ЕФЕКТИВНІСТЬ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ БАНКРУТСТВА: СОЦІАЛЬНИЙ ТА ПРАВОВИЙ ВИМІР

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/LST/2024-1-5

Ключові слова:

банкрутство, економічна функція держави, державна політика, компетенція, суб’єкт владних повноважень

Анотація

Метою статті визначено встановлення змісту ефективності державної політики у сфері банкрутства з точки зору соціальної та правової характеристики функціонування суспільних відносин. Автором визначено, що здійснення загальнодержавної та регіональної політики у сфері банкрутства є складовою політики у сфері економічних відносин, яка має переслідувати за функціональну мету прагнення держави до підприємницького зростання, де базисом є соціально відповідальний бізнес-сегмент. Встановлено, що однією із ключових проблем здійснення державної економічної політики має визначатися якісне організаційно-правове її забезпечення та встановлення ефективної інституціональної моделі побудови системи суб’єктів владних повноважень, діяльність яких спрямовується на формування механізму відновлення платоспроможності боржника або у разі необхідності реалізації процедур визнання його банкрутом. На підставі характеристики змісту чинного господарсько-правового законодавства України встановлено, що здійснення державної політики у сфері банкрутства має спрямовуватися на створення ефективних соціально-економічних, організаційно-правових та інших умов для відновлення платоспроможності юридичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності як складової системи гарантій стабільного прогресу функціонування суспільств та держави. Зроблено висновок про те, що здійснення державної політики у сфері банкрутства, а відтак і реалізація адміністративних процедур, має відповідати визначеним чинним законодавством принципам, формам та методам впровадження, що має обмежуватися обсягом компетенційних повноважень, що надаються владним суб’єктам. Сутність державної політики у сфері банкрутства визначено як певна сукупність ідей, інтересів, потреб, прагнень суспільства, що визначають зміст компетенції органів державної влади з питань сприяння відновлення платоспроможності суб’єктів господарювання, що переслідує загальну ціль суспільного розвитку – забезпечення добробуту населення та гарантування соціально-економічного прогресу соціуму та держави.

Посилання

Про заходи щодо впровадження Концепції адміністративної реформи в Україні: Указ Президента України від 22 липня 1998 року № 810/98. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/810/98#Text

Сарнацький М.А. Чинники, які впливають на ефективність адміністративно-правового регулювання державної політики у сфері банкрутства в Україні. Юридичний вісник. 2020. № 5. С. 203–212.

Щерба А. В. Адміністративні процедури в органах місцевого самоврядування в Україні: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07. Харків, 2011. 198 с.

Минчинська І. В. Динаміка та структура показників неплатоспроможності та банкрутства підприємств в Україні: аналітично-статистичний огляд. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. (2019). № 6 (276). С. 114–126

Легеза Ю.О., Легеза Є.О. Напрями вдосконалення законодавства України в частині адміністративно-правового забезпечення реалізації економічної функції держави. ScienceRise : Juridical Science. 2019. Volume 2 (8). C.28–33

Хаустова М.Г. Правова політика української держави у сфері модернізації правової системи України. Юридичний науковий електронний журнал. 2020. № 1. С. 39–42.

Безпалова О.І. Адміністративно-правовий механізм реалізації правоохоронної функції держави: моногр. Харків : НікаНова, (2014). 544 с.

Юридична енциклопедія: в 6 т. Т. 4 Н–П / [редкол.: Ю. С. Шемшученко (відп. ред.) та ін.]. Київ : Укр. енцик імені М.П. Бажана, (2002). 717 с.

Валевський О.Л. Державна політика в Україні: методологія аналізу, стратегія, механізми впровадження: монографія. Київ: НІСД, (2001). 242 с.

Петренко І. Сутність державної політики та державних цільових програм. Віче. 2011. № 10. URL: http://www.viche.info/journal/2566/

Господарський кодекс України: Закон України від 16 січня 2003 року № 436-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-09

Номер

Розділ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС, ФІНАНСОВЕ ПРАВО, ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО