ПРИНЦИП РІВНОСТІ У ПРАВОВОМУ РЕГУЛЮВАННІ ПІД ЧАС ПРОХОДЖЕННЯ ПУБЛІЧНОЇ СЛУЖБИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/LST/2024-1-7

Ключові слова:

принципи адміністративного права, принцип рівності, публічна служба, публічний службовець, публічне адміністрування, публічний інтерес

Анотація

У статті проаналізовано принцип рівності у правовому регулюванні під час проходження публічної служби. Вказано, що публічне адміністрування за своєю суттю є одним із засобів упорядкування суспільних відносин, яке, на відміну від державного управління, варто визнати більш ліберальним важелем впливу на соціальні обʼєкти. Така якість згаданого інституту пояснюється мінімальним втручанням держави у діяльність керованих об’єктів та їх можливістю діяти у визначених межах на власний розсуд; набуває подальшого практичного поширення ідея формування між цими субʼєктами правовідносин, заснованих на принципах партнерства, рівності їх правового статусу та взаємовідповідальності. Важливим етапом розвитку публічного адміністрування в Україні лишається вдосконалення інституту публічної служби, який базується на фундаменті закріплених принципів як засадничих ідей. На основі як системи принципів публічної служби загалом, так і кожного принципу окремо будується реагування на внутрішні та зовнішні виклики, які постають перед цим інститутом. Особливо актуальним в Україні стало глибоке усвідомлення викликів пандемії, а у подальшому війни перед таким принципом публічної служби, як принцип рівності. Безумовно всі принципи публічної служби нерозривно працюють в єдності та в системі, і впливають на один на одного. Саме на них ліг тягар трансформації середовища інституту публічної служби в сучасних умовах. Pроблено висновок, що рівний доступ до публічної служби є елементом рівності перед законом. Водночас винятки, пов’язані із наявністю українського громадянства, необхідністю володіння державною мовою, досягненням певного віку тощо для вступу на публічну службу, є об’єктивними вимогами для належної реалізації функцій публічної служби. При цьому для усіх кандидатів на публічну службу такі вимоги є рівними. Крім того наявні виклики показали, що принципи публічної служби утвердилися оптимальними маркерами процесу реформування публічної служби, встояли перед особливостями української дійсності публічної служби, показали реалії розриву між принципом рівного доступу до публічної служби та процедурами його реалізації. Найціннішим стало усвідомлення важливості конкурсного відбору та призначення на посади на основі заслуг аби не підривати довіру і сучасні процедури конкурсу. Наявні особливості проходження публічної служби стали новими можливостями для подальшого розвитку цього інституту і висвітлили нові тенденції в напрямі досягнення високого професіоналізму, деполітизації порядку відбору на професійну публічну службу, якості та відкритості відбору, стабільності та фаховості публічної служби в цілому. Також пандемія та війна дозволили усвідомити вектор подальшого руху – співвідношення цілей та процесів реформування та стабільності публічної служби як пріоритету, спроможності підтримувати зміни в країні. Принцип рівності не має ставитися під сумнів наявними викликами чи будь якими іншими чинниками.

Посилання

Naukovo praktychnyi komentar do Zakonu Ukrainy «Pro derzhavnu sluzhbu» [Scientific and practical commentary to the Law of Ukraine «On Civil Service»]. Red. kol.: K.O. Vashchenko, I.B. Koliushko, V.P. Tymoshchuk, V.A. Derets (vidp. red.). K.: FOP Moskalenko O.M., 2017. 796 s. [In Ukrainian]

Statut Orhanizatsii Obiednanykh Natsii i Statut Mizhnarodnoho Sudu : mizhnarodnyi dokument vid 26.06.1945 r. [The Charter of the United Nations and the Charter of the International Court of Justice: an international document dated June 26, 1945]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_010[In Ukrainian]

Yevropeiska Konventsiia z prav liudyny z popravkamy, vnesenymy vidpovidno do polozhen Protokoliv No 11 ta 14, z Protokolamy No 1, 4, 6, 7, 12, 13 ta 16 [The European Convention on Human Rights as amended in accordance with the provisions of Protocols No. 11 and 14, with Protocols No. 1, 4, 6, 7, 12, 13 and 16] 63 s. Retrieved from https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_UKR.pdf, [In Ukrainian]

Holovatyi, S.P. (2008). Verkhovenstvo prava: Ideia. Doktryna. Pryntsyp : avtoref. dys. ... dokt. yuryd. nauk:[ Rule of law: Idea. Doctrine. Principle:] 12.00.01. Kyiv, 44 s. Retrieved from http://webcache.googleusercontent.com/ search?q=cache:jLlWfS_Yv_4J:www.irbis-nbuv.gov.ua/cgibin/irbis_low/cgiirbis_64.exe%3FC2 [In Ukrainian]

Rishennia Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy u spravi za konstytutsiinym zvernenniam hromadianyna Holovania Ihoria Volodymyrovycha shchodo ofitsiinoho tlumachennia polozhen statti 59 Konstytutsii Ukrainy (sprava pro pravo na pravovu dopomohu) 30 veresnia 2009 roku № 23–rp/2009, sprava № 1–23/2009 [Decision of the Constitutional Court of Ukraine in the case of the constitutional appeal of citizen Golovan Ihor Volodymyrovych regarding the official interpretation of the provisions of Article 59 of the Constitution of Ukraine (case on the right to legal aid) dated September 30, 2009 No. 23–рп/2009, case No. 1–23/2009]. Visnyk Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy. 2009. № 6. St. 32. [In Ukrainian]

Dopovid Evropeiskoi komisii za demokratiiu cherez pravo (Venetsiiska komisiia) «Pro verkhovenstvo prava» [Report of the European Commission for Democracy through Law (Venice Commission) «On the Rule of Law»] Zatverdzhena Venetsiiskoiu komisiieiu na 86–mu plenarnomu zasidanni (Venetsiia, 25–26 bereznia 2011 roku). CDL–AD(2011)003rev [In Ukrainian]

Uhoda pro asotsiatsiiu mizh Ukrainoiu, z odniiei storony, ta Yevropeiskym Soiuzom, Yevropeiskym spivtovarystvom z atomnoi enerhii i yikhnimy derzhavamy-chlenamy, z inshoi storony [Association Agreement between Ukraine, on the one hand, and the European Union, the European Atomic Energy Community and their member states, on the other hand] Ofitsiy nyi visnyk Ukrainy. 2014. No 75. St. 2125 [In Ukrainian]

Hrytsai, I. O. (2017). Realizatsiia pryntsypu hendernoi rivnosti v zaru- bizhnykh krainakh yak umova podolannia hendernoho dysbalansu. Urgent problems of Law on the modern stage of statehood development: proceedings International research and practice conference, October 20–21, 2017. Lublin, 2017. R. 18–22. [In Ukrainian]

Kurochka, L. (2012). Pryntsypy derzhavnoi sluzhby v Ukraini: suchasni pidkhody [Principles of civil service in Ukraine: modern approaches].Visnyk Natsionalnoi akademii derzhavnoho upravlinnia pry Prezydentovi Ukrainy. Vyp. 3. S. 66−72. [In Ukrainian]

Rzheutska, L.M. (2021). «Yak derzhavna sluzhba Ukrai ny opynylasia v zaruchnykakh politykiv» [How the civil service of Ukraine found itself held hostage by politicians]. Deutsche Welle. Retrieved from https://www.dw.com/uk/yak derzhavna sluzhba ukrainy opynylasia v zaruchnykakh politykiv/a 56656988 [In Ukrainian]

Hrehor Virant (2021). «Veto poza konkursom: shcho neobkhidno yaknaishvydshe zminyty u zakoni pro derzhsluzh bu» [«Veto out of competition: what needs to be changed as soon as possible in the civil service law»]. Yevropeiska pravda. Retrieved from https://www.euro integration.com.ua/articles/2021/02/22/7120045 [In Ukrainian]

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-09

Номер

Розділ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ