ЗАСТОСУВАННЯ ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ У ПРОЦЕСІ ЗАКОНОТВОРЧОЇ РОБОТИ ЯК ОДИН З ПРІОРИТЕТНИХ НАПРЯМІВ ПОДАЛЬШОГО УДОСКОНАЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/LST/2024-1-3

Ключові слова:

представницька демократія, демократія, представницькі органи, парламентаризм, Парламент України, європеїзація

Анотація

Метою статті є постановка питання щодо того, що застосування європейських стандартів у процесі законотворчої роботи на сучасному етапі виступає як один з пріоритетних напрямів подальшого удосконалення діяльності Верховної Ради України. Узагальнено, що вектори європеїзації діяльності Верховної Ради України можна визначити через активну участь у взаємодії з європейськими інституціями та підтримку спільних ініціатив і рекомендацій, а також через підтримку та впровадження європейських стандартів, норм та практик у внутрішній законодавчий процес та в інші сфери діяльності Парламенту України. Враховуючи сутність цих двох векторів, сформульовано, що взаємодія з європейськими інституціями та підтримка спільних ініціатив і рекомендацій є проблематикою, що в основному належить до сфери міжнародного права. З іншого боку, підтримка та впровадження європейських стандартів, норм та практик у внутрішній парламентський процес (процедури) є складовою конституційного та адміністративного права. Галуззю конституційного права вивчаються основні принципи та норми, що регулюють організацію та функціонування парламентської системи, а також роль та повноваження Верховної Ради України в рамках європейської інтеграції. У той час, адміністративне право зосереджується на вивченні процедур, механізмів та інструментів реалізації європейських стандартів та норм у внутрішньому законодавчому процесі, включаючи адаптацію законодавства та адміністративні процедури до вимог європейських стандартів. Резюмовано, що органами публічної влади в Україні вже вжито ряд заходів у напрямі європеїзації функціонування Верховної Ради України. При цьому, практична реалізація цих заходів поки що не завершена.

Посилання

Загальнодержавна програма адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу: затверджена Законом України від 18 березня 2004 р. «Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1629-15

Мосьондз С. О., Казміришин Е. О. Стратегічні вектори адміністративно-правового забезпечення державної політики у сфері європейської інтеграції України. Аспекти публічного управління. 2018. Т. 6. № 3. С. 32–38.

Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу: Закон України від 18 березня 2004 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1629-15

Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони від 27 червня 2014 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011

Mishyna N. Decentralization: European court of human rights’ judgements implementation. Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». 2023. № 32. Р. 94–99.

Mishyna N. V. Role of local and regional authorities in the implementation of ECtHR judgments: bibliographical review. Юридичний вісник. 2023. № 3. С. 146–151.

Qaracayev C. Axiological Function оf The Constitutional Court оf The Republic оf Azerbaijan. Juris Europensis Scientia. 2022. №3. C. 135–138.

Qaracayev C. Local Self-government in the Republic of Azerbaijan:Problems of the Administrative Supervision. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція. 2022. № 57. C. 24–27.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-09

Номер

Розділ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС, ФІНАНСОВЕ ПРАВО, ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО