РОЛЬ ОРГАНІВ РАДИ ЄВРОПИ У ЗАХИСТІ КОНСТИТУЦІЙНИХ ПРАВ ЛЮДИНИ В УКРАЇНІ: НАПРЯМИ СУЧАСНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/LST/2024-2-1

Ключові слова:

права людини, верховенство права, демократія, євроінтеграція Рада Європи, правова дійсність, конституційна доктрина

Анотація

Дане дослідження присвячене визначенню нових викликів в частині захисту конституційних прав людини в Україні та ролі органів Ради Європи у його дотриманні. Розглянуто термінологічні особливості окремих понять досліджуваної тематики з метою удосконалення існуючих в Україні термінологічних традицій, правильного використання термінологічного апарату. Водночас робота спрямована на висвітлення правової дійсності в Україні, сучасних наукових напрацювань та викликів практики правозастосування. В роботі, на підставі першоджерел, здійснено структурований доктринальний та практичний виклад обставин й першопричин досліджуваної проблематики. Здійснено аналіз первинних документів, сучасних реальних випадків необхідності захисту конституційних прав людини й відповідно запропоновано один з варіантів вирішення ситуації, що склалася із правом на ефективний засіб правового захисту. Виокремлено подальші напрямки подальшого емпіричного, порівняльного та деякою мірою критично аналітичного огляду правової дійсності в Україні. Вказано, що подальшому саме винятковий досвід України щодо захисту прав людини в умовах воєнного стану може стати у нагоді в разі появи схожих викликів на європейському континенті. Підсумовано, що ключовою визначається роль органів Ради Європи у можливостях захисту конституційних прав людини в Україні шляхом моніторингу дотримання прав людини, надання консультацій, розробки механізмів й інструментів їх захисту. Підлягає виокремленню роль важливості системного спостереження за ситуацією з правами людини, об'єктивної оцінки ситуації та можливості вжиття заходів для її покращення. У статті робиться висновок про те, що обрана проблематика дослідження є нагальною, комплексною та виправданою з огляду на необхідність удосконалення правових механізмів для забезпечення захисту конституційних прав людини в умовах сучасних викликів та загроз.

Посилання

Конституція України. 1996. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text

Lendi M. Rechtsstaat – Rechtsstaatliches Bewusstsein schaffen. 2024. S. 1–17. URL: https://www.research-collection.ethz.ch/bitstream/handle/20.500.11850/667153/2/St%C3%A4rkungdesrechtsstaatlichenBewusstseins.pdf

Доповідь про правовладдя. Ухвалено Венеційською Комісією на її 86-му пленарному засіданні (Венеція, 25–26 березня 2011 року). Право України № 11, 2019. С. 14–38. URL: https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2011)003rev2-ukr

Rechtsstaat. 2024. URL: https://www.duden.de/rechtschreibung/Rechtsstaat

Rechtsstaat. 2024. URL: https://www.wortbedeutung.info/Rechtsstaat/

Human rights, Democracy, Rule of Law. 2024. URL: https://www.coe.int/en/web/about-us/values

Права людини, Демократія, Верховенство права. 2024. URL: https://www.coe.int/uk/web/about-us/values

Menschenrechte, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit. 2024. URL: https://www.coe.int/de/web/about-us/values

Meierhenrich J., Rechtsstaat versus the Rule of Law. 2021. URL: https://www.cambridge.org/core/books/abs/cambridge-companion-to-the-rule-of-law/rechtsstaat-versus-the-rule-of-law/A82DB6B1D3C5E574A27371DDEA74521D

Pichl M., Kämpfe um den Rechtsstaat. Eine historisch-materialistische Perspektive. Budrich Journals – Zeitschrift für Politische Theorie, 1, 2023, S. 9–30. URL: https://www.budrich-journals.de/index.php/zpth/article/view/43549

Note verbale. 2022. URL: https://rm.coe.int/1680a5b0b0

Note verbale. 2022. URL: https://rm.coe.int/1680a5b0b0

On derogation measures. 2024. URL: https://rm.coe.int/1680af452a

Рада адвокатів Одеської області. 2024. URL: https://www.facebook.com/unba.odessa/posts/pfbid0qGqvu8YnF8bQPPJ5Hb52HZK33VqLWDYtANSYJZ2zs6TPUe9GuaR946XWjqVNtAajl

Закон України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», 1993. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3543-12#Text

Адвокатам дадуть поради, як реагувати на протиправні дії ТЦК, 2024. URL: https://unba.org.ua/news/9129-advokatam-dadut-poradi-yak-reaguvati-na-protipravni-dii-tck.html?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR1GyrC3zOo0mDsiHxJVL7DxsrVfL3DJKZtfjxfATkeTF6uf6vuMEDKf29s_aem_AdA3uIuocFknm6LXydy4PmJ35eaAQnYT01sTTk_7HbqsTOYR8f5Adh1lUeB1YIZRkqDkT-7AXp75nEIXQkbZP5Fh

Експертно-консультативна група Ради Європи розпочинає роботу з підтримки Офісу Генерального прокурора України, 2022. URL: https://www.coe.int/uk/web/kyiv/-/council-of-europe-expert-advisorygroup-starts-its-work-supporting-ukraine-s-prosecutor-general-office

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-07-09

Номер

Розділ

КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО