з конституційними положеннями, а також з приписами Цивільного та Господарського кодексів України. В міжнародному Реєстрі збитків майнова та екологічна шкода та збитки класифіковані за різними категоріями (підкатегоріями) суб’єктів подання заяв та пошкоджених об’єктів. Запропоновано позицію, за якою методологічний підхід до формування об’єктного кола еколого-компенсаційних відносин, має ґрунтуватися не на ототожненні майна та природних ресурсів, тобто не на різноманітті єдності єдиного об’єкта в Реєстрі, а на єдності різноманіття в ньому різних об’єктів. Акцентовано увагу на те, що Резолюцією CM/Res(2023)3 передбачено створення ICM окремим міжнародним документом, а включення в його структуру комісії з розгляду заяв та компенсаційного фонду розглядається лише як можливість. Аргументовано, що найбільш проблемним на сучасному етапі формування ICM уявляється створення Компенсаційного фонду, адже у експертному середовищі превалює дихотомія позицій щодо його наповнення: оптимістична – правові підстави для заморожування, конфіскації та передачі активів підсанкційних осіб, а також суверенних активів РФ на підставі рішень спеціального міжнародного трибуналу наявні; песимістична – конвенційний імунітет державних активів РФ, відсутність чи недосконалість правових механізмів конфіскації приватних активів. Проведено аналіз наукових та законодавчих позицій щодо ICM відшкодування мілітарних збитків довкіллю, який окрім проблем міжнародного рівня, дозволив виявити й низку важливих питань національного характеру, пов’язаних із необхідністю вдосконалення та гармонізації законодавчого врегулювання певних груп матеріальних та процесуальних відносин. Обґрунтовано можливість та доцільність, враховуючи мілітарну шкоду, заподіяну довкіллю України, порушення проваджень по міжнародних екологічних конвенціях.

Посилання

Про робочу групу з розробки та впровадження міжнародно-правових механізмів відшкодування шкоди, завданої Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації : Указ Президента України від 18 травня 2022 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/346/2022#Text

Про затвердження Порядку визначення шкоди та збитків, завданих Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації : постанова Кабінету Міністрів України від 20 березня 2022 р. № 326 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2022 р. № 951). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/326-2022-%D0%BF#Text

Mudra Iryna. Approaches to the Creation of special institutional Mechanisms for Compensation of Damage Caused by international armed Conflicts. International private Law and legal Problems of European Integration. 2022. 150–156. DOI https://doi.org/10.32849/2409-9201.2022.21.17

Otenko P.V. International legal aspect of enforcement of court decisions on compensation for damages caused by the full-scale armed aggression of the russian federation against Ukraine. Law and Society. 5, 2023. 249–255. DOI https://doi.org/10.32842/2078-3736/2023.5.37

Taranets K.O. Application of international standards and methods of determining the amount of property damage in civil claims in criminal proceedings regarding persons who have been suffered from armed aggression against Ukraine. Uzhhorod National University Herald. Series: Law. 79, р. 2, 2023. 363–368. DOI https://doi.org/10.24144/2307-3322.2023.79.2.56

Andriy Shvadchak. International Register of Damage: one Step Closer to Reparations. June 27, 2023. URL: https://ti-ukraine.org/en/blogs/international-register-of-damage-one-step-closer-to-reparations/

Andriy Shvadchak. Transfer of confiscated (pro-)Russian Assets for Management: intermediate Results and Procedure Shortcoming. January 8, 2024 https://ti-ukraine.org/en/news/transfer-of-confiscated-prorussian-assets-for-management-intermediate-results-and-procedure-shortcomings/

Про компенсацію за пошкодження та знищення окремих категорій об’єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України, та Державний реєстр майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України : Закон України від 23 лютого 2023 р. № 2923-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2923-20#Text

Деякі питання забезпечення функціонування Державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України : постанова Кабінету Міністрів України від 13 червня 2023 р. № 624. Офіційний вісник України від 13.07.2023. № 61, ст. 3437.

Resolution CM/Res 3 establishing the Enlarged Partial Agreement on the Register of Damage Caused by the Aggression of the Russian Federation against Ukraine (Adopted by the Committee of Ministers on 12 May 2023 at the 1466th meeting of the Ministers' Deputies). URL: https://rm.coe.int/0900001680ab2595

Про приєднання України до Розширеної часткової угоди про Реєстр збитків, завданих агресією Російської Федерації проти України : Закон України від 8 листопада 2023 р. № 3432-IX. Офіційний вісник України від 03.01.2024. № 2, ст. 8.

Щодо набрання чинності Розширеною частковою угодою про Реєстр збитків : лист Міністерства закордонних справ України від 21.12.2023 р. № 72/14-612-154766. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v4766321-23#Text

Kirin R.S., Botvinov R.G., Reviakina T.O. Methodological and legal Problems of Determining of military environmental Damage. Juris Europensis Scientia. 5, 2023. 43–50. DOI https://doi.org/10.32782/chern.v5.2023.9

Kirin R.S., Botvinov R.G., Reviakina T.O. Problems of the Legal Mechanism for Determining Environmental Damage and Losses Caused by Russian Armed Aggression. Expert: Paradigm of Legal Sciences and Public Administration. 4(28), 2023. 34–41. DOI https://doi.org/10.32689/2617-9660-2023-4(28)-34-41

Кірін Р.С., Грищак С.В., Ревякіна Т.О. Правове забезпечення міжнародного реєстру збитків: екологічна складова. Юридичний науковий електронний журнал. № 1/2024. С. 280–285. DOI https://doi.org/10.32782/2524-0374/2024-1/62

UN General Assembly, United Nations Convention on Jurisdictional Immunities of States and Their Property, 2 December 2004, A/RES/59/38, URL: https://www.refworld.org/docid/4280737b4.html

Illia Chernohorenko. Seizing Russian Assets to Compensate for Human Rights Violations in Ukraine: Navigating the Legal Labyrinth. European Papers. Vol. 8 (3). 2023. 1067–1075. DOI https://doi.org/10.15166/2499-8249/702

Новина по відповіді Мінюсту стосовно Концепції відшкодування шкоди. (27.02.2023). URL: http://epl.org.ua/announces/novyna-po-vidpovidi-minyustu-stosovno-kontseptsiyi-vidshkoduvannya-shkody/

Charles Szymanski. American legal approaches to ensuring that Russia pays reparations to Ukraine: feasibility and reality. 2022. URL: https://dc.org.ua/en/news/amerikanski-pravovi-pidhodi-do-zabezpecennaviplat-rosieu-reparacij-na-korist-ukraini-jmovirnist-ta-realnist

Anton Moiseienko. Sovereign Immunities, Sanctions, and Confiscation: The Case of Central Bank Assets (draft) (Apr. 17, 2023), URL: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4420459 DOI: http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4420459

Laurence Tribe, Jeremy Lewin, $100 Billion. Russia’s Treasure in the U.S. Should Be Turned Against Putin, N.Y. Times (15.04.2022). URL: https://www.nytimes.com/2022/04/15/opinion/russia-war-currencyreserves.html.

Cf. Andrew Boyle, Why Proposals for U.S. to Liquidate and Use Russian Central Bank Assets Are Legally Unavailable, Just Security (18.04.2022). URL: https://www.justsecurity.org/81165/why-proposals-for-us-to-liquidate-and-use-russiancentral-bank-assets-are-legally-unavailable/

Люк Моффетт. Варіанти відшкодування збитків, завданих під час війни в Україні. Queen's University Belfast. 2022. URL: https://reparations.qub.ac.uk/assets/uploads/.pdf

Post-conflict Environmental Restoration: the UNCC Follow-UP Programme for Environmental Awards. United Nations Compensation Commission. 2012–2013. URL: https://uncc.ch/sites/default/files/attachments/Publication_Final%20-%201523671_E_Web.pdf

Certain Activities Carried Out by Nicaragua in the Border Area (Costa Rica v. Nicaragua). URL: https://www.icj-cij.org/case/150

Наталія Кулик. РФ завдала довкіллю збитків на 2 трлн грн: чи є шанс покарати за екоцид й отримати компенсацію (15.04.2023). URL: https://fakty.com.ua/ua/ukraine/suspilstvo/20230415-rf-zavdaladovkillyu-zbytkiv-na-2-trln-grn-chy-ye-shans-pokaraty-za-ekoczyd-j-otrymaty-kompensacziyu/

Roman S. Kirin. Safety law in post-conflict territories: current state, problems, sustainability: monograph. NAS of Ukraine. State Organization V. Mamutov Institute of Economic and Legal Research of NAS of Ukraine. Kyiv, Dnipro: Zhurfond, 2022. 408 p. DOI: https://doi.org/10.35668/iepd_kirin_postconflicktmono_2022

Artem Ripenko, Should Third States Follow Ukraine’s Lead and Confiscate Russian State Assets?, Völkerrechtsblog, (19.06.2023). URL: https://voelkerrechtsblog.org/should-third-states-follow-ukraines-leadand-confiscate-russian-state-assets/

Damien Cottier. Legal and human rights aspects of the Russian Federation’s aggression against Ukraine. URL: https://pace.coe.int/en/files/31576

Legal and human rights aspects of the Russian Federation’s aggression against Ukraine. Parliamentary Assembly. Resolution 2482 2023. URL: https://pace.coe.int/en/files/31620/html

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-09

Номер

Розділ

ЕКОЛОГІЧНЕ І ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО