ТЕОРЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/LST/2024-2-5

Ключові слова:

диджиталізація, електронне урядування, інформатизація, кібербезпека, стандарти

Анотація

Метою статті визначено здійснення теоретичної характеристики інформаційного забезпечення діяльності органів публічної влади в Україні як стратегії розвитку держави. Встановлено, що належний рівень реалізації задачі із диджіталізації діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, здійснення функцій електронного урядування та інформаційного забезпечення діяльності владних суб’єктів реалізується в межах різноманітних соціальних механізмів, в тому числі шляхом впровадження адміністративно-правових засобів. Зазначено, що інформаційне забезпечення діяльності учасників суспільних правовідносин відбувається в межах закріплених правових механізмів. Зроблено висновок про те, що в наукових публікаціях відбувається певне ототожнення понять «інформаційне забезпечення здійснення функцій держави» та «електронне урядування». Аргументовано, що реалізація інформаційно-аналітичного забезпечення функцій держави часто передбачає створення публічних електронних реєстрів, що є базисом для здійснення задач електронного урядування. Підкреслено, що в сучасному суспільстві відбуваються важливі зміни, де інформаційне забезпечення все більше відіграє більш важливу роль. Оскільки технології та інформаційні процеси швидко розвиваються, термінологія у сфері інформаційного забезпечення органів публічної адміністрації справді може ставати більш складною. Обґрунтовано, що основними елементами інформаційного забезпечення органів публічної адміністрації включають: інформаційні технології (ІТ) для обробки та зберігання інформації, в тому числі електронні бази даних, хмарні технології, програмне забезпечення для автоматизації рутинних процесів; захист інформації через розробку та впровадження заходів безпеки для запобігання несанкціонованому доступу, втрати чи пошкодженню даних, в тому числі кіберзахист, захист від втрати даних, шифрування та інші технічні та організаційні заходи; нормативно-правове регулювання питань із обробки та захисту інформації в органах публічної адміністрації, що може включати в себе закони про захист персональних даних, доступ до інформації, кібербезпеку та інші аспекти; формування процедур та стандартів обробки інформації, зокрема, стандартів якості, забезпечення конфіденційності та доступності даних; навчання та розвиток персоналу та кадрового забезпечення того, щоб персонал органів публічної адміністрації мав необхідні навички та знання для ефективної роботи з інформацією, а також розуміння важливості безпеки даних.

Посилання

Корчинський О. І. Інформаційне забезпечення судової діяльності: проблеми і перспективи розвитку в Україні (друга міжнародна щорічна конференція). URL: http://aphd.ua/publication-257

Басалаєва А. В. Виборчі права громадян України як предмет захисту адміністративними судами. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». 2016. № 40. Т. 3. С. 44–49.

Leheza Y. O., Volkova Y. A. Applicability of procedural reflection of the court in the settlement of electoral disputes (analysis of the practice of the ECHR). Правова позиція. 2022. №22. С. 117–120.

Блінова Г. О. Адміністративно-правові засади інформаційного забезпечення органів публічної адміністрації в Україні: актуальні питання теорії та практики. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук зі спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. Запорізький національний університет, Запоріжжя, 2019. 545 с.

Таіров Анар Іслам огли. Інформаційне забезпечення функціонування органів державної влади: автореф. дис. ... канд. політ. наук: 23.00.03. Нац. акад. наук України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. К., 2010. С. 42–45.

Коваль Р. А. Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності органів влади: автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр.: 25.00.02. Класич. приват. ун-т. Запоріжжя, 2008. 20 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-07-09

Номер

Розділ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС, ФІНАНСОВЕ ПРАВО, ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО